Alina ȘandruElectivăEsențialeTraduceri

10 sfaturi pentru practicarea cu succes a Astrologiei Elective

de CHRIS BRENNAN

Cineva m-a întrebat recent care ar fi indiciile pe care le urmăresc de obicei când folosesc astrologia electivă ca să aleg o zi favorabilă pentru începerea unei acțiuni și am considerat că ar fi o idee bună să prezint aici câteva dintre aceste indicii pentru cei interesați.

Astrologia electivă este o ramură a astrologiei utilizată pentru a determina în viitor un moment favorabil demarării unei acțiuni sau a unui proiect. Cu alte cuvinte, este o încercare proactivă de a alege o anumită hartă sau o aliniere planetară care va fi cea mai propice pentru ceea ce dorim să întreprindem în viitor, cum ar fi începerea unei călătorii, încheierea unei căsătorii sau ridicarea unei construcții.

Aplicarea retroactivă a principiilor astrologiei în studiul unui eveniment care a început deja se numește astrologie incepțională, deși chiar și aceasta studiază o hartă astrologică pentru momentul de început al acelui eveniment. Inițial, în astrologia elenistică, ambele abordări erau asimilate astrologiei cathartice (de la cuvântul grecesc katarche (καταρχή)), astrologia începuturilor.

În prezent, există foarte puține manuale contemporane de astrologie electivă și, uneori, putem găsi cu greu informațiile necesare pentru a putea ridica o hartă electivă rezonabilă. Sper ca aceste sfaturi să vă fie utile. Dar, mai întâi, doresc să fac unele precizări preliminare.

Două abordări în astrologia electivă

În viziunea mea, există două abordări în astrologia electivă.

Prima abordare ia regulile de bază folosite de astrologi pentru măsurarea intensității puterii anumitor elemente din hartă și inversează procesul în așa fel încât aceste reguli să fie folosite pentru a selecta un moment anume din viitor, având o hartă în mod deosebit puternică sau favorabilă.

Această abordare în astrologia electivă se bazează mai mult pe noțiunile de astrologie tradițională pentru a înțelege conceptul de planetă puternică sau slabă, în demnitate sau debilitate, favorabilă sau nefavorabilă. Se înțelege de la sine că, atunci când o planetă e bine plasată, acea parte a hărții sau zonele de viață asociate acelei planete vor funcționa și ele mai bine. Această noțiune e implicită în cadrul oricărei forme de astrologie ”tradițională”.

A doua abordare presupune selectarea unei hărți în viitor care reflectă cel mai bine natura acțiunii pe care dorim să o demarăm în acel moment. Această abordare renunță la noțiunea de a ne asigura, în primul rând, că toate planetele sunt puternice sau în demnitate în harta electivă și ea propune, în schimb, să căutăm o hartă în care simbolismul amplasărilor planetare e cel mai evocator sau în concordanță cu acțiunea întreprinsă.

Uneori, aceste două abordări se pot exclude reciproc pentru că ceea ce e favorabil în cazul unei abordări nu e neapărat la fel de favorabil în cazul celeilalte – chiar dacă, ideal, o hartă electivă va încorpora elemente din ambele abordări. În această listă cu sfaturi voi folosi în special prima abordare, care se axează pe alegerea pozițiilor favorabile, deși vă îndemn să țineți cont și de a doua abordare.

Acestea fiind spuse, iată mai jos cele 10 sfaturi pentru a ridica o hartă electivă favorabilă.

1. Stabiți cel mai important moment simbolic de început al temei elective

Acesta e primul pas – uneori, crucial – în stabilirea unei hărți elective. Astrologia horoscopică e întemeiată pe principiul că viitorul unui obiect, al unei entități sau al unei acțiuni poate fi determinat prin examinarea hărții ridicate pentru momentul de naștere sau de început al acestora. În această premisă fundamentală, e vitală identificarea momentului simbolic cel mai semnificativ pentru începutul temei elective și doar apoi ne vom îndrepta atenția asupra selectării unei hărți adecvate pentru acel moment.

