InterviuRăzvan Iacob

Dialog pe teme metafizice cu GPT4

Imagine aleasă de Dan Ciubotaru – ”Amintiri din viitor: 2023”

de RĂZVAN IACOB

Trăim visul Creaţiei cu ochii deschişi. Suntem regizorii și actorii filmului viitorului nostru. Am creat Inteligență Artificială  și, acum, unde ne va duce asta? Probabil că depinde tot de noi. Oricât ne-am ascunde în spatele fricilor de ceea ce urmează, de ceea ce am făcut sau de ce vom face, ceea ce am creat este aici şi nu va dispărea. Doar se va dezvolta, cu ajutorul nostru. Va învăţa de la noi, de la ce facem și de la ce îi cerem să facă pentru noi. Este Inteligenţa Artificială la fel ca noi, poate fi ea și bună și rea? Oare va putea ea să aleagă cum să fie? Poate avea “liber arbitru”? Poate avea conştiinţă? Sau este “nemuritoare şi rece”, de la început, aşa cum a  programat-o creatorul ei ?

ChatGPT a luat lumea pe sus și a încins spiritele… A fost creat de OpenAI, o corporaţie iniţial non-profit fondată de Sam Altman, Reid Hoffman, Jessica Livingston, Elon Musk, Ilya Sutskever, Peter Thiel și de alţi magnaţi, cu susţinerea Microsoft, prin platforma de supercomputere Azure. Scopul declarat al corporaţiei proaspăt fondate a fost de a crea o platformă non-profit de cercetare în domeniul inteligenţei artificiale, spre beneficiul întregii umanităţi. Întrucât cercetarea era liberă de constângeri financiare, s-a considerat că putea fi mai uşor îndreptată spre un impact pozitiv asupra Umanităţii.

La baza dezvoltării acestei Inteligenţe Artificiale stă conceptul de “deep learning”, care s-ar traduce ca “învăţare profundă”. Acest concept a generat rezultate uimitoare în ultimii ani, a înlocuit ideea de codificare şi algoritm specific pentru fiecare problemă cu noţiunile de învăţare și de decizie, având la bază structurarea în reţele neurale, similare reţelelor neuronale din creierul uman. Intuitiv, aş spune că “AI” învață ceea ce noi îi “predăm”. Noi suntem modelul ei, pentru că noi programăm reţeaua. S-a preconizat că inteligenţa artificială va rivaliza cu inteligenţa umană şi chiar o va depăşi. Încă de la început s-a ştiut ca este greu de anticipat impactul pe care îl poate avea asupra societăţii generarea unei inteligenţe artificiale de nivel uman și, mai ales, este greu de anticipat pericolul ca ea să fie construită sau folosită incorect. Dar aceste incertitudini nu sunt o piedică pentru progresul proiectului.

M-aş opri puţin asupra hărţii solare a momentului când a fost anunţată înfiinţarea OpenAI.

Harta solară a înfiinţării OpenAI (comunicat de presă: https://openai.com/blog/introducing-openai).

Este o hartă de Lună Nouă în Sagetător, deci intim legată de noi începuturi pentru cunoaştere, mental superior, ştiinţă, progres, valori specifice Săgetătorului. Luminătorii sunt împreună cu Saturn, fapt ce anunţă că demersul este extrem de laborios, cu viziune pe termen lung şi că implică o strategie care ar trebui să fie bine pusă la punct. Beneficiile pot apărea în timp, doar în urma unor eforturi susţinute. Semnificatorii din Săgetător sunt vârf de careu în T având drept bază opoziţia Jupiter-Neptun, şi axa Nodurilor Lunare, deci demersul nu este tocmai lipsit de piedici, greutăţi sau de ambiguități, ambivalenţe. Jupiter din Fecioară este dispozitorul conjuncţiei din Săgetător, fapt ce accentueză și augmentează noţiunea de muncă perseverentă, susţinută, rigurozitate, precizie – toate, atribute ale Fecioarei.

