EfemereMelania Marin

Mesajul astral al anului 2014: lupta pentru pace (partea a II-a)

old-and-new-year-cover-table-calendar-for-1905
”Vechiul si noul an” de Konstantin Somov

(Vezi și partea I)

În ultimele zile ale lunii iulie atmosfera astrală se nuanţează. Marte intră în semnul său de domiciliu, Scorpion, unde capătă foarte multă forţă şi încredere în propriile puteri, dar poate fi în egală măsură necruţător, abuziv şi poate avea neplăcutul obicei de a făuri planuri pe ascuns, de a ataca atunci când ne aşteptăm mai puţin. În aceeaşi perioadă Jupiter intră în semnul Leului şi va aduce cu sine un val de încredere care îi va contamina pe cei creativi, doritori de schimbare şi noutate. Prin aspectul de cuadratură pe care îl realizează cu Marte, însă, predispune către ilegalităţi, nedreptăţi, atitudine revanşardă, supraestimare a forţelor, acţiuni impulsive şi obrăznicie. Este foarte important să recunoaştem aceste tendinţe atunci când apar, atât în comportamentul nostru, cât şi al celorlalţi şi să căutăm căi de rezolvare, deoarece aspectul format între semne fixe produce efecte durabile. Sunt recomandate activităţile prin care construim, consolidăm ceea ce am început în perioada anterioară.

Pe parcursul lunii august, când Soarele tranzitează semnul Leului, unde se găseşte şi Jupiter, sunt accentuate încrederea, optimismul şi cheful de distracţie. În această perioadă va fi util să valorificăm potenţialul nostru creativ şi evolutiv prin deschidere către adevăr, dreptate şi bunăvoinţă faţă de semeni, adică relaţia armonioasă pe care Soarele şi Jupiter o fac cu Uranus. Prin alăturarea planetei Venus la această echipă, dar şi prin prezenţa Lunii Negre, ne putem simţi atât de importanţi, de seducători și de năpădiţi de sentimentul că majoritatea lucrurilor ni se cuvin pur şi simplu, încât doar luciditatea sau un deznodământ păgubitor ne poate trezi la realitate. Pe de altă parte, dacă vom fi foarte cinstiţi cu noi înşine, ne vom simţi plini de energie şi vom fi capabili de eforturi deosebite – mai ales atunci când am putea fi puşi în situaţia de a accepta unele despărţiri de persoane sau obiecte, ca efect al aspectului de cuadratură cu Marte şi Saturn, ambele aflate în Scorpion.

În cursul lunii septembrie Marte trece în semnul Săgetătorului şi se îndreaptă în direcţia formării unei piramide pe semne de foc, la care vor participa Jupiter şi Uranus. Este un moment în care putem fructifica din plin energia, iniţiativa şi încrederea în forţele proprii, atât timp cât nu exagerăm. Dacă a mai rămas ceva dureros în sufletul nostru, acum e momentul curăţirii şi reînnoirii. Mai ales în domeniul relaţiilor afective şi a valorilor pe care ne bazăm viaţa – materiale, morale, spirituale, etice, afective.

În luna octombrie planeta Mercur va avea, pentru a treia oară în anul acesta, o mişcare aparent retrogradă şi va face o buclă de legătură între semnul Balanţei şi cel al Scorpionului. În ultimul an, prin tranzitele lui Saturn, Marte şi al Nodului Nord, semnificaţia acestor două semne a fost mult accentuată. Relaţiile de cooperare, valorile pe care le avem în comun, echilibrul şi crizele existenţiale, căutarea dreptăţii şi înfruntarea nedreptăţii, plăcerea şi durerea – acestea au fost problemele principale care ne-au ţinut ocupaţi. Acum mintea noastră va fi focalizată mai mult decât înainte, pe aceste aspecte ale vieţii. Prin cuadratura ce se formează cu Jupiter, ni se cere insistent să luam deciziile cele mai înţelepte şi să evităm categoric variantele care ocolesc legalitatea, adevărul, dreptatea. Nemulţumirile vor continua mai mult la nivel social, prin cuadratura ce se prefigurează tot mai strâns între Jupiter şi Saturn. Aceasta tinde să provoace instabilitate, tendinţă la renunţare în faţa provocărilor, dificultatea de a găsi soluţiile cele mai potrivite şi uneori evenimente naturale nedorite (cutremure, inundaţii, epidemii).

