ElectivăMihaela DicuSerial: Astrologie electivă - V. RobsonTraduceri

Astrologie Electivă, de Vivian E. Robson. Introducere

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“Soarele în horoscop diurn sau Luna în horoscop nocturn (nota MD)”) pentru precedenta intrare a Soarelui în Berbec sau dacă este stăpâna Ascendentului şi dacă este puternică şi bine aspectată, atât în harta mundană cât şi în cea electivă, se spune că este semn de foarte mare suc…”

traducere de MIHAELA DICU

Extras din ”Electional Astrology”, autor Vivian E. Robson (1890-1942), lucrare publicată pentru prima dată în 1937. Cartea a fost tradusă din limba engleză în limba română în cadrul proiectului Traduttore, al Asociației Astrologilor din România. În acest prim episod, vă oferim capitolul introductiv, în traducerea Mihaelei Dicu, coordonatoarea proiectului de traduceri.

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Astrologia electivă sau, mai simplu, astrologia alegerilor, are ca obiect găsirea sau „alegerea” momentului prielnic pentru începerea unei acţiuni. În esenţă, este inversul astrologiei orare şi, cu toate că metodele şi procedurile sunt similare, ea începe acolo unde se încheie astrologia orară şi lucrează înapoi, către punctul în care începe aceasta din urmă.

Pentru a face lucrurile mai lesne de înţeles, să presupunem că trebuie pornită o afacere. Omul de afaceri alege o dată şi o oră care-i sunt mai comode sau conform altor considerente de ordin practic, iar acestea devin automat data de naştere a iniţiativei respective. Horoscopul construit pentru acel moment este o hartă orară sau, după cum o defineşte, corect, Carter[n]CHARLES E. O. CARTER sau C.E.O. Carter (31 ianuarie 1887 – 4 octombrie 1968), celebru astrolog din Anglia, autor a numeroase cărţi, printre care: ‘The Encyclopaedia of Psychological Astrology’, ‘The Astrological Aspects’ şi ‘The Astrology of Accidents’ (nota MD)[/n], o hartă de debut, din a cărei interpretare, utilizând regulile astrologiei orare, se pot prevedea suişurile şi coborâşurile afacerii astfel începute, precum şi succesul sau eşecul ei final.

Numai că aici, în mod evident, există şi o altă cale de abordare. Dacă horoscopul de start indică un eşec, de ce să nu se înceapă acţiunea într-un alt moment, pentru care horoscopul să fie favorabil demersului? Cu alte cuvinte, de ce să nu se aleagă mai întâi un horoscop convenabil şi lucrurile să se facă în concordanţă cu el? Aceasta este teoria pe care se bazează alegerile, iar astrologia electivă funcţionează în baza unor reguli care trebuie aplicate pentru a construi un horoscop potrivit intenţiilor propuse.

Principiul general pentru a realiza o elecție este extrem de simplu. Trebuie să luăm poziţiile planetare aşa cum le găsim între anumite limite de timp şi le aranjăm într-un horoscop astfel încât planetele care stăpânesc domeniul care ne interesează să fie cât mai puternice şi mai neafectate posibil, iar toate poziţiile blocate sau nefericite să fie îndepărtate, amplasate acolo unde pot face cel mai puţin rău.

Acest procedeu prin care o planetă este făcută cât mai puternică posibil este cunoscut sub numele de fortificare şi constă în a plasa planeta într-un semn zodiacal favorabil, într-un unghi sau  într-o casă convenabilă şi în a alege o dată la care să primească aspecte bune de la planetele benefice Venus şi Jupiter şi să nu fie afectată, iar în anumite cazuri să nu fie  aspectată deloc de planetele malefice Marte, Saturn, Uranus şi Neptun[n]Planetelor cu  caracter malefic în astrologia electivă li se poate adăuga şi Pluto, pe care autorul nu-l menţionează, fiindcă la data apariţiei acestei cărţi (1937) era descoperit doar de câţiva ani şi nu fusese încă suficient studiat. (nota MD)[/n]. Din păcate, suntem mereu dependenţi de configuraţiile planetare generale şi este practic imposibil să reuşim să facem o  elecție perfectă, atâta timp cât planetele refuză cu obrăznicie să se aşeze aşa cum dorim în intervalul pe care îl avem la dispoziţie. În această situaţie, trebuie să ne descurcăm cât de bine putem cu materialul disponibil, dar cu puţină străduinţă întotdeauna vom fi capabili să obţinem o elecție care să ne satisfacă într-o măsură rezonabilă.