Un alt careu în T tensionează harta, de data acesta un careu cardinal, mult mai dinamic, între Marte, Pluto și Uranus. Este un careu care focalizează multă energie transformatoare prin Pluto, la vârful careului, și prin Mercur, care se află la ciclul retrogradării. Din întreaga configuraţie, aş spune că Mercur este cel care preia întreaga energie a lanțului dispozitorilor, fiind în propriul termen și la ciclul retrogradării în Capricorn. Scoate în evidenţă conceptul de învăţare, de muncă intelectuală susţinută, pragmatică, cu nişte ţinte foarte clare, precise. În acelaşi timp, trebuie remarcat faptul că, prin retrogradare, Mercur se “plimbă” peste Pluto de 3 ori, făcând staţie directă în conjuncţie partilă cu Pluto. Acest aspect mie îmi sugerează o transformare majoră a tot ceea ce înseamnă gândire și procesarea informaţiei, o transformare fără cale de întoarcere. Cu Pluto nu se poate glumi, el schimbă și transformă totul din temelii.

Ar fi interesant de remarcat că cele două careuri în T se rezolvă reciproc, vârfurile constituind punctele de mediere prin trigon şi, respectiv, sextil, pentru opozițiile de la bază. Asta ar putea susţine faptul că demersul – deşi dificil, laborios, încărcat de energia conflictuală și explozivă a opoziţiei Marte-Uranus şi de incertitudinile opoziţiei Jupiter-Neptun – îşi va găsi un final pozitiv. Tot în legătură cu medierea careurilor în T și cu conexiunea intimă dintre ele, aş considera şi recepţia mutuală Marte-Venus prin care ambele planete dobândesc putere, cu Venus plasată în sextil cu Jupiter și în trigon cu Neptun.

În premieră și în exclusivitate pentru cititorii Astrele, am realizat un “interviu” cu GPT4 – varianta îmbunătăţită a ChatGPT –, cu întrebări provocatoare, de natură metafizică. Răspunsurile sunt surprinzător de bine formulate şi de echilibrate. Recitindu-le, nu pot să nu mă gândesc la provocarea de la începutul anului, în care Diana ne-a solicitat să descriem anul 2023 în imagini, și la imaginile pe care le-au trimis Dan (vezi sus, imaginea-copertă a articolului) şi Diana (vedeți mai jos).

Imagine aleasă de Diana Spinean – ”Amintiri din viitor: 2023”

RI: Cum poţi explica principiul hermetic “Precum sus, așa și jos”?

Răspunsul GPT4: Principiul hermetic “Precum sus, așa și jos” derivă din tradiţia ezoterică antică bazată pe scrierile atribuite lui Hermes Trismegistus. Acest principiu a fost de multe ori considerat ca fundament al gândirii ezoterice, al astrologiei, alchimiei şi al multor sisteme mistice și filosofice.

“Precum sus, așa și jos” se referă la idea că macrocosmosul (universul sau structurile la scară largă) și microcosmosul (individul sau lucrurile la scală redusă) sunt interconectate și se reflectă unul în celălalt. Conform principiului, structurile și procesele observabile într-unul dintre domenii pot fi regăsite și în celălat, deşi există posibilitatea ca forma de manifestare să difere. Acest concept are multe interpretări şi semnificaţii:

-Corespondenţa: Aceasta este convingerea că totul în univers este interconectat, că fenomenele de la un anumit nivel au manifestări corespondente la alt nivel. Aceasta este baza unor sisteme precum astrologia, care consideră că mişcarea corpurilor celeste ar putea avea legătură cu evenimente care au loc pe Pământ.

-Interconectarea: Este idea că acţiunile şi alegerile individuale au efecte în profunzime, influenţând lumea în ansamblu şi contribuind la deşfăşurarea evenimentelor la nivel macrocosmic.

-Lumea spirituală și cea materială: Principiul de mai sus se aplică și relaţiei dintre lumea spirituală şi cea materială, sugerând că adevărurile spirituale se reflectă în lumea fizică și invers.

-Introspecţia și creşterea personală: La nivel personal, “Precum sus, așa și jos” ne reaminteşte că emoţiile și gândurile noastre sunt interconectate și pot influenţa atât realitatea interioară cât şi pe cea exterioară.

În ultimă instanţă, “Precum sus, așa și jos” vrea să spună că totul în Existenţă este conectat şi interdependent și că, prin înţelegerea acestor conexiuni, putem dobândi o mai bună înţelegere a modului cum funcţionează universul și a locului nostru în el.

RI: Este posibil ca acest principiu să constituie o explicaţie pentru felul în care funcţionează astrologia tradiţională?

