O introducere modernă în Astrologia Elenistică

În calitate de student al artei astrologice și, în mod particular, al astrologiei elenistice, am fost cu adevărat încântat atunci când am primit veste despre lansarea cărții lui Chris Brennan, „Astrologia Elenistică”.

Pentru cine a încercat să aprofundeze astrologia elenistică pe cont propriu, așa cum am încercat mai toți până acum, această carte apare ca un veritabil fir al Ariadnei într-un labirint de concepte și tehnici astrologice elenistice încadrate pe un fundal filosofic complex, unde întreg ansamblul este complicat și mai mult de tot soiul de discrepanțe, lacune și contradicții sau diferențe de opinie existente în textele antice.

Este o lucrare cuprinzătoare, de circa 600 de pagini, în format A4, publicată prima oară pe 10 februarie 2017 în Denver, Colorado, care începe, aproape în mod aproape firesc, cu un citat din Vettius Valens, unul dintre cei mai de seamă astrologi ai perioadei elenistice, pe care îl voi reda în întregime și, aici, în traducere proprie din limba engleză:

„Aceia care se îndeletnicesc cu prezicerea viitorului și a adevărului, odată ce au dobândit un suflet liber, sunt aceia care nu prețuiesc averea, care nu se dedică speranțelor și cărora nu le este frică de moarte, și care, din contră, își trăiesc viețile neîmpiedicați de tulburări, antrenându-și sufletele să fie încrezătoare, și care nu se bucură în mod excesiv când le este bine, și nici nu devin deprimați atunci când le merge rău, ci dimpotrivă sunt mulțumiți cu ceea ce prezentul le oferă. Aceia care nu caută și nu își doresc imposibilul sunt capabili să poarte pe umerii lor ceea ce a fost predestinat prin propria lor stăpânire de sine; și înstrăinându-se de toate plăcerile și preamăririle, devin adevărați soldați ai destinului.” – Vettius Valens, c. 175 e.n.

Îndemnul și, într-o anumită măsură, recomandarea lui Valens ne urmărește pe tot parcursul lucrării, aducându-ne constant aminte că sarcina principală a unui astrolog este aceea de a înțelege tainele vieții și ale destinului, pentru că, înzestrați cu o astfel de cunoaștere, să ne putem trăi viețile ca spirite libere.

Acestea fiind spuse, scopul lucrării este unul ambițios, deși, așa cum Chris Brennan însuși declară, lucrarea este o introducere în materia extrem de complexă a tehnicilor astrologiei elenistice. Chiar și în aceste condiții, ea este prima lucrare de acest gen în vremurile moderne și va rămâne o lucrare de căpătâi pentru toți cei interesați de acest subiect pentru încă multă vreme.

Pentru cei încă nefamiliari cu conceptele astrologiei elenistice, autorul oferă o viziune de ansamblu asupra evoluției astrologiei, de la originile sale mesopotamiene până la declinul său în perioada târzie a Imperiului Roman, precum și redescoperirile ulterioare și evoluțiile astrologiei de-a lungul diverselor epoci până în prezent, acoperind în mod extensiv figurile marcante și literatura tehnică specifică perioadei elenistice.

Este important de reținut că sistemul de case folosit pe parcursul lucrării este ”Whole Sign House”, iar sistemul zodiacal reprezentat este cel tropical, deși în cap. 8, Semnele Zodiacale, Chris discută despre incertitudinea privitoare la sistemul zodiacal folosit de către astrologii din perioada elenistică și lasă problema zodiacului sideral încă deschisă pentru cercetări ulterioare.

Voi reda în continuare cuprinsul cărții pentru a putea înțelege amploarea lucrării și a conceptelor studiate, precum și pentru a ne putea face o idee despre măsura și gradul de detaliu urmărit de către autor pe parcursul acestei lucrări.