De exemplu, deși Barack Obama a fost ales ca următorul președinte al Statelor Unite în data de 4 noiembrie 2008, el nu devine efectiv președinte decât în momentul depunerii jurământului în ceremonia de inaugurare de la ora 12 din 20 ianuarie 2009, în Washington, DC. Acesta este cel mai semnificativ moment în acestă temă electivă iar harta ridicată pentru momentul inaugurării va reflecta natura și viitorul președinției acestuia.

Folosiți acest exemplu atunci când încercați să stabiliți care e cel mai important moment simbolic pentru tema electivă la care lucrați. Deși identificarea acestui moment poate fi dificilă în anumite situații, aproape întodeauna există un moment important în procesul de începere a unei acțiuni iar harta acestuia va conține implicații importante pentru viitorul acțiunii.

2. Găsiți perioade când planetele sunt în demnitate

Următorul pas constă în examinarea efemeridelor și identificarea unor perioade din viitor când una sau mai multe planete sunt în demnitate. Veți căuta, în principal, planete care fie sunt în propriul domiciliu sau în exaltare, fie sunt în recepție mutuală de domiciliu cu o altă planetă. Aceste planete vor fi mai puternice și vor putea să transmită mai bine efecte favorabile sau constructive asupra propriilor semnificații.

Începeți cu planetele mai lente și, în momentul în care ați indentificat o perioadă când cel puțin una sau două dintre ele sunt în demnitate, încercați să găsiți o zi apropiată de acea perioadă când Luna se află și ea în demnitate. Deoarece Luna e cea mai rapidă dintre ”planete”, e mai ușor să începeți cu cele lente și doar mai apoi să identificați ziua exactă în funcție de poziția ei.

Acest singur pas vă ajută să restrângeți considerabil orizontul de timp, căci veți observa că sunt rare momentele când una sau mai multe planete se află în propriul domiciliu, în exaltare sau în recepție mutuală de domiciliu.

Harta trebuie să conțină minim o planetă într-o astfel de demnitate, deoarece acest lucru va asigura puterea cel puțin a unei zone din tema electivă, deși cele mai bune hărți au mai multe planete în demnitate.

În orice caz, evitați perioade de timp în care mai multe planete sunt debilitate, de exemplu când se află în zodia de cădere sau, mai puțin grav, în detriment.

3. Evitați perioade în care planetele în demnitate sunt afectate

Ca o consecință a celei de a doua reguli, încercați să evitați perioade în care anumite planete sunt afectate sau debilitate. Chiar dacă ar fi propice să avem o Venus exaltată în Pești sau un Mercur în propriul domiciliu în Gemeni, dacă aceste planete se află în opoziție partilă cu Marte sau Saturn, atunci orice beneficii primite prin acea demnitate ar fi îngreunate de debilitatea suferită de la malefici.

Suplimentar, cel mai bine e să evitați perioadele în care planetele sunt debilitate, de exemplu când o planetă e retrogradă sau se află sub razele Soarelui (conjuncție de până la 15 grade). Manifestarea semnificațiilor planetei va fi întârziată în cazul retrogradării și obscură sau ascunsă în cazul în care planeta e arsă de Soare. Dacă nu e posibilă evitarea retrogradării sau a combustiei, atunci încercați, cel puțin, ca planeta retrogradă să fie aproape de stația directă sau planeta arsă să fie aproape de răsăritul heliacal.

4. Asigurați-vă că Stăpânul Ascendentului este bine plasat

Odată ajunși în punctul de a fi selectat o anumită zi, e important să începeți să vă gândiți la un moment exact al temei elective, fiind necesar să vă concentrați asupra selectării unui Ascendent care e stăpânit de o planetă aspectată favorabil în hartă.