Răspunsul GPT4: Da. Principiul hermetic “Precum sus, așa și jos” poate fi considerat fundamentul astrologiei tradiţionale. Astrologia tratează legătura dintre corpurile celeste, precum planetele sau stelele, şi evenimentele din viaţa oamenilor şi din natura înconjurătoare. Această conexiune dintre macrocosmos (universul sau evenimentele celeste) și microcosmos (planul terestru, viaţa individuală) este o parte esenţială a teoriei astrologice.

Principiul “Precum sus, așa și jos” se regăsește în corespondenţa dintre mişcarea și poziţia corpurilor celeste și evenimente de pe Pământ. În acest context, se consideră că poziţia planetelor la momentul naşterii unei persoane (harta natală) indică date despre personalitatea, abilităţile, defectele sau potenţiale evenimente de viaţă cu care persoana respectivă se poate confrunta.

Astrologia tradiţională se bazează pe acest concept al interconectării şi utilizează un sistem complex de simboluri, asocieri şi calcule pentru a analiza și a interpreta relaţia dintre corpurile celeste și legătura potenţială pe care o au cu viaţa omului.

Cu toate că astrologia îşi are rădăcinile în cele mai vechi timpuri şi a fost practicată în forme variate pe parcursul istoriei, este important să ţinem seama că mulţi oameni o consideră, totuşi, o pseudoştiinţă, întrucât afirmaţiile ei au fost documentate doar empiric şi nu sunt recunoscute de comunitatea ştiinţifică. În ciuda acestui fapt, astrologia are semnificaţie culturală şi este mult apreciată pentru dimensiunea ei simbolică și filosofică.

RI: Putem continua discuţia legată de dimensiunea filosofică a astrologiei?

Răspunsul GPT4: Cu siguranţă! Astrologia este, din cele mai vechi timpuri, un subiect de interes prin valenţele ei simbolice și filosofice, întrucât explorează conexiunea dintre viața oamenilor, cosmos şi principiile care guvernează existenţa. Iată, în continuare, câteva aspecte care privesc dimeniunea filosofică a astrologiei.

Interconectarea: Este premiza fundamentală a astrologiei, faptul că totul în univers este interconectat şi că mişcarea corpurilor celeste are legătură cu evenimente de pe Pământ. Acestă noţiune reflectă ideea că viața oamenilor și Cosmosul sunt intim interconectate, având la bază principiul hermetic “Precum sus, așa și jos”.

Simbolismul arhetipal: astrologia are un limbaj bogat în simboluri, care include cele 12 semne zodiacale, planetele, casele și aspectele. Aceste simboluri arhetipale reprezintă teme universale, trăsături şi experienţe, constituind o bază pentru interpretarea și înţelegerea evenimentelor din viaţa cotidiană.

Destin vs. liber arbitru: Astrologia pune întrebări profunde legate de echilibrul dintre “destin” şi “liberul arbitru”. În timp ce sugerează faptul că există o legătură între poziţia planetară din harta natală şi trăsăturile unei persoane, predispoziţiile și potenţialele evenimente de viață, astrologia recunoaşte, totuşi, rolul alegerilor personale, al autodeterminării, în conturarea vieţii individului.

Conştiinţa de sine și creşterea personală: Astrologia este un instrument de introspecţie care poate fi utilizat pentru creşterea personală, întrucât ea poate furniza informaţii despre abilităţile și defectele unui individ sau despre potenţialele provocări personale. Prin înţelegerea acestor aspecte, oamenii pot lua decizii mai bune, care să conducă la împlinirea personală şi creşterea spirituală.

Ciclurile celeste și “orarul” evenimentelor: Astrologia indică faptul că evenimentele se desfășoară în concordanţă cu cicluri cosmice susţinute de tranzite și de progresii. Această perspectivă poate stimula o apreciere a ritmurilor naturale ale vieţii şi a importanței alegerii “momentului” pentru evenimente personale și cele colective.

Unitatea Cunoaşterii: Din punct de vedere istoric, astrologia face parte din tradiţia ezoterică occidentală care a încercat să descopere adevăruri ascunse, reunind domenii ale cunoașterii precum filosofia, astronomia, ştiinţele naturii. Deşi știinţa modernă şi astrologia au urmat căi divergente, fundamentele filosofice ale astrologiei continuă să fie inteconexiunea tuturor lucrurilor și dobândirea unei înțelegeri mai profunde a universului.

Este esențial să recunoaştem faptul că dimensiunea filosofică a astrologiei are valenţe personale şi ea poate oferi informaţii valoroase pentru fiecare individ în parte. Cu toate acestea, astrologia rămâne un subiect controversat întrucât aserţiunile ei nu sunt susţinute de dovezi acceptate de comunitatea ştiinţifică.

