ElectivăMihaela DicuSerial: Astrologie electivă - V. Robson

Astrologie Electivă, de Vivian E. Robson. Principii generale

traducere de MIHAELA DICU

Extras din ”Electional Astrology”, autor Vivian E. Robson (1890-1942), lucrare publicată pentru prima dată în 1937. Cartea a fost tradusă din limba engleză în limba română în cadrul proiectului Traduttore al Asociației Astrologilor din România, coordonat de Mihaela Dicu.

CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE

Primul pas în efectuarea unei elecții este determinarea semnificatorilor importanţi adică a planetelor, semnelor zodiacale şi caselor care stăpânesc problema pentru care se solicită elecția. Luna este de departe cel mai important semnificator pentru orice fel de elecție şi este esenţial ca întotdeauna acest Luminător să fie fortificat în cel mai mare grad posibil; de fapt, felul în care este tratată Luna în astrologia electivă are o importanţă atât de mare încât cel mai bine este să fie analizată separat după ce au fost formulate celelalte principii.

În afară de Lună, următorii factori importanţi sau „semnificatori”, cum mai sunt numiţi, sunt: cuspidele Ascendentului şi Mijlocului Cerului şi stăpânii lor; casa care cârmuieşte interesele elecției şi stăpânul semnului în care se află cuspida ei; orice planetă sau semn care stăpâneşte la modul general problema în discuţie. Astfel, în problemele legate de afaceri sau profesie semnificatorul natural este Soarele; în problemele legate de bani, Jupiter; în legăturile de dragoste, Venus; şi aşa mai departe.

Într-un mod similar sunt importante şi trăsăturile generale ale semnelor. De exemplu, muncile agricole sunt patronate de semnele de pământ şi din acest motiv capătă o importanţă sporită în elecțiile care au de-a face cu o astfel de muncă şi nu trebuie să fie afectate sau să conţină malefice. Semnele de apă au afinităţi cu voiajele; semnele de aer cu zborul sau activităţile intelectuale; şi tot aşa. Prin urmare, în toate cazurile trebuie să se analizeze ce semn sau ce grupare de semne se află în legătură cu problema în discuţie şi trebuie avut grijă ca acestea să fie puternice, angulare, neafectate de aspecte proaste sau de prezenţa unei planete dăunătoare. Rapiditatea cu care apar rezultatele depinde, de asemeni, în mare măsură de semne. Pentru o rezolvare rapidă, trebuie alese semnele cardinale, pentru încetineală sau stabilitate, semnele fixe, iar pentru schimbare, pentru o durată medie sau când nu se pune problema timpului, semnele mutabile sunt cele care devin importante. În toate situaţiile, semnificatorii principali trebuie plasaţi în semnele zodiacale care au legătură cu caracteristicile elecției; Ascendentul, de asemenea, trebuie să se afle într-un astfel de semn sau într-unul care aduce viteza sau stabilitatea dorită. Astfel, în cazul unei călătorii trebuie fortificat un semn de apă, iar cel mai adecvat ar fi Racul, care în plus mai semnifică mişcare şi iuţeală. Racul ar putea fi amplasat la Ascendent sau, ca o alternativă, în Rac ar putea fi amplasate Luna sau planeta care stăpâneşte Ascendentul, iar la Ascendent ar putea fi pus un alt semn norocos sau neafectat. 

Se recomandă ca întotdeauna să se fortifice Ascendentul, stăpânul lui şi dispozitorul[1]Dispozitor = planeta care stăpâneşte semnul în care se situează un anume element astrologic (nota MD) stăpânului lui, la fel şi casa a IV-a, stăpânul ei şi dispozitorul acestuia, fiindcă Ascendentul este semnificatorul general al persoanei care beneficiază de elecție, iar casa a IV-a semnifică deznodământul final al demersului; dar este şi mai important să fie fortificată Luna şi casa şi planetele care semnifică subiectul elecţiei, iar acestea din urmă au prioritate când este imposibil să fie fortificate şi ele şi Ascendentul şi casa a IV-a cu stăpânii lor.

Casa care prezidează asupra chestiunii pentru care se face elecția are o importanţă considerabilă şi nu este permis să conţină planete afectate sau malefice. Mai mult, stăpânul semnului în care se află casa respectivă trebuie să aibă o poziţie puternică şi norocoasă şi să nu fie afectat. Cu privire la natura benefică sau malefică a planetei, trebuie subliniat un lucru important. Dacă în harta natală se întâmplă ca Marte sau Saturn să fie semnificatorul subiectului pentru care se face elecția, atunci planeta respectivă încetează a mai fi considerată malefică şi va fi tratată cu o deosebită atenţie în harta electivă. De asemeni, dacă Venus sau Jupiter afectează în harta natală semnificatorii chestiunii în discuţie, atunci nu mai are niciun rost să fie consideraţi benefici în harta electivă. O aşa-zisă planetă malefică este posibil să favorizeze afacerea respectivă, aşa cum o aşa-zisă benefică poate să i se opună categoric, drept pentru care întotdeauna este necesar să ne amintim că atunci când regulile de interpretare vorbesc despre malefice şi benefice trebuie să ne orientăm în funcţie de cele mai puternice semnificaţii pe care le au aceste planete în harta natală, dacă o astfel de hartă este disponibilă. Dacă aceasta nu este cunoscută, atunci, bineînţeles că termenilor [malefic şi benefic] li se va asocia interpretarea uzuală.