1. Astrologia în Mesopotamia și Egipt
2. Originile astrologiei elenistice în perioada Egiptului ptolemaic
3. Practica astrologiei în Imperiul Roman
4. Astrologii principali ai perioadei elenistice (de la legendarul Hermes Trismegistus până la Rhetorius Egipteanul)
5. Declinul, transmiterea și redescoperirea astrologiei
6. Problematici filosofice în astrologia elenistică
7. Planetele

 • Cele 7 planete
 • Numele planetelor
 • Semnificațiile planetelor după Valens
 • Benefice și malefice
 • Secta
 • Masculin și feminin
 • Sub razele Soarelui
 • Răsărit vs. Apus Stelar
 • Viteza planetară, retrogradare, stații
 • Nodul Ascendent, Nodul Descendent

8. Semnele Zodiacale

 • Calități, nume, categorii
 • Zodiac tropical vs. Zodiac sideral
 • Thema Mundi
 • Domicilii
 • Exaltări și depresii
 • Adversități
 • Quadruplicități
 • Triplicități
 • Melothesia zodiacală
 • Subdiviziuni ale zodiacului
 • Interpretarea planetelor în semne

9. Configurații

 • Reconstrucția doctrinei aspectelor
 • Definiția „Privirii” sau „Mărturiei”
 • Cele 5 configurații
 • Configurații zodiacale
 • Configurații exacte (grad exact)
 • Calitățile configurațiilor
 • Dextru vs. senestru
 • Dominarea
 • Mitigarea si doctrine alternative ale aspectelor

10. Cele 12 locuri (case)

 • Sistemul ”Whole Sign”
 • Numele locurilor
 • Modele conceptuale pentru sistemul locurilor
 • Locurile angulare sau Pivoturile
 • Triadele angulare
 • Locuri bune și locuri rele
 • Locuri operative
 • Locurile de „bucurie” ale planetelor
 • Semnificația locurilor
 • Viziune de ansamblu asupra celor 12 locuri
 • Interpretarea planetelor în cele 12 locuri.

11. Problematica diviziunii caselor
12. Stăpânul de domiciliu al Ascendentului

 • Metafora nautică
 • Stăpânul de domiciliu al Ascendentului în cele 12 locuri
 • Mitigarea plasamentelor dificile
 • Stăpânul Ascendentului în primul loc
 • Secta stăpânului Ascendentului
 • Gradul Mijlocului Cerului în alte locuri

13. Stăpânii de domiciliu ai Locurilor

 • Principii de interpretare în studiul stăpânilor de domiciliu
 • Remarci preliminare
 • Surse pentru schemele de interpretare
 • Stăpânii locurilor

14. Condițiile bonificării și maltratării

 • Scopul condițiilor
 • Inegalitățile Fortunei
 • Definirea maltratării
 • Dominarea
 • Opoziția și trigonul
 • Contracararea (Counteraction)
 • Îngrădirea (Enclosure)
 • Conjuncția (Adherence)
 • Lovirea cu o rază (Striking with a ray)
 • Întâlnirea (Engagement)
 • Recepția

15. Stăpânii triplicității luminătorului sectei
16. Loturi
17. Profecții anuale
18. Eliberări zodiacale (Zodiacal Releasing)

În anexe se regăsește un capitol cu concluziile personale ale lui Chris, o bibliografie extrem de cuprinzătoare, datele natale ale personalităților folosite ca exemple pe parcursul lucrării, un timeline al evenimentelor marcante din istoria astrologiei elenistice (acoperind o perioadă de 13 secole), un glosar cu termenii discutați și echivalentele lor grecești și, nu în ultimul rând, un index deosebit de util.

Judecând după cele de mai sus, ce pot spune este că, în contextul în care au fost deja publicate o serie de tratate distincte din colecția CCAG (Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum), în mare parte în cadrul proiectului Hindsight, coordonat de Robert Schmidt, un proiect fundamental pentru recuperarea astrologiei elenistice în perioada modernă, lucrarea lui Chris Brennan oferă o sinteză surprinzător de cuprinzătoare a celor mai importante concepte din astrologia elenistică.