Pe 8 octombrie are loc cea de-a doua eclipsă totală de Lună, pe un aspect de conjuncţie Soare-Venus – NN în Balanţă şi o piramidă pe semne de foc (Jupiter – Marte – Uranus, Luna) extrem de dinamică. Se realizează o configuraţie interesantă de tip „zmeu”, prin intermediul căreia o mare dorință de a prelua conducerea într-o relaţie, situaţie, şi de a-i trage şi pe alţii după noi, este contrabalansată de personalitatea ori dorinţa celuilalt sau celorlalţi. Spiritul revoluţionar, independent, răzvrătit chiar, curajul şi voinţa acumulate în trecut trebuie folosite cu discernământ, ca declanşator al schimbărilor pozitive şi orientate către progres. Atunci când pledăm pentru drepturile noastre nu dorim „intervenţii în forţă ale trupelor de jandarmi pentru restabilirea ordinii” – de aceea va fi nevoie să folosim resursele noastre de diplomaţie, curaj şi tenacitate pentru a ne susţine cauza, dar ţinând cont şi de context. Există situaţii în care suntem nevoiţi să admitem o pierdere pentru a ajunge, în final, la un câştig ce este cu mult mai important pentru noi şi de care poate nu suntem mereu conştienţi. Aspectul de cuadratură pe care Pluton îl face atât cu Soarele, cât şi cu Luna, reprezintă un avertisment că dorinţa de afirmare, extremismul emoţional şi intrasigenţa se pot confrunta cu limitări drastice impuse de către cei care deţin autoritatea şi puterea la momentul respectiv. Este momentul să stabilim o alianţă cu noi înşine şi cu cei aflaţi în aceeaşi situaţie, pentru a reuşi să facem faţă condiţiilor restrictive, dominării sau despotismului, venite din direcţii care până de curând reprezentau puncte de reper în viaţa noastră: convingeri, tradiţii, rădăcini, persoane care reprezentau puterea şi autoritatea. Curajul de a fi liberi şi independenţi în interior, ne dă posibilitatea de a face faţă cerinţelor, pentru că este necesar ca regulile să fie schimbate şi viaţa trebuie pusă pe baze noi.

În noiembrie, trecerea planetei Venus prin Semnul Săgetătorului activează relaţia armonioasă Uranus – Jupiter şi aduce un suflu de energie, încredere şi voioşie. Marte tranzitează semnul Capricornului şi potenţeză autoritarismul (alături de Pluton) şi dorinţa de înăbuşire a revoltelor uraniene. Soarele se alătură exigenţelor lui Saturn în Scorpion. Pe fondul dorinţei noastre de expansiune, putem întâmpina restricţii majore în iniţiative, datorită acelor reguli despre care, de multă vreme, simţim că ne îngrădesc libertatea de alegere sau de exprimare. Este şi un moment de „plătire a scadenţelor”, iar ceea ce nu a fost construit pe baze autentice riscă să se dărâme pentru ca noul să îşi facă loc.

Anul se încheie cu încă un aspect exact de cuadratură între Uranus şi Pluton. Retrăim dorinţa de revoluţionare a unui sistem restrictiv, contestarea puterii şi a normelor care permit dominarea şi controlul prin manipulare. În paralel, Marte în Vărsător face opoziţie cu Jupiter aflat în mişcare retrogradă în Leu, iar Saturn intră pentru 6 luni în semnul Săgetătorului. Avem oportunitatea să privim cu încredere către viitor, dar şi obligaţia de a fi cinstiţi cu noi înşine, de a ne evalua corect forţele şi meritele, de a ne raporta la ceilalţi cu generozitate şi modestie, de a ne privi pe noi înşine cu mai mult realism. Rezistând tentaţiei de a face gesturi demonstrative, excesive chiar megalomanice, putem folosi această energie cu chibzuinţă în beneficiul nostru şi, în cele din urmă, ne putem reformula propriul destin.