Beneficele sau planetele care favorizează demersul sunt fortificate când sunt amplasate în semnele de domiciliu sau de exaltare, când sunt în casele angulare sau chiar în cele succedante şi când se află în aspect bun sau în recepţie cu alţi semnificatori. Casele cadente sunt în general nefavorabile şi aduc eşec, obstacole sau întârzieri, cu excepţia cazurilor în care tema elecţiei se referă chiar la semnificaţia lor, dar chiar şi în aceste cazuri este nevoie de o atenţie sporită pentru a se evita afectarea lor. 

În general o planetă este întărită când este în aspect bun cu unul dintre semnele ei de domiciliu, iar dacă se întâmplă să fie afectată,  acest plasament diminuează considerabil neajunsurile. Astfel, dacă stăpânul Ascendentului este afectat, el trebuie plasat  așa încât să fie în sextil sau în trigon cu gradul Ascendentului.

Ascendentul însuşi[2]Autorul se referă la casa I (nota MD) nu trebuie niciodată să conţină vreo planetă malefică şi, aşa cum s-a mai arătat deja, trebuie avut grijă să se aleagă un semn Ascendent care favorizează într-un fel subiectul elecției, ori unul al cărui stăpân să fie puternic şi neafectat. În general, atât Ascendentul cât şi Luna stau cel mai bine în semne de lungă ascensiune[3]Semnele de lungă ascensiune sunt Racul, Leul, Fecioara, Balanţa, Scorpionul şi Săgetătorul (nota MD), care tind să genereze rapiditate şi succes, în timp ce semnele de scurtă ascensiune[4]Semnele de scurtă ascensiune sunt Capricornul, Vărsătorul, Peştii, Berbecul, Taurul şi Gemenii (nota MD) conduc la piedici şi dificultăţi. Dar această regulă poate face şi ea, bineînţeles, subiectul unor modificări şi nu trebuie folosită dacă se opune altor indicaţii. Dintre semnele de lungă ascensiune cel mai mult trebuie evitat Scorpionul, în afară de cazul în care se întâmplă să fie caracteristic pentru chestiunea cu care avem de-a face. În orice caz, indiferent de semnul ales, stăpânul Ascendentului nu trebuie să fie afectat şi trebuie să se afle în mişcare directă, căci dacă este retrograd cauzează de regulă multe încurcături, dificultăţi şi întârzieri, chiar şi în cazul unei hărţi foarte armonioase în rest.

Este, de asemeni, necesar ca aproape în orice situaţie să se evite plasarea Soarelui sau a Lunii în Ascendent. Se spune că Soarele în Ascendent anulează toate beneficiile promise de restul hărţii, exceptând cazurile când se află în Leu sau în Berbec. Aflat în această poziţie, cu Saturn aduce obstacole; cu Jupiter, lăcomie, răutate şi schimbarea locului; cu Marte, supărări, pagubă sau vătămare din partea duşmanilor, lipsă de ajutor din partea prietenilor, accidente sau chiar moarte; cu Venus, multă mâhnire, drumuri, certuri cu prietenii şi alţii, bârfă sau calomnie; cu Mercur, supărări şi pierderi.

Luna în Ascendent este foarte defavorabilă pentru aproape orice, în afara cazului în care este puternică prin semn sau foarte bine aspectată. De fapt, este mai înţelept să se evite această poziţie în toate cazurile, cu excepţia celor în care se specifică în mod expres că este în favoarea problemei cu care avem de-a face. Luna în Ascendent cu Saturn aduce necazuri, boală lungă şi dificilă sau moarte, pierdere de bani, bunuri sau prieteni şi neplăceri din partea unor persoane influente; cu Jupiter, dă voiaje şi călătorii îndepărtate, dar poate aduce şi căsătorie, copii sau alte beneficii; cu Marte, multe vătămări şi decepţii; cu Venus, poate aduce sănătate şi câştig prin femei; cu Mercur, multe schimbări în muncă sau în prietenii. Dacă atât Soarele cât şi Luna se află în Ascendent, se spune că sunt de aşteptat pierderi, îngrijorare, supărări, pericol pentru vedere şi instabilitate în privinţa problemei pentru care se face elecția.