Domeniul elecțiilor este de obicei împărţit în trei mari clase, în funcţie de factorii care stau la baza alcătuirii hărţii elective: elecții radicale, elecții mondiale, şi elecții efemere sau orare.

1. ELECȚIILE RADICALE

Toţi scriitorii care au abordat subiectul elecțiilor sunt de acord că horoscopul natal al persoanei pentru care se face elecția are o importanţă covârşitoare. După cum spune Ptolemeu în cel de-al VI-lea aforism din Centilocviu, „Este avantajos ca zilele şi orele să fie alese în funcţie de cerul natal. Dacă momentul este potrivnic, alegerea nu va fi cu folos, cu toate că un cer bine ales poate să aducă unele beneficii chiar dacă nu este în acord cu cel natal”. Dacă harta natală sau direcţiile indică eşecul unui anumit demers, nicio hartă electivă nu va putea să aducă succesul, iar cititorul nu trebuie niciun moment să-şi închipuie că astrologia electivă este cheia supremă a bogăţiei şi fericirii. Orice astrolog experimentat poate să dea exemple de situaţii în care o elecție făcută pentru ceva care se împotrivea indicaţiilor horoscopului natal sau progresat a condus la eşec. În general s-a constatat că este imposibil să se folosească momentul ales, din cauză că apar obstacole după obstacole, până când, în final, afacerea respectivă începe într-un cu totul alt moment, care se dovedeşte a fi în acord cu predispoziţiile adverse care prevalează în horoscopul natal.

De aici trebuie învăţate două lecţii evidente, şi anume că este esenţial să se studieze mai întâi harta natală, pentru a se evalua şansele iniţiale de succes în problema supusă atenţiei; şi, în al doilea rând, că horoscopul unei elecții trebuie să se bazeze înainte de toate pe horoscopul natal. În ultimul caz avem de-a face cu o elecție radicală, diferită de elecția efemeră, care nu are legătură cu horoscopul natal. Din nefericire, mulţi oameni nu-şi cunosc ora de naştere, drept pentru care în cazul lor nu este posibilă o elecție radicală, dar, lăsând la o parte asta, este o sarcină peste puterile minţii omeneşti să combini cu succes într-un întreg toţi factorii conflictuali ai poziţiilor efemere cu cei ai hărţilor natale şi ai celor progresate, aşa încât pentru toate scopurile practice este mai bine să nu se încerce acest lucru decât la o manieră generală. Trebuie însă subliniat cu putere că atunci când se poate obţine o hartă natală completă este esenţial să se analizeze dacă aceasta va permite succesul fie în general, fie într-o anumită perioadă, căci dacă nu permite, eşecul este inevitabil. 

Nicio elecție nu este la fel de eficientă pentru toată lumea. Doi oameni pot pleca într-o călătorie exact în acelaşi moment, dar rezultatele pot fi complet diferite în funcţie de harta natală a fiecăruia, dacă aceasta favorizează călătoria sau face ca ea să fie periculoasă. În afară de aceste consideraţii generale privind horoscopul natal, nu este neapărat nevoie să se meargă mai în amănunt. Există o serie de reguli cu privire la interacţiunile cu harta natală, iar acestea vor fi găsite la locul potrivit în capitolele următoare.

În general, este bine să se aibă în vedere ca harta electivă să nu stimuleze nicio predispoziţie negativă gravă din horoscopul natal. Luna şi unghiurile din harta natală nu trebuie să fie afectate de poziţiile din harta electivă, ci să apară în aceasta în poziţii puternice şi favorabile. Casa care semnifică problema analizată în harta natală trebuie să fie fortificată, iar stăpânul ei trebuie, de asemeni, să fie puternic şi neafectat. Astfel, dacă este vorba de o chestiune financiară, casa a doua din harta natală, semnul în care se află cuspida ei şi planeta care o stăpâneşte trebuie să fie fortificate, şi la fel trebuie să se întâmple şi cu poziţiile şi planetele corespunzătoare din harta electivă.