Așa cum am menționat anterior, scopul lucrării nu este acela de a servi drept unică sursă de referință pentru toate conceptele și tehnicile astrologiei elenistice, ci mai degrabă este acela de a ne prezenta un cadru referențial fundamental pe care să putem construi apoi un proiect de cunoaștere pe baza textelor originale, în funcție de nevoile și interesele fiecăruia.

Un alt detaliu important de menționat este faptul că acest tratat va fi urmat, în viitorul apropiat, de o a doua lucrare, sub penița Demetrei George, în care se va pune mult mai mult accent pe latura practică a tehnicilor elenistice. Cele două lucrări par a fi gândite ca un tot unitar.

În cuprinsul de mai sus aș vrea să atrag atenția asupra cap. 9, Configurații, și cap. 14, Condițiile Bonificării și Maltratării, în viziunea mea unele dintre cele mai importante capitole, unde Chris Brennan ne introduce în una dintre cele mai problematice doctrine astrologice elenistice (din prisma surselor limitate) și ne propune apoi un model de reconstrucție rezultat în urma unei colaborări cu Demetra George și Ben Dykes. În condițiile în care această reconstrucție a fost încercată deja în cadrul Proiectului Hindsight de către Robert Schmidt, Chris, Demetra și Ben au căutat să vadă dacă pot ajunge la aceleași concluzii, pornind în principiu de la premisele înaintate de R. Schmidt. În urma colaborării lor, au ajuns însă la o serie de concluzii diferite, concluzii care stau la baza acestor capitole importante.

Pe scurt, doctrina aspectelor acoperă cele 5 configurații clasice (conjuncție, sextil, careu, trigon, opoziție), dar cuprinde, în plus, noțiuni precum:

 • Mărturie vs. Privire. Aspectele și teoria greacă a opticii
 • Aspecte senestre vs. aspecte dextre
 • Aplicare vs. separare
 • Aspecte zodiacale vs. aspecte exacte
 • Aversiune și co-prezență
 • Calitățile configurațiilor
 • Dominare (aspecte superioare)
 • Mitigarea și doctrinele alternative ale aspectelor
 • Condiții suplimentare de bonificare/maltratare

Aspectele planetare sunt înfățișate, deci, nu ca simple aspecte, ci ca și configurații de o complexitate și finețe deosebită. Adăugând la acestea diferitele condiții de bonificare și maltratare (care pot altera considerabil sensul interpretării unui aspect), doctrina aspectelor devine unul dintre elementele fundamentale ale astrologiei elenistice.

Un alt capitol care m-a impresionat (deși întreaga lucrare este impresionantă prin sinteza pe care o oferă) este cap. 18, unde Chris Brennan tratează magistral tema eliberărilor zodiacale (Zodiacal Releasing). Este o tehnică predictivă destul de simplă în esență, dar care ilustrează natura fractalică a tehnicilor predictive în astrologia elenistică, unde cele mai multe dintre ele pleacă nu de la tranzitele planetelor prin zodii și case, ci de la premise simbolice/metaforice.

Această tehnică în particular folosește Partea Fortunei (Tuche) și Partea Spiritului (Daimon) în combinație cu perioadele planetare pentru a determina „intensitatea” și „eficiența” diferitelor perioade ale vieții, folosind ca punct de pornire zodia ocupată de Partea Fortunei/Partea Spiritului, respectiv stăpânul lor, alocând fiecărei perioade a vieții un număr de ani echivalent cu perioada minoră alocată de fiecare planetă în parte, în ordinea zodiilor. Această tehnică poate fi folosită la nivel de ani, luni, zile sau ore, folosindu-ne de principiul fractalic al ciclurilor temporale.

Tehnica eliberărilor zodiacale este poate una dintre cele mai interesante și mai importante tehnici predictive din instrumentarul astrologiei elenistice și am rămas plăcut impresionat de modul în care Chris a reușit s-o expună cu ajutorul unei argumentări logice și al exemplelor practice.