Ca şi în astrologia orară, în astrologia electivă se face destul de mult uz de Nodurile Lunii şi de Fortuna[5]Prescurtare uzuală a sintagmei Pars Fortunae, care în limba latină înseamnă Sorţii Norocului.. Nodul Nord, numit şi Capul Dragonului sau Caput, are o natură favorabilă, echivalentă cu cea a beneficelor; Nodul Sud, numit şi Coada Dragonului sau Cauda, este de natură malefică. Se consideră că este dăunător să se plaseze Cauda în Ascendent, în conjuncţie cu Soarele sau cu Luna, mai ales la momentul Lunii Noi sau al Lunii Pline, probabil şi din cauză că acestea ar putea fi de fapt eclipse[6]Condiţia ca o Lună Nouă sau o Lună Plină să se transforme în eclipsă este ca Axa Dragonului (NN-NS) să fie conjunctă cu Soarele şi Luna (nota MD).

În cazul Fortunei se spune că este important ca acest punct şi dispozitorul lui să fie fortificate, în aspect bun cu beneficele şi să nu primească influenţe negative din partea maleficelor. Fortuna poate fi amplasată în siguranţă în case cadente, dar nu trebuie să se afle în conjuncţie separantă sau în alt aspect separant[7]Aspectul separant este cel în care reperul cu mişcare mai rapidă se îndepărtează de aspectul exact cu reperul mai lent. În cazul de faţă, Pars Fortunae trebuie să se apropie, şi nu să se … Continue reading cu Luna, iar Luna nu trebuie să fie în a II-a, a VI-a, a VIII-a sau a XII-a casă de la Fortuna. În general, Fortuna este bine plasată atunci când este în conjuncţie sau în aspect favorabil cu stăpânul Ascendentului, mai ales acolo unde este vorba de profit sau de câştig.

Casa care reflectă subiectul elecţiei are, bineînţeles, o mare importanţă şi au fost emise o serie de principii care acoperă într-o manieră generală toate elecţiile care cad sub incidenţa diferitelor case, fără a se pierde din vedere horoscopul radical[8]Horoscopul radical este cel iniţial, adică, cel mai adesea, horoscopul natal  (nota MD). Pe scurt, principiile sunt următoarele:

ELECȚII PRIVIND CASA A II-A

Se fortifică Jupiter şi stăpânul Ascendentului radical şi se plasează unul dintre ei (sau amândoi) în casa a II-a a elecției, neafectaţi şi în aspect bun cu planetele care în harta natală sunt bine situate în raport cu casa a II-a sau cu stăpânul acesteia. Se urmăreşte ca Jupiter să nu fie combust, iar planeta care stăpâneşte casa a II-a din natal să fie neafectată, puternică şi în aspect bun cu beneficele sau cu planetele care favorizează banii în horoscopul natal.

ELECȚII PRIVIND CASA A III-A

Se fortifică Fortuna, Luna şi dispozitorul ei, casa I şi casa a III-a, precum şi stăpânii lor. În casa a III-a a elecției se plasează planete norocoase sau care în natal se aflau în aspect bun cu casa a III-a sau cu stăpânul ei, dar se are grijă ca aceste planete să nu fie stăpânele caselor a VI-a, a VIII-a sau a XII-a.

ELECȚII PRIVIND CASA A IV-A

Se fortifică stăpânii casei a IV-a din harta natală şi din cea electivă, şi se urmăreşte ca Luna să aplice către aspecte favorabile.

ELECȚII PRIVIND CASA A V-A

Se fortifică semnul în care se află casa a V-a radicală şi apoi, el sau stăpânul lui, se amplasează în casa a II-a a elecției. Jupiter sau Venus se aşează în aspect bun cu cuspida casei a V-a. Se debilitează casa a VII-a şi stăpânul ei, dar cu grijă, să nu fie afectaţi Ascendentul şi stăpânul lui.

ELECȚII PRIVIND CASA A VI-A

Se fortifică Luna şi se plasează în Taur, Gemeni, Fecioară sau Capricorn. Se plasează stăpânul casei a II-a radicale în casa a VI-a electivă, în aspect bun cu Ascendentul sau cu stăpânul acestuia.

ELECȚII PRIVIND CASA A VII-A

Se fortifică stăpânul casei a VII-a şi Luna, având grijă să nu fie afectate de malefice sau de Cauda. Ascendentul se plasează în Leu sau Vărsător.

ELECȚII PRIVIND CASA A VIII-A

Se fortifică Ascendentul, stăpânul lui şi Luna, având grijă ca Ascendentul şi Luna să aplice către un aspect bun cu Saturn.

ELECȚII PRIVIND CASA A IX-A

Se are grijă ca stăpânii casei a IX-a, atât cel din natal cât şi cel din electivă, să nu fie afectaţi.

ELECȚII PRIVIND CASA A X-A

Se pune Ascendentul electivei în semnul în care este cuspida casei a X-a din natal, se fortifică Luna și stăpânii Ascendentului şi casei a X-a.

ELECȚII PRIVIND CASA A XI-A

Se plasează Jupiter şi Venus în casa a XI-a, se fortifică stăpânul casei a XI-a şi se amplasează în aspect bun cu stăpânul Ascendentului radical.

ELECȚII PRIVIND CASA A XII-A

Se are grijă ca Ascendentul şi Luna să nu fie afectaţi, şi să se