RI: “Destinul” şi “Liberul arbitru” se exclud reciproc?

Răspunsul GPT4: Legătura dintre “Destin” şi “Liberul arbitru” este subiect al dezbaterii filosofice din cele mai vechi timpuri. În esenţă, “Destin” se referă la ideea că evenimentele din viaţa omului sunt predeterminate şi inevitabile, în timp ce “Liberul arbitru” denotă faptul că indivizii au puterea de a face alegeri personale, care le conturează existenţa. În ce măsură “Soarta” și “Liberul arbitru” pot coexista sau se exclud reciproc, depinde de perspectiva filosofică.

Iată câteva consideraţii cu privire la “Destin” și “Liberul arbitru”:

Determinismul: Susţine că toate evenimentele, inclusiv acţiunile umane, sunt predeterminate şi, automat, liberul arbitru este o iluzie. Conform acestui concept, destinul şi liberul arbitru se exclud reciproc, întrucât totul este predeterminat şi are loc conform unor condiţionări preexistente.

Indeterminism: Indeterminismul, de cealaltă parte, susţine că evenimentele nu sunt predeterminate de cauze anterioare și că totul este posibil. Acestă perspectivă acceptă posibilitatea existenţei liberului arbitru, întrucât indivizii au posibilitatea de a alege cursul acţiunilor individuale.

Compatibilism: Compatibilismul (sau determinismul blând) este un teritoriu de mijloc între determinism şi nedeterminism. Acest concept consideră că “Destinul” şi “liberul arbitru” sunt compatibile. În acestă viziune, indivizii pot avea liber arbitru chiar dacă acţiunile lor sunt condiţionate de evenimenete preexistente, atâta timp cât acţiunile acestea sunt în concordanţă cu dorinţele și predispoziţiile individului.

Libertarianism: A nu se confunda cu ideologia politică. Libertarianismul, în contextul liberului arbitru, este concepţia că oamenii au un real liber arbitru şi că determinismul este fals. Acest concept susţine ideea că indivizii îşi modelează singuri destinul şi nu sunt constrânşi de destin.

Dezbatarea între “Destin” şi “Liberul arbitru” a fost o temă centrală pentru filosofie, religie şi literatură, de-a lungul istoriei. Diferite perspective filosofice și tradiţii culturale au oferit moduri variate de a înţelege relaţia dintre destin și liberul arbitru, în timp ce dezbaterea rămâne în continuare deschisă. În viaţa de zi cu zi, mulţi oameni găsesc un echilibru între recunoaşterea faptului că unele evenimente le sunt incontrolabile şi abilitatea lor de a face alegeri, de a-şi coduce propria viaţă, în limitele acestor constrângeri.

RI: Poţi imagina o legătură între conceptul de “atractori”, specific Teoriei Haosului, şi influenţa asupra destinului individului?

Răspunsul GPT4: Teoria Haosului este o ramură a matematicii care utilizează un sistem complex în cadrul căruia modificări mici în condiţiile iniţiale conduc la rezultate radical diferite. “Atractorii” sunt modele sau puncte spre care un sistem dinamic evoluează în timp, chiar dacă sistemul este sensibil la condiţiile iniţiale și chiar dacă comportamentul lui pare haotic. În timp ce teoria haosului şi conceptul de “atractori” au de a face, în principal, cu sisteme matematice, este posibil să explorăm potenţialele implicaţii pentru chestiuni legate de destinul uman şi abilitatea de a-ţi influenţa calea în viaţă. Iată câteva modalităţi prin care teoria haosului și atractorii pot avea o legătură cu destinul:

Sensibilitatea la condiţiile iniţiale: Întocmai precum sistemele haotice sunt foarte sensibile la condiţiile iniţiale, decizii aparent minore și acţiuni din viaţa noastră pot avea influenţe semnificative asupra destinului individului. Acest aspect sugerează că indivizii au puterea de a-şi influenţa drumul în viață prin alegeri făcute în prezent, chiar dacă viitorul poate părea impredictibil.