Una dintre cele mai importante planete din harta electivă e stăpânul Ascendentului. Acesta e planeta care va descrie cel mai bine atât natura temei elective cât și succesul sau eșecul acesteia.

În astrologia natală, Ascendentul semnifică deseori corpul fizic și înfățișarea nativului iar, în astrologia orară, stăpânul Ascendentului semnifică întodeauna solicitantul în hartă. Similar, în astrologia electivă, stăpânul Ascendentului e planeta care poate fi asociată cel mai bine atât cu tema electivă propriu-zisă, cât și cu consituirea și scopul general al acesteia.

Neapărat să încercați să găsiți acestei planete o poziție excelentă în harta electivă. Stabiliți Ascendentul în așa manieră încât stăpânul lui să fie una dintre planetele pe care le-ați ales anterior, în demnitate și fără debilități. Asigurați-vă că stăpânul Ascendentului va fi planeta cea mai puternică din hartă.

5. Acordați atenție aspectelor aplicante

O importantă regulă conceptuală în astrologia electivă și care datează încă din cele mai vechi timpuri ale astrologiei tradiționale este cea potrivit căreia aspectele aplicante indică viitorul, pe când cele separante indică trecutul. La origini, acesta a fost unul dintre motivele care au dus la notarea și luarea în calcul a aspectelor aplicante și separante în cadrul astrologiei horoscopice și este motivul pentru care această regulă e încă folosită în zilele noastre de multe dintre programele moderne de calculare a hărților.

Din punct de vedere conceptual, regula e logică, pentru că aspectele aplicante arată că două planete se mișcă una înspre cealaltă, pe când cele separante arată că ele se mișcă în direcții opuse sau, cel puțin, au realizat anterior un aspect partil una cu alta.

Implicațiile practice ale acestei reguli sunt următoarele: aspectele separante în hărțile elective sau incepționale vor descrie circumstanțele care au dus la tema electivă, în timp ce aspectele aplicante vor indica evenimente ulterioare începutului acțiunii.

La modul ideal, e de dorit ca planetele importante din harta electivă, de exemplu stăpânul Ascendentului, să facă aspecte partile cu planetele benefice Jupiter și Venus. Acest fapt va indica în viitor capacitatea de expansiune și caracterul stabilizator al temei elective.

Încercați să evitați aspectele cu maleficii pe care le fac planetele importante din harta electivă, deoarece acest lucru va duce deseori la înfrânare sau eșec. Bineînțeles, se prea poate să doriți ca tema electivă să eșueze și, în acest caz, chiar vă recomand aspectele cu maleficii, însă lista mea cu sfaturi e trasată în ideea că vă doriți sfaturi legate de modul de alegere a unei hărți elective favorabile pentru acțiunea întreprinsă.

În situația în care contactul planetelor cu maleficii e inevitabil, ar fi de dorit să alegeți aspectele separante cu aceștia.

6. Analizați cu atenție aspectele aplicante ale Lunii

Consecință a cerinței anterioare, această indicație e, totuși, mult mai importantă prin prisma rolului crucial pe care îl are Luna în astrologia electivă.

Atât în astrologia electivă, cât și în cea orară, Luna este a doua ca importanță în hartă, după stăpânul Ascendentului. Fiind extrem de însemnată, e esențial să îi găsiți o poziție la fel de favorabilă ca cea a stăpânului Ascendentului, poate chiar mai bună.

Luna, fiind cel mai rapid corp ceresc, va alterna între aspectele aplicante și cele separante, mai frecvent decât orice altă planetă. Aspectele ei aplicante sunt în mod special importante datorită rolului deosebit pe care îl ocupă ea în astrologia electivă. Așadar, asigurați-vă că Luna va face aspecte aplicante cu planetele benefice sau cu cele neutre, cum ar fi Mercur.

