Ancuta CatrinoiuSerial: Ghidul începătorului - V. Robson (A. Catrinoiu)Traduceri

Ghidul începătorului în astrologia practică, de Vivian E. Robson. Cum să interpretezi un horoscop. Caracterul şi calitățile mentale

Extras din ”A beginner’s Guide to Practical Astrology” de Vivian E. Robson, publicată pentru prima dată în 1931 și republicată în 2010 de Astrology Classics, The Astrology Center of America.

Partea a III-a – Cum să interpretezi un horoscop

Capitolul XVIII – Caracterul şi calitățile mentale

Definirea caracterului este unul dintre cele mai importante considerente atunci când avem de-a face cu o nativitate, căci este imposibil să ne formăm o părere corectă şi echilibrată fără să cunoaștem tipul de caracter şi să putem calcula măsura în care nativul va reacționa la orice influență dată. Fiecare planetă şi fiecare aspect din horoscop exercită un efect asupra caracterului, dar a considera toate aceste influențe separat şi a face un amestec satisfăcător din ele nu este o sarcină pentru un începător. Cea mai bună metodă de a analiza caracterul este următoarea.

În primul rând, numărați planetele după diviziunea ternară şi cuaternară. În sens general, aceasta indică partea de bază a caracterului în funcție de care grupare din care diviziune deține majoritatea de planete. Semnele cardinale dau activitate, ambiție, dorință de faimă, energie, o tendință spre îndărătnicie şi neliniște. Semnele fixe dau încăpățânare, voință, răbdare şi rezistență la schimbare. Semnele mutabile dau adaptabilitate, nervozitate, îngrijorare, indecizie şi intelect. Semnele de foc dau energie, intelect, înflăcărare, entuziasm şi inspirație. Semnele de pământ dau o fire practică, pricepută, realistă şi suspicioasă. Semnele de aer dau o natură intelectuală, idealistă şi artistică. Semnele de apă dau emoție, schimbare şi imaginație.

După ce s-a stabilit tipul general de caracter, studiați Ascendentul şi orice planetă care răsare în același semn, chiar dacă se află deasupra Ascendentului şi în casa a 12-a. Aceasta denotă însușirile şi concepțiile nativului. Putem să privim horoscopul ca pe o casă cu mai multe camere, înăuntrul cărora se petrec diverse lucruri, departe de ochii lumii. Ascendentul este ușa din față, şi prin aceasta se arată întotdeauna nativul. Fiecare gând şi fiecare faptă sunt în final colorate de Ascendent şi planeta de la Ascendent, dacă există vreuna. Un horoscop cu energie intensă prin pozițiile planetare şi cu un Ascendent slab va indica slăbiciune la suprafață şi va afecta puterea interioară; în timp ce, invers, un Ascendent puternic ce nu este susținut de restul horoscopului va crea o primă impresie falsă de putere.

Apoi, uitați-vă la stăpânul Ascendentului, care este semnificatorul principal al nativului. Un stăpân slab prin semnul sau casa în care e amplasat, ori retrograd arată o restrângere a libertății de acțiune sau lipsa unei exprimări adecvate a propriei personalități. Examinați aspectele stăpânului Ascendentului. Fiecare dintre acestea va exprima trăsăturile bune sau rele ale planetelor aspectate, în concordanță cu natura aspectului.

Apoi, luați Luna şi aspectele sale. Luna este cea ce stăpânește, în principal, caracteristicile personale şi guvernează în mare măsură obiceiurile, instinctele şi, într-o măsură oarecare, mentalitatea. Planeta care se află în cel mai strâns şi puternic aspect cu Luna, în special separant, va colora emoțiile şi va determina calitatea generală a influenței lunare.

Aspirațiile mai profunde şi forța morală interioară sunt guvernate de Soare, care ar trebui să fie analizat în aceeași manieră.

În final, pentru a determina natura intelectuală a hărții, studiați planeta Mercur şi aspectele sale, precum şi planetele din casa a 3-a şi a 9-a. Nu uitați că Mercur preia din natura planetei aflate în cel mai apropriat și puternic aspect, în mod special dacă este separant, şi că influența acestei planete dă nota predominantă a gândirii. Un astfel de aspect ar trebui să fie, totuși, de aproximativ 3 grade, pentru că altfel Mercur tinde să preia din natura planetei care guvernează semnul în care se află.

În cazul caracterului, se vor desprinde multe trăsături contradictorii. Acestea nu se anulează reciproc, deși ele sunt probabil subiectul unor influențări reciproce pe măsură ce viața înaintează. Caracteristicile date de planeta mai puternică şi mai proeminentă vor fi cele normale, şi restul vor fi sub suprafață şi vor apărea din când în când.

Fig. 9

Există două planete în semne cardinale, 4 în semne fixe şi 3 în semne mutabile. Aceasta dă o preponderență a planetelor în semne fixe, ceea ce indică răbdare, încăpățânare, conservatorism, mândrie şi putere de organizare. Apoi, sunt 3 planete în semne de foc, 4 în semne de pământ, 2 în semne de aer şi nici una în semne de apă. Semnele de pământ predomină ceea ce arată o fire practică, pricepută, concretă şi suspicioasă. Amestecul dintre fix şi pământ denotă materialism, încăpățânare, încredere în sine şi o natură metodică. În anumite cazuri, se va constata că planetele sunt distribuite în mod egal, şi în aceste horoscoape caracterul este unul echilibrat, fără nici o inclinație într-o anumită direcție.