Observaţii cu caracter general asupra anului 2014

Analiza aspectelor şi tranzitelor va fi reluată amănunţit la timpul său. În acest material am semnalat evenimentele mai importante din punct de vedere astrologic.

Momentele de echinocţiu şi solstiţiu, când Soarele intră pe teritoriul semnelor cardinale, întăresc configuraţia denumită „cruce cardinală”. Perioadele din preajma datelor de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie sunt momente foarte importante când se deschid noi cicluri de evenimente, în care energia se amplifică şi tinde să scape de sub control. Avem nevoie să ne direcţionăm conştient această energie.

Tranzitul planetei Marte şi al Nodului lunar Nord prin Balanţă reface traseul parcurs de Jupiter între oct. 2004 – oct. 2005 şi de Saturn între nov. 2009 – sept. 2012, răscolind parteneriatele, acordurile şi armistiţiile stabilite la acea vreme şi repunând în discuţie onestitatea şi stabilitatea lor.

Luând în considerare mişcarea în sens retrograd a planetelor rapide, există câteva corelaţii interesante:

  • Venus retrogradează în domiciliul lui Saturn;
  • Mercur retrogradează în domiciliul lui Saturn şi exaltarea lui Venus, în domiciliul Lunii şi domiciliul lui Mercur, în domiciliul lui Venus şi domiciliul lui Marte;
  • Marte retrogradează în domiciliul lui Venus şi exaltarea lui Saturn;
  • Nodul Nord, care prin natura lui are o mişcare retrogradă trece din domiciliul lui Marte în domiciliul lui Venus şi exaltarea lui Saturn, in tovărăşia lui Marte;

Pe de altă parte,

  • cele două eclipse au loc pe axa guvernată de Venus şi Marte;
  • pe parcursul anului Marte şi Venus realizează 3 aspecte exacte de cuadratură, o opoziție şi doar două trigoane şi un sextil exacte;

Această relaţionare deficitară între cele două planete care joacă un rol atât de important în viaţa noastră de zi cu zi arată că nu suntem foarte multumiţi de ceea ce facem, că între dorinţele şi satisfacţiile noastre există un decalaj semnificativ. Aşadar, este nevoie de un efort suplimentar, trebuie schimbată direcţia sau strategia pentru a ajunge să ne simţim împliniţi ori fericiţi.

Semnificaţiile planetelor Venus, Marte şi Saturn fiind mult accentuate prin tranzitele din acest an, suntem puşi în faţa unor întrebări de fond : în ce măsură conştientizăm că atingerea liniştii şi armoniei interioare este exclusiv responsabilitatea noastră? Cum încercăm să atingem echilibrul: gândind, simţind, iubind sau luptând? Cerinţa anului pare a fi găsirea păcii – cu ce preţ? În ce măsură am depus eforturi pentru găsirea echilibrului interior şi exterior?

Mişcările în sens retrograd ale planetei Mercur pe semne de aer – apă semnalează legătura pe care trebuie să o facem între raţiune şi sentiment, în sensul dinspre cunoaşterea raţională către cunoaşterea intuitivă – reformularea şi exprimarea acesteia.

În contextul actual putem găsi pacea prin autocontrol, disciplină interioară şi înțelepciune. Pentru asta avem nevoie să apelam la sinceritate faţă de noi înşine şi la verificarea nivelului de integritate. Se prefigurează un an de transformări, schimbări, nelinişti, dorinţe, zvârcoliri, aşteptări, nerăbdări, încordări, speranţe, temeri, tensiuni şi, mai ales, de transformări necesare şi de alegeri asumate conştient.

N-a spus nimeni că e uşor… Paşii importanţi către progres se fac uneori cu zbucium, alteori cu puţină nebunie, dar întotdeauna cu efort, curaj şi speranţă. Până la urmă, cel mai important lucru este să cădem la pace cu noi înşine.

Melania Marin

Notă: azi, cand am scris acest material, am aflat despre decesul lui Nelson Mandela. În harta sa natală Marte ocupa semnul Balanţei. A primit Premiul Nobel pentru pace în 1993 şi una dintre cărţile sale poartă titlul „The Struggle is My Life” (1986) – Lupta este Viaţa mea. Elocvent.

Share

Lasă un răspuns

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close