De altfel, fiecare capitol și concept este însoțit de exemple practice (în cea mai mare parte hărți natale ale unor personalități din perioada modernă) și considerații filosofice (hermetice, platonice etc.) care întregesc viziunea de ansamblu și oferă un sprijin real pentru cercetarea și punerea în practică a acestor concepte.

Fiind familiar cu cea mai mare parte a conceptelor tratate, căutând, analizând și compilând din necesitate informații din mai multe surse de-a lungul timpului, am înțeles din prima clipă valoarea adăugată pe care Chris o aduce tradiției elenistice, prin aceea că, pentru prima oară în epoca modern, conceptele fundamentale ale astrologiei elenistice sunt așezate laolaltă, într-o viziune unitară și coerentă, accesibile publicului larg.

Mai mult, pe întregul parcurs al lucrării se simte amprenta unui om care a gândit, a cântărit, a comparat, a digerat și a sintetizat conceptele într-o manieră ușor de urmărit chiar și pentru cineva care abia începe să pășească în acest domeniu de cunoaștere. Apoi, observațiile și completările pe marginea problematicilor filosofice ridicate de diversele concepte devin adevărate puncte de cotitură pentru cercetări ulterioare, necesare de altfel pentru un studiu aprofundat.

În sfârșit, ceea ce am apreciat personal în mod deosebit a fost faptul că lucrarea nu oferă cititorului o colecție de interpretări standard pentru toate combinațiile posibile, ci expune și insistă asupra premiselor și principiilor la care ar trebui să reflectăm în actul interpretării propriu-zise (în acord cu metoda de „predare” a astrologilor din trecut). Studiul astrologiei devine astfel un act de cunoaștere și de înțelegere, iar prin aceasta autorul respectă îndemnul lui Valens care cere celor ce studiază această artă să reflecteze asupra problematicilor astrologice și să se ghideze în viața lor cea de toate zilele după principiile descoperite astfel.

Concluzii

Lucrarea „Astrologie Elenistică” de Chris Brennan este o lucrare care a fost multă vreme imperios necesară și cu siguranță apariția sa va coincide, în primul rând, cu o accelerare a procesului de redescoperire a astrologiei elenistice în epoca modernă și, în al doilea rând, cu o deschidere a astrologilor moderni față de bogăția și complexitatea tehnicilor lăsate nouă moștenire de-a lungul mileniilor de către unele dintre cele mai strălucite minți ale culturii occidentale.

Este adevărat în același timp că această lucrare ne introduce într-un adevărat labirint de gândire astrologică, în care cu cât pătrundem mai adânc cu atât descoperim problematici din ce în ce mai complexe, care ne conduc și ne atrag în cele din urmă către o adevărată odisee a cunoașterii.

Acestea fiind spuse, lucrarea este în același timp și o invitație pentru fiecare dintre noi de a prelua inițiativa și de a aduce o contribuție proprie, atât de necesară, fie că este vorba despre cercetare practică, teoretică sau filosofică, de traducerea surselor antice sau de popularizarea artei astrologice elenistice, toate acestea find elemente de altfel necesare pentru a transmite elanul actual mai departe către generațiile care vin în urma noastră.

Revin așadar la cuvintele lui Vettius Valens, cuvinte venite dintr-un timp demult apus, adresate celor ce năzuiesc să înțeleagă misterele universului și care îndeamnă în esență la cunoașterea și stăpânirea de sine care ar trebui să însoțească o cunoaștere veritabilă a misterelor vieții și destinului. Este în fond un îndemn de a folosi astrologia ca pe un instrument viu, capabil să ofere omului șansa de a dobândi un spirit liber, libertate care în cele din urmă depinde de măsura în care reușim să devenim conștienți de acțiunile noastre și de consecințele acestora prin intermediul cunoașterii pe care o putem dobândi cu ajutorul acestei arte.

ANDREI STÎNGĂ
Membru AAR

Share

Lasă un răspuns

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close