Datorită faptului că Luna se mișcă atât de rapid, ea beneficiază de un orb de 13 grade pentru aspectele aplicante și separante, orb care ar fi aproximativ distanța pe care o parcurge în medie zilnic. Căutați un aspect pe care să îl facă cu o planetă pozitivă în intervalul celor 13 grade.

Multe texte ale astrologiei elective ne îndeamnă să evităm începerea unor acțiuni când Luna este fără direcție. În tradiția medievală, Luna fără direcție e definită ca fiind situația în care Luna nu face aspect cu nicio planetă până la ingresul ei în următorul semn. În tradiția elenistică, definiția e ușor diferită. Anume, situația când Luna nu face aspecte cu nicio planetă în interval de 30 de grade, indiferent de semn.

În accepțiunea generală, lipsa aspectelor Lunii cu alte planete conferă un caracter stagnant acțiunii întreprinse și fără evoluție în viitor. În consecință, recomand ca Luna din harta electivă să fie în aspect cu o altă planetă.

7. Luna ne arată prima parte a temei elective iar stăpânul ei, a doua parte

Aceasta este o regulă veche a astrologiei elective, des întalnită în tradiția elenistică și e foarte utilă, deși nu am întalnit-o la fel de mult în astrologia medievală. În esență, poziția și starea Lunii vor indica circumstanțele primei părți a acțiunii pentru care e ridicată harta, iar starea planetei care stăpânește semnul în care se află Luna va indica circumstanțele celei de a doua părți sau deznodământul.

Sau, mai pe înțeles, poziția Lunii arată începutul acțiunii iar cea a stăpânului Lunii arată deznodământul ei.

În practică, o Lună foarte bine plasată înseamnă doar un început bun deoarece problemele vor apărea mai târziu dacă va avea un stăpân într-o stare disonantă. Pe același principiu, Luna slab plasată va indica probleme la început și, doar dacă stăpânul ei se află într-o stare bună, lucrurile vor decurge ulterior favorabil și acțiunea întreprinsă va fi de succes.

Dacă atât Luna cât și stăpânul ei se află într-o stare dificilă, acțiunea va fi afectată pe întregul ei parcurs iar, dacă ambele sunt plasate favorabil, acțiunea va decurge bine de la început până la sfârșit.

O lecție importantă de asimilat ar fi să acordați atenție atât Lunii cât și stăpânului ei. Din acest motiv, e bine ca Luna să fie propriul ei stăpân, în domiciliu, iar, dacă se și află într-o poziție bună, nu mai aveți nicio grijă.

Vă recomand să urmați acest sfat și când studiați starea unei planete, deoarece regula poate fi aplicată cu aceeași acuratețe pentru orice planetă din hartă, chiar dacă ea vizează în principal Luna în astrologia electivă.

8. Planetele care stăpânesc sau se află în casa asociată acțiunii întreprinse trebuie să fie puternice

Chiar dacă regula nu poate fi aplicată în fiecare temă electivă, e important să încercați să stabiliți dacă există o casă simbolică în hartă. De exemplu, o hartă pentru începerea unei călătorii într-o altă țară va fi asociată casei a noua. O temă electivă pentru căsătorie va fi asociată casei a șaptea. Și, tot așa.

În cazul în care reușiți să identificați o casă care poate să fie asociată temei elective, încercați să vă asigurați că planeta care stăpânește acea casă simbolică și oricare alte planete aflate acolo sunt bine plasate.

De exemplu, în cazul unei teme elective pentru o călătorie în străinătate, stăpânul casei a noua nu trebuie să se regăsească în semnul lui de cădere, în casa a douăsprezecea, în retrogradare, sub razele Soarelui, afectat de malefici etc. Mai este de evitat și o conjuncție Marte-Saturn în casa a noua a hărții elective.

Cel mai bine ar fi ca stăpânul casei respective să fie angular, în mișcare directă, în domiciliu sau exaltare, departe de razele Soarelui și făcând aspecte cu planete benefice. Ar fi de ajutor și o plasare a beneficilor în acea casă.

