Elena ManeaPsiho-astro

Cele trei cicluri generice ale lui Saturn şi semnificaţia lor în existenţa noastră

[Material prezentat la Congresul AAR, octombrie 2010]

3-cicluri-saturn-em
„Cele trei varste”, Salvador Dali

Saturn este planeta spaţiului şi a timpului. Este planeta structurii și a formei şi de aceea se referă și la principiul limitării. Deoarece Saturn guvernează legea cauzei şi a efectului, el ne constrânge în permanenţă să ne confruntăm cu consecinţele vorbelor şi faptelor noastre, aducându-ne mereu cu picioarele pe pământ şi obligându-ne să ne maturizăm, să ne asumăm responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în existenţa noastră.

Saturn, pentru a reuși în ceea ce întreprindem, cere efort, muncă susţinută, organizare, răbdare, perseverenţă, disciplină, moderaţie, prudenţă, realism, corectitudine, responsabilitate.

În tranzitul său prin harta natală, ca şi oricare altă planetă, Saturn are două cicluri distincte ce au loc simultan: ciclul individual şi ciclul generic.

Ciclul individual este legat de tranzitul lui Saturn prin cele 12 case astrologice şi începe atunci când Saturn atinge prima oară Ascendentul, eveniment ce poate avea loc oricând, în primii 29 de ani de viață, în funcţie de poziţia lui Saturn la naştere.

Ciclul generic începe odată cu naşterea, durează 29 de ani şi jumătate şi exprimă experienţa vârstei, comună tuturor fiinţelor umane. Deoarece durata acestui ciclu este de 29 de ani, într-o viaţă de om pot exista 3 cicluri generice. Fiecare dintre aceste cicluri este complet atunci când Saturn revine la poziţia sa natală.

Aceste trei cicluri generice indică puncte de cotitură în desfăsurarea graduală a destinului şi caracterului individului şi corespund respectiv Trecutului, Prezentului şi Viitorului.

Primul ciclu generic – Trecutul

Ne naştem într-un cadru structural dat, într-o anumită rasă, tradiţie, cultură şi religie şi, în primul ciclu, trebuie să învățăm să ne integrăm în familia şi societatea în care ne-am născut, conform normelor de conduită şi de comportament ale acestora.

La naştere suntem fiinţe total dependente de îngrijirea părinţilor noştri. Din cauza acestei dependenţe, resimţim cu toţii nevoia profundă de a ne simţi priviţi, acceptaţi şi aprobaţi de către aceştia şi, ca atare, ne vom supune autorităţii lor. Cea mai mare spaimă a unui copil este aceea de a fi abandonat sau respins de către părinţii săi. Pe parcursul primului ciclu va trebui să scăpăm de această dependenţă.

Punctele de cotitură, cu cel mai mare impact în existenţa noastră, ale fiecărui ciclu, sunt cele în care Saturn, în tranzit, face prima cuadratură, opoziţia şi cea de a doua cuadratură în raport cu poziţia sa natală. Sunt momentele în care Saturn, acest profesor sever, ne supune la examen pentru a vedea dacă i-am învăţat sau nu lecţia.

 Primul cuadrat crescător: vârsta 7 – 8 ani

 • este un timp de mare conflict, deoarece este pentru prima oară când autoritatea asemănătoare lui Dumnezeu a părinţilor este serios pusă la îndoială
 • copilul îşi exprimă cu mai multă forţă dorinţa de a face alegeri care îl privesc: ce să mănânce, cum să se îmbrace, cînd vrea să doarmă
 • este vârsta la care copilul începe şcoala şi trebuie să înveţe să se supună normelor de conduită şi de disciplină ale şcolii. Acum în viaţa copilului apare o nouă figură de autoritate, cea a învăţătorului
 • la această vârstă copilul trebuie să ştie foarte clar ce îi aparţine lui şi ce aparţine altora, şi va fi pedepsit dacă îşi însuşeşte ceea ce nu îi aparţine.