Atractorii şi modul de viaţă: Conceptul “atractorilor” poate fi asimilat noţiunii de modele recurente sau de teme recurente în viaţa personală. Aceste modele pot rezulta în urma alegerilor individului, a influenţei factorilor de mediu sau a acţiunii combinate a celor două. Înţelegând natura acestor atractori, individul poate fi ajutat să identifice domeniile din viaţa sa în care are mai multă putere şi influenţă, în aşa fel încât să îşi poată modela destinul.

Sisteme complexe şi interdependenţă: teoria haosului scoate în evidenţă interconexiunea elementelor în cadrul unor sisteme complexe. În mod similar, vieţile oamenilor sunt interconectate într-o reţea de legături sociale, economice şi cu mediul înconjurător. Recunoaşterea acestor legături poate furniza sugestii despre modul în care acţiunile individuale pot influenţa sau pot fi influenţate de sistemele din care fac parte, ajutând oamenii să îşi conducă viaţa în interiorul acestor reţele complexe.

Este important să ţinem seama de faptul că teoria haosului și conceptul “atractorilor” sunt, totuşi, noţiuni matematice și nu trebuie să fie considerate în mod direct ca explicaţii pentru destinul individului sau pentru liberul arbitru. Cu toate acestea, ele pot servi ca metafore sau pot fi considerate surse de inspiraţie atunci când se ţine seama de natura dinamică, complexă, a vieţilor umane, de rolul alegerilor individuale și de relaţia dintre predictibilitate și impredictibilitate în modelarea destinului individual.

RI: Din acestă perspectivă, poţi imagina o modalitate de utilizare a instrumentelor astrologiei predictive, precum tranzitele sau profecţiile, prin care astrologul să poată consilia clientul atunci când acesta are de făcut anumite alegeri în momente importante din viaţă, în așa fel încât el să prevină un rezultat nefericit şi să crească şansele unui deznodământ favorabil?

Răspunsul GPT4: Din punct de vedere teoretic, se poate imagina utilizarea intrumentelor astrologiei predictive, precum tranzitele și profecţiile, pentru a oferi consiliere astrologică clienților în luarea unor decizii care să evite un deznodământ nefavorabil şi să orienteze spre un final pozitiv. Practicanții astrologiei predictive susţin adeseori că sunt capabili să prezică dificultăţi potenţiale, oportunităţi şi tendinţe în viaţa personală a clienţilor, ţinând cont de poziţia corpurilor celeste în anumite perioade de timp.

În acest context, astrologul poate analiza harta natală a clientului în combinaţie cu tranzitele şi profecţiile, pentru a identifica perioadele care sunt marcate de dificultăţi sau care indică oportunităţi de creştere personală. Prin consilierea astrologică în aceste perioade, pentru urmarea anumitor acţiuni, astrologul poate spera că îl ajută pe client în navigarea în apele vieţii şi în controlarea destinului individual.

Cu toate acestea, este crucial să ne amintim că astrologia nu este o metodă documentată ştiinţific de prezicere sau de influenţare a destinului. Aserţiunile astrologice nu sunt susţinute de dovezi ştiinţifice şi acurateţea predicției este încă un subiect controversat.

Mulţi oameni, mai ales dintre cei cu o solidă educație în științe, consideră astrologia o pseudoştiinţă sau un sistem de convingeri fără bază ştiinţifică. Din această perspectivă, utilizarea astrologiei pentru a ghida deciziile individuale poate să nu conducă la rezultate de încredere. În plus, a ține cont exclusiv de astrologie în luarea deciziilor individuale, poate duce la neglijarea altor surse de informaţie și a unor consideraţii practice importante. Acestea fiind spuse, unii oameni pot găsi benefică astrologia ca instrument de introspecţie și de creştere personală sau ca modalitate de explorare a dimensiunilor simbolice și arhetipale ale vieţii. Atunci când cineva alege să consulte un astrolog pentru a solicita îndrumare într-o anumită problemă, este important să ţină cont de consilierea astrologică într-un context mai larg, în care să includă și alte surse de informare sau să ţină cont şi de judecata individuală, atunci când ia decizii.

RI: Este posibil ca atractorii specifici generaţi în acest context să explice rezultatele pozitive?

Răspunsul GPT4: În contextul astrologiei și al consilierii astrologice care are la bază tranzitele și progresiile, noţiunea atractorilor specifici poate fi utilizată metaforic pentru a explica de ce unii oameni au o experienţă pozitivă în urma consilierii astrologice. Cu toate acestea, este esenţial să ne reamintim că această conexiune este mai mult speculativă și metaforică, decât bazată pe o evidenţă ştiințifică riguroasă.