Acum, după ce am notat natura generală a distribuției planetare în semne, trebuie să hotărâm care dintre diferiții factori pare să fie cel mai proeminent. Îi avem după cum urmează: (1) Luna în Ascendent în Săgetător; (2) Jupiter, guvernatorul Săgetătorului în Leu; (3) Luna în Săgetător, ca înainte; (4) Soarele în Capricorn; (5) Mercur în Capricorn. Lăsând la o parte semnificatorii mentali pentru moment, trebuie sa alegem între Luna în Săgetător, Jupiter în Leu şi Soarele în Capricorn, pentru a afla cel mai puternic semnificator. Jupiter este guvernator, dar nu neapărat cea mai puternică planetă. De fapt, nu este puternic aici, deoarece este succedant, într-un semn fix şi retrograd. Luna, pe de altă parte, este angulară şi în Ascendent, prin urmare într-o poziție foarte puternică. Soarele este slab prin semn şi doar puțin deasupra cuspidei casei a doua. Așa că în mod clar trebuie să considerăm că cea mai proeminentă este Luna în Săgetător.

Trebuie înțeles pe deplin că aceasta nu înseamnă că eliminăm ceilalți factori. Ci înseamnă că influențele de natura opusă celor date de Luna în Săgetător vor fi mai puțin evidente. Acum, să luăm în considerare în primul rând această influență. Săgetătorul este deschis, onest, franc, impetuos, intuitiv, binevoitor şi generos şi, în general, are tendințe sportive. Luna în Ascendent adaugă neastâmpăr, imaginație, un oarecare sentimentalism şi dorință de schimbare. Cel mai puternic aspect pe care îl face Luna este trigonul cu Marte. Aceasta sporește generozitatea, dat fiind că este o influență extrovertită şi impulsivă, şi vine de la Leu şi de la casa a 8-a, o casă legată de bani. Această generozitate şi cheltuielile se vor arăta în mod particular în treburile domestice şi în legătură cu prietenii, deoarece Marte guvernează casa a 4-a şi a 11-a. O doză bună de curaj va fi prezentă, cu toate că mai mult moral decât fizic, deoarece Leul şi Săgetătorul sunt semne înfocate şi mentale, care nu antrenează corpul fizic în nici o măsură, în timp ce puternica natură saturniană a hărții nu implică bravură fizică.

Combinația dintre Lună şi Jupiter are o influență de natură similară, în măsura în care sporește generozitatea şi cheltuielile, şi adaugă un optimism considerabil. Aici, totuși influența lucrează prin intermediul Leului, care corespunde casei a 5-a, şi fiindcă este implicat și Jupiter, dragostea pentru sport şi speculații va tinde să sporească. Guvernând casele 1 şi 3, Jupiter preschimbă tendințele extravagante către sine şi către rude. Combinația Lunii cu Saturn are o influență de natură chiar opusă, ce cauzează teama si indecizie, dat fiind semnele mutabile, odată cu grijă, prudență, suspiciune şi toane. Cum se pot reconcilia acestea? În mod evident, tendințele date de Jupiter şi Marte sunt mai puternice, căci aceste planete sunt în elevație deasupra lui Saturn, iar Jupiter este stăpânul horoscopului şi al semnului în care se află Luna. Pe de alta parte, vedem Soarele şi Mercur în semnul saturnian al Capricornului.

Influențele din urmă, zac, așa cum am văzut, mai adânc decât cele ale Lunii în Săgetător, iar aspectul saturnian la fel. De fapt, va acționa ca un control al impulsului pozițiilor deja analizate. Tendința predominantă va fi generozitatea, dar aceasta va fi din când în când controlata, şi vor fi perioade când Saturn va genera prudență şi grijă, datorita poziției sale într-un semn mental. Extravaganța si generozitatea vor fi impulsive (Marte, Jupiter în Leu), iar timpul de gândire (Gemeni) va aduce îndoieli. Acestea vor fi în principal legate de probleme bănești, dat fiind că Saturn guvernează casa a 2-a. Căsătoria va întări precauția, deoarece Saturn se află pe cuspida casei a 7-a. Cuadratura Lunii cu Uranus va genera tendințe eratice sau concepții neobișnuite, cu o anumită discontinuitate în idei, din când în când; în timp ce semisextilul slab cu Mercur adaugă abilitate mentală de natură practică, din moment ce Mercur este în semnul practic al Capricornului.

Acesta este tipul general de caracter cu care avem de-a face. Următorul lucru este să luăm celelalte poziții. Jupiter, stăpânul horoscopului în Leu a fost deja analizat, într-o anumită măsură. Aspectele sale subliniază caracteristicile de mai sus. Astfel, opoziția cu Venus înseamnă extravaganță, iar sextilele cu Saturn şi Uranus introduc o minuțiozitatea fundamentală împreună cu o considerabilă ingeniozitate de la Uranus în Fecioară, dar din nou, de natură practică. Poziția Leului introduce multa mândrie şi un gust pentru afișare şi ostentație, care totuși este ținut sub control de Saturn. În profunzimea caracterului, avem Soarele în Capricorn, o influență intens ambițioasă şi practică, ce dă subtilitate, seriozitate, rezervă, tendințe răzbunătoare şi o natură intransigentă. Prin urmare, avem dreptate în a spune că nativul va fi dificil de cunoscut, deoarece natura interioară este mult diferită de cea exterioară, şi în nici un caz atât de dezirabilă. Aspectele solare sunt toate dificile şi nu tind să arate latura bună a Capricornului. Mental, influența lui Saturn este, de asemenea, prezentă, deoarece Mercur preia din natura acestei planete, neavând nici un aspect strâns. Prin urmare, trebuie să judecăm că mintea este deosebit de suspicioasă, practică şi concretă şi preocupată mai mult de afaceri decât de interese intelectuale sau artistice.

ancuta-catrinoiu

Traducere din engleză,

ANCUȚA CATRINOIU,
Membră AAR

Despre Ancuța

Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close