Opoziţia : vârsta 14 – 15 ani, criza pubertăţii

 • adolescenţii devin conştienţi de provocările şi de dificultăţile vieţii, şi află că, odată cu libertatea, vin şi responsabilităţile
 • întreaga perioadă este caracterizată prin oscilaţii drastice între copilărie şi vârsta adultă. Acum ești prea tânăr şi în clipa următoare ești prea în vârstă pentru a face un anumit lucru
 • adolescenţii sunt obligaţi să facă faţă furtunii hormonale ce are loc în corpul lor. Pentru fete este vârsta primei menstre şi din acest moment pot avea copii
 • problemele sexualităţii şi ale relaţiilor de împerechere devin o preocupare majoră
 • are loc o evaluare mult mai obiectivă a familiei, a tuturor figurilor de autoritate, a societății însăşi; o confruntare mult mai profundă poate avea loc acum
 • în încercarea de a se separa de constrângerile părinţilor, adolescentul adoptă o atitudine de rebeliune deschisă de genul eu împotriva tuturor
 • în căutarea identităţii sale, adolescentul aderă adesea la un grup de prieteni, o gaşcă sau o bandă. El va adera la codul de comportament şi la felul de a se îmbrăca al grupului cu o fervoare aproape religioasă, datorită nevoii sale de acceptare şi de aprobare. Dacă nu reuşeşte să devină lider de grup, atunci se va supune autorităţii liderului şi normelor impuse de grup
 • fuga de acasă poate deveni forma cea mai drastică de revoltă împotriva autorităţii.

Al doilea cuadrat: vârsta 21 – 22 de ani, majoratul

 • este timpul când legăturile de dependenţă faţă de părinţi pot fi în sfârşit rupte
 • individul este recunoscut de societate ca adult, cu toate privilegiile şi responsabilităţile însoţitoare. El poate să bea, să fumeze, se poate căsători, poate semna contracte fără să mai ceară permisiunea
 • majoritatea tinerilor la această vârstă şi-au încheiat studiile sau sunt încă într-o formă de învăţământ superior
 • mulţi tineri îşi iau o slujbă şi încep să îşi câştige singuri banii necesari pentru a se întreţine. Apar astfel în viaţa lor alte forme de autoritate: cea a şefului sau a patronului, precum şi autoritatea statului, cu care nu au avut tangenţă directă până acum
 • tinerii îşi caută acum o pereche şi, în perioada care va veni, vor învăţa o nouă lecţie a lui Saturn: cea a angajamentului într-o relaţie pentru a putea întemeia o familie şi, dacă nu au reuşit să iasă de sub dependenţa părinţilor, acest lucru va fi dificil.
Al doilea ciclu generic – Prezentul

Acest ciclu începe odată cu prima revenire a lui Saturn la poziţia sa natală. Este un ciclu în care va trebui să ne întoarcem atenţia spre interior, spre noi înşine şi să punem la îndoială tot ceea ce vine din exterior, pentru ca astfel să ne găsim propriul adevăr.

Dacă Saturn reprezintă forma sau structura pe care ar trebui să o ia viaţa noastră, atunci, la această revenire, Saturn verifică dacă ne-am actualizat întregul potenţial şi dacă trăim în conformitate cu datoria noastră şi cu responsabilităţile ce ne revin. Individul care, influenţat de părerea celorlalţi, a pornit-o pe un drum care nu este al lui, poate constata că în faţa lui încep să se închidă uşile. Însă, chiar dacă momentul este dificil, Saturn îi oferă de fapt, o nouă şansă să îşi găsească drumul.

În cel de al doilea ciclu trebuie să învăţăm că, în primul rând, avem o datorie faţă de noi înşine şi că trebuie să restabilim legătura cu Sinele nostru profund, care ştie exact care ne este menirea. Dacă în primul ciclu ne-am supus unei autorităţi exterioare, în acest al doilea ciclu trebuie să începem să ne supunem unei autorităţi interioare, care este cea a Sinelui nostru real.

Fiind legat de stabilirea limitelor şi de alocarea responsabilităţilor, Saturn implică necesitatea de a ne cunoaşte propriul teren, deoarece este important să stabilim exact şi corect ce datorii avem faţă de ceilalţi şi care este datoria faţă de noi înşine, precum şi pentru a şti clar unde se încheie datoria noastră şi unde începe datoria celuilalt. Este datoria noastră să luptăm să ne păstrăm un spaţiu şi un timp care să ne fie proprii, şi să stabilim clar limite de spaţiu şi de timp, pentru că, dacă nu o vom face noi, ceilalţi ne vor invada cu siguranţă spaţiul şi timpul. Acesta este deci un ciclu în care trebuie să ne dezvoltăm un simţ al datoriei faţă de noi înşine, care ţine de sporirea încrederii în propriile capacităţi, creşterea stimei de sine şi a respectului faţă de propria persoană.