De obicei este avantajos ca Ascendentul din harta electivă să fie în acelaşi semn ca cel din harta natală, dacă acesta nu este afectat; semnele în care se află casa a X-a şi a XI-a din natal pot constitui, de asemeni, întotdeauna un Ascendent bun, cu condiţia să fie favorabile în harta natală, iar stăpânii lor să fie neafectaţi. În toate situaţiile este de folos ca stăpânul Ascendentului natal, indiferent că este o planetă benefică sau malefică, să fie plasat într-o casă angulară sau succedantă din harta electivă şi într-o poziţie orientală faţă de Soare; şi să se evite amplasarea lui într-o casă cadentă sau într-o poziţie occidentală, mai ales dacă este însoţit de Lună. Dacă se întâmplă să fie stăpâna Ascendentului natal, o  malefică poate fi folosită în elecţiuni, fiindcă nu este dăunătoare persoanei pe care o stăpâneşte. Se spune că Ascendentul natal nu trebuie mutat în sensul invers rotaţiei pământului sau, cu alte cuvinte, că trebuie pus mai degrabă în casa a XII-a, a XI-a sau a X-a a hărţii elective decât într-a II-a, a III-a sau a IV-a.

2. ELECȚIILE MUNDANE

Mulţi dintre astrologii din vechime considerau că elecțiile trebuie stabilite pe horoscoapele mundane a căror influenţă se află la putere în perioada respectivă, mai ales atunci când poate fi aflat horoscopul personal. Harta de referinţă care trebuie luată în considerare este în acest caz cea a conjuncţiei dintre Jupiter şi Saturn, următoarele ca importanţă sunt cele ale intrării Soarelui în Berbec, ale eclipselor şi lunaţiilor.

Astfel, Ascendentul electiv nu trebuie să fie afectat în hărţile mundane precedente, şi aceeaşi regulă se menţine valabilă pentru planeta semnificatoare pentru subiectul elecției. Dacă planeta semnificatoare este dispozitoarea Soarelui sau a Lunii (şi mai ales a „luminătorului[n]Luminătorii sunt Soarele şi Luna (nota MD)[/n] momentului[n]Soarele în horoscop diurn sau Luna în horoscop nocturn (nota MD)”) pentru precedenta intrare a Soarelui în Berbec sau dacă este stăpâna Ascendentului şi dacă este puternică şi bine aspectată, atât în harta mundană cât şi în cea electivă, se spune că este semn de foarte mare succes şi noroc pentru acţiunea care face obiectul elecției şi pentru tot ceea ce va decurge din aceasta. Când locul Lunii Noi sau al Lunii Pline precedente este în demnitate şi bine amplasat în harta electivă, acţiunea va fi bine stabilită şi va decurge constant şi fericit. Un indiciu de succes este şi atunci când dispozitorul Lunii Noi sau al Lunii Pline precedente este oriental în harta electivă şi se află în domiciliu, cu condiţia să fie în trigon sau sextil cu locul lunaţiei respective. Dacă nu este în aspect, nu va avea efect.

Stăpânul triplicităţii în care se afla Luna la precedenta lunaţie este de asemeni considerat puternic şi ar trebui să fie în aspect bun sau în recepţie cu semnificatorii elecției.

Acestea sunt regulile de bază care au fost evidenţiate pentru folosinţa hărţilor mundane în astrologia electivă. În realitate, rareori astfel de hărţi sunt luate în considerare iar la nivelul actual al cunoştinţelor noastre astrologice, nu prea par a fi folositoare, deoarece pun în joc prea mulţi factori, complicând astfel procedura.

3. ELECȚII EFEMERE SAU ORARE

Această secţiune este singura folosită în mod uzual şi cea care ne va interesa de aici înainte. Cuprinde elecțiile bazate pe poziţiile planetare din momentul pentru care este făcută elecția, fără legătură cu horoscopul natal sau mundan. În acelaşi timp însă, nu trebuie uitate precauţiile deja amintite cu privire la importanţa hărţii natale, iar această hartă trebuie avută mereu în minte dacă regulile se referă la ea în mod explicit sau nu.

MIHAELA DICU,
membru fondator și președinte AAR, senior editor Astrele

Despre Mihaela

Abonați-vă la newsletter-ul Astrele pentru a fi la curent cu tot ce publicăm în revistă! Veți fi anunțat/ă când publicăm ediții noi, articole de astrologie, exerciții/provocări. De asemenea, vă ținem la curent cu evenimentele AAR și cu atelierele și cursurile organizate de astrologii echipei Astrele și de partenerii noștri.

Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close