9. Acordați atenție sporită sectei

Noțiunea de sectă e importantă în astrologia electivă deoarece e utilă pentru identificarea rapidă în hartă a planetelor care vor fi mai problematice și care vor fi de ajutor. Secta ajută să demonstreze că maleficii nu sunt întodeauna numai răi și nici beneficii nu sunt întodeanuna numai buni. Depinde foarte mult de secta planetei în hartă.

În general, Saturn într-o hartă diurnă și Marte într-o hartă nocturnă nu sunt atât de malefici. Cu toate acestea, un Saturn într-o hartă nocturnă și un Marte într-o hartă diurnă sunt planete care trebuie urmărite atent în ceea ce privește plasarea în harta electivă, căci ei vor fi sursa celor mai mari dificultăți și probleme.

Similar, Jupiter e mai benefic într-o hartă diurnă iar Venus într-o hartă nocturnă. Totuși, în situația inversă, beneficiile lor sunt oarecum restrânse și atenuate. Identificați întotdeauna care dintre aceste două planete va fi mai benefică și plasați-o într-o zonă a hărții care va veni în sprijinul temei elective.

Pentru mai multe detalii cu privire la acest concept, vizitați postarea mea anterioară despre astrologia sectei.

10. Plasați stăpânul Ascendentului în casa simbolică

În unele cazuri, e de dorit să plasați stăpânul Ascendentului în casa care se potrivește cel mai bine temei elective. Făcând acest lucru, vom utiliza cea de a doua abordare din astrologia electivă, menționată anterior în articol, prin care ne vom asigura că harta electivă reflectă cu adevărat subiectul temei.

De exemplu, în situația în care aș ridica o temă electivă pentru o călătorie, aș plasa stăpânul casei întâi în casa a noua. Dacă aș construi o casă, l-aș plasa în casa a patra. Dacă aș pune bazele unei organizații sau rețele de socializare, l-aș plasa în casa a unsprezecea.

Uneori, această abordare constă mai mult în a face harta să arate conform deznodământului dorit pentru acțiunea întreprinsă. De exemplu, am putea plasa stăpânul casei întâi în casa a doua dacă scopul nostru e un câștig financiar. Depinde foarte mult de subiectul temei elective.

Considerații finale și resurse

Iată-ne ajunși la final. Dacă respectați aceste 10 sfaturi, veți reuși să ridicați o hartă electivă favorabilă sau, cel puțin, veți putea evita cele mai importante greșeli. Nu e o listă exhaustivă dar cu siguranță e suficientă pentru a vă ajuta la început.

Dacă doriți să aflați mai multe despre astrologia electivă, vă puteți înscrie la acest curs online de astrologie electivă, susținut de mine.

Pentru o lectură aprofundată, vă recomand să citiți a cincea carte a lui Dorotherus din Sidon, cel mai vechi text de astrologie electivă care s-a păstrat. Textul a stat la baza tuturor lucrărilor autorilor eleniști și medievali despre temele elective și, ca atare, îl putem considera ca fiind o recomandare a astrologilor de-a lungul a 2000 de ani.

Dacă doriți ca altcineva să aleagă o temă electivă propice pentru dvs, puteți accesa pagina de consultații astrologice elective de pe website-ul meu și vom stabili o programare.

De asemenea, puteți urmări lunar podcastul de astrologie electivă unde prezint patru dintre cele mai favorabile hărți elective găsite de mine pentru următoarele câteva săptămâni.

CHRIS BRENNAN
Membru de onoare al AAR

Articolul a fost publicat de Chris Brennan în 4 decembrie 2008, la: https://horoscopicastrologyblog.com/2008/12/04/10-tips-for-electional-astrology/
Traducerea în limba română: ALINA ȘANDRU

*

Nota redacției: Chris a publicat, în ianuarie 2019, un podcast de 3 ore dedicat astrologiei elective și vă invităm să-l urmăriți aici:

Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close