Primul cuadrat: vârsta 36 – 37 de ani

 • este o perioadă în care individul trebuie să facă o separare clară între ceea ce el simte în interiorul său că este (sau ar trebui să fie) şi ceea ce societatea spune că el este (sau ar trebui să fie)
 • simțul Sinelui este foarte puternic şi există un puternic impuls de a-şi stabili o fundaţie stabilă. Pericolul constă în încercarea de a umple cu oameni şi obiecte spaţiul gol pe care îl resimte în jurul său şi care, de fapt, este necesar creşterii şi dezvoltării
 • conştientizarea vârstei, preocupare care a început încă de la împlinirea vârstei de 30 de ani, acum devine chiar o problemă. Pentru femei perioada de fertilitate a intrat în ultima fază şi, dacă nu au încă copii, simt acum ca timpul aleargă prea repede.

Opoziţia: vârsta 44 – 45 de ani

 • are loc o criză de reevaluare. Cuvântul cheie este obiectivitatea. Evaluarea trebuie făcută în acord cu propriile valori şi nu cu aşteptările familiei, ale camarazilor sau ale societăţii, pentru că individul să afle adevăratul înţeles al existenţei sale
 • productivitatea şi puterea creativă a individului este în plină înflorire, dacă acesta are deja o înţelegere clară şi obiectivă a scopului vieţii sale
 • dacă distanţa dintre ideal şi realitate este prea mare, aceasta se datorează faptului că persoana a rămas imatură şi nesigură în forul său interior. În acest caz frustrarea este foarte mare, iar individul îşi va resimţi existenţa ca fiind total lipsită de sens. Toate frustrările şi nemulţumirile sunt puse în cârca partenerului, astfel încât divorţul sau o aventură extraconjugală pot deveni alternative viabile
 • ca şi la 15 ani, apar din nou problemele hormonale legate acum de apropierea menopauzei sau andropauzei. Semnele îmbătrânirii sunt foarte vizibile şi ambele sexe fac eforturi disperate să le ascundă
 • uneori suntem obligaţi să avem grijă de un părinte care nu se mai poate îngriji singur sau chiar putem experimenta moartea unui părinte.

Al doilea cuadrat: vârsta 52 – 53 de ani

 • pentru cei care se lasă îndrumaţi de Sinele lor profund şi au ieşit de sub influenţa nevoii de aprobare sau acceptate exterioară, este o perioadă de recunoaştere în plan profesional şi social
 • pentru cei care continuă să refuze să se maturizeze şi continuă să joace rolul victimei, testul acestui cuadrat se referă la capacitatea de a te suporta pe tine însuţi. Saturn poate aduce un sentiment de deşertăciune şi de singurătate atunci când nu i-ai urmat imboldurile. A pretinde că eşti prea bătrân ca să te mai poţi schimba nu este un argument valabil
 • individul este pus din nou în faţa nevoii de a se separa el însuşi de tiparele prestabilite de gândire şi de comportament cărora li s-a conformat
 • acest cuadrat este o nouă invitaţie de a găsi un sens mai înalt în viaţă
 • dacă în tinereţe s-au făcut abuzuri de orice fel, acum pot apărea probleme grave de sănătate, care uneori forţează pensionarea, dar care sunt un semnal că trebuie schimbat stilul de viaţă
 • copiii sunt adulţi acum, au propriile drepturi, iar relaţia cu ei trebuie reorganizată, deoarece nu mai putem interveni în viaţa lor.
Al treilea ciclu generic – Viitorul

Cel de-al treilea ciclu generic începe odată cu cea de-a doua revenire a lui Saturn la poziţia sa natală, adică în jurul vârstei de 58 –59 de ani. Depinde foarte mult de felul cum am răspuns la provocările lui Saturn în cel de al doilea ciclu şi de atitudinea noastră faţă de viaţă ca această perioadă să fie privită ca ocazie a unui nou început benefic (odată cu pensionarea, avem un venit asigurat şi mai mult timp pentru a face lucruri pe care ni le-am dorit să le facem, dar nu am avut timpul necesar). Sau privită ca început al unei perioade de degradare lentă, dar sigură, în care neputinţa, bolile, dependenţa de medicamente şi de alte persoane se vor acutiza pe masură ce trece timpul.

Dacă cel de al doilea ciclu s-a desfăşurat cu succes, dacă ne-am maturizat şi ne-am descoperit propriul nostru adevăr interior, dacă ne-am câştigat înţelepciunea şi serenitatea pe care Saturn ni le conferă când îi urmăm imboldul spre responsabilizare şi maturizare, atunci cei tineri ne vor solicita sprijinul pentru a-i ajuta să-şi găsească propriul lor adevăr interior. Începe o perioadă plină de sens, în care individul este util celor din jur, este respectat şi căutat.

Dacă în cel de al doilea ciclu ţi-ai vândut sufletul sistemului doar pentru o formă limitată de securitate şi dacă te-ai supus fără discernământ convenţiilor sociale, atunci, odată cu pensionarea, începe o perioadă lentă de declin în care zilele trec fără sens una după alta. Un lucru este cert: vom muri negreşit, dar ce facem până atunci? Putem lâncezi în faţa televizorului, putem bârfi cu vecinii, ne putem plânge tuturor de necazurile şi de bolile noastre sau începem să ne punem întrebări în legătură cu sensul existentei noastre şi putem să ne întoarcem spre noi înşine, încercând ca măcar în acest ciclu să ne găsim propriul nostru adevăr, să înţelegem acum ceea ce ar fi trebuit să înţelegem în cel de al doilea ciclu.

Există în această perioadă un imbold de a începe ceva nou, iar unele persoane chiar încep ceva nou, cum ar fi un curs de pictură, pentru că toată viaţa şi-au dorit aşa ceva, dar niciodată nu şi-au ascultat sufletul şi nu au găsit timpul necesar s-o facă. Sau cum ar fi orice altă activitate pe care şi-ar fi dorit să o facă atunci când erau tineri, dar greutăţile vieţii i-au împiedicat. Pentru aceste persoane viaţa dintr-odată începe să aibă sens.

Opoziţia acestui ciclu are loc în jurul vârstei de 73 –74 de ani şi depinde de ce am făcut şi cum ne-am comportat până atunci ca, la această vârstă, să fim înconjuraţi de persoane care ne apreciază şi ne respectă ori să avem un sentiment de satisfacţie şi de împlinire în legătură cu viaţa noastră. Să nu fie o perioadă de singurătate, nemulţumire, izolare, stagnare, apatie, boală, depresie şi un sentiment profund de deşertăciune, lipsă de sens şi teamă de moarte.

Concluzii

Fiecare dintre cele trei cicluri generice ale lui Saturn ne cere o altă raportare faţă de ideea de autoritate.

În primul ciclu, de la 0 la 29 de ani, ne supunem unei autorităţi exterioare: părinţi, educatori, profesori, preot, şeful, patronul, autorităţile statului şi ne însuşim ceea ce aceştia ne spun sau ne învaţă, fără să punem prea mult la îndoială cele învăţate. Credinţele lor devin şi credinţele noastre, chiar dacă aceste credinţe sunt extrem de limitative.

În cel de al doilea ciclu, de la 29 la 59 de ani, în mod normal ar trebui să scăpăm treptat de nevoia de aprobare şi de acceptare a celor din jurul nostru, şi, pe măsură ce încrederea şi respectul de sine cresc, dependenţa faţă de ceilalţi ar trebui să scadă. În acest ciclu are loc acel proces pe care Carl Gustav Jung l-a numit proces de individuaţie sau proces de sineificare. Individul, prin încercările la care Saturn îl supune, intră în legătură şi învață să aibă încredere în Sinele său superior. Pe măsură ce acest ciclu se desfăşoară, individul pune tot mai mult la îndoială autoritatea exterioară şi învaţă să se supună tot mai mult autorităţii interioare a Sinelui său superior. El îşi află astfel Adevărul său şi înţelege că acesta poate să nu fie identic cu adevărul celorlalţi.

Dacă cel de al doilea ciclu a decurs așa cum o cere Saturn, după vârsta de 60 de ani, odată cu câştigarea înţelepciunii şi a serenităţii pe care Saturn o aduce în viaţa noastră, individul devine o autoritate în domeniul în care a activat şi, prin înţelepciunea sa, el poate deveni un mentor pentru cei mai tineri decât el, ajutându-i pe aceştia să-şi afle propiul lor adevăr. El devine astfel o autoritate exterioară pentru ceilalţi.

Elena Manea

Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close