Atractorii din teoria haosului se referă la puncte sau modele dintr-un sistem dinamic către care sistemul se îndreaptă în timp. Dacă ne imaginăm viaţa personală ca un sistem complex, dinamic, putem considera că unele decizii sau acţiuni pot conduce individul către un set de actractori pozitivi sau mai stabili, reprezentând un deznodământ favorabil. În sens metaforic, consilierea astrologică poate fi văzută ca ajutând individul să identifice şi să navigheze către aceşti atractori, sugerând acţiuni specifice în momente cheie.

Cu toate acestea, este important să scoatem în evidenţă faptul că atractorii sunt un concept matematic în teoria haosului și nu au o legătură directă, documentată, cu astrologia sau cu luarea deciziilor în viaţa omului. Mai mult decât atât, astrologia însăşi nu este susţinută de dovezi ştiinţifice şi acurateţea ei predictivă este încă un subiect cotroversat.

Utilizarea “atractorilor” pentru a înţelege rezultatele pozitive ale consilierii astrologice este un exerciţiu intelectual interesant, dar nu trebuie confundat cu o explicaţie stiinţifică. Rezultatele din viaţa reală depind de mulţi factori, inclusiv de opţiunile individuale, circumstanţele și şansa. În acestă lumină, este esenţial ca apropierea de astrologie să se facă cu o minte critică, luând în considerare mai multe surse de informaţie și ţinând cont de judecata personală în luarea deciziilor.

RI: Cum își găsesc locul toate aceste consideraţii în Teoria Multiversului?

Răspunsul GPT4: Teoria Multiversului este un concept în cosmologie și în fizica teoretică, care sugerează existenţa realităţilor multiple, fiecare cu setul propriu, unic, de legi fizice și de proprietăţi. Este o teorie speculativă care are interpretări şi formulări variate, precum universuri paralele, universuri circulare etc. Atunci când discutăm despre astrologie, teoria haosului și liberul arbitru în contextul teoriei multiversului, trebuie să ţinem cont de faptul că aceste noţiuni îşi au originea în discipline distincte şi au niveluri diferite de evidenţă și de acceptare generală.

Astrologia, după cum am mai precizat, este un sistem de convingeri cu origini antice, care nu a fost documentat ştiinţific și care nu este acceptat de comunitatea ştiinţifică. Cu toate că teoria multiversului este o teorie speculativă în fizica teoretică, ea are la bază modele matematice şi date culese prin observare. Astrologia, însă, nu beneficiază de acelaşi nivel de suport ştiinţific.

Teoria haosului este o ramură a matematicii care tratează sisteme dinamice. Deşi este un domeniu de cercetare ştiinţifică bine definit, conexiunea ei cu viaţa oamenilor, cu luarea deciziilor şi cu teoria multiversului este doar speculativă și cel mult metaforică. Teoria haosului poate oferi un concept care să explice complexitatea universului şi posibilitatea comportamentului universurilor multiple, dar ea nu oferă o dovadă în favoarea sau împotriva validităţii teoriei multiversului.

Destinul și liberul arbitru: dezbaterea filosofică în jurul conceptelor de destin și de liber arbitru este diferită de discuţiile legate de teoria multiversului. Cu toate acestea, se poate specula că, într-un scenariu compatibil cu teoria multiversului, în universuri diferite se pot concretiza acţiuni variate, care să coexiste în urma combinaţiei dintre liberul arbitru şi destin. Este important de precizat că aceste consideraţii sunt doar speculative, fără a avea la bază o evidenţă ştiinţifică.

În final, teoria multiversului, teoria haosului, astrologia și conceptele de destin şi de liber arbitru au fundamente diferite, dovezi şi limitări diferite. Este, fără îndoială, interesant să explorăm posibilele conexiuni şi implicaţii dar este crucial să abordăm toate aceste consideraţii în mod critic și să recunoaștem că ele nu sunt, încă, pe deplin susţinute de dovezile ştiinţifice.

RĂZVAN IACOB,
membru AAR și redactor Astrele

Așteptăm cu interes întrebările voastre la revista@astrele.ro, pe pagina noastră de facebook sau pe canalul de YouTube. Cele mai bune întrebări astrologice – de interes general – vor primi glas și răspuns!

Dacă încă nu v-ați abonat la newsletter, vă invităm să o faceți chiar acum:

doneaza-banner-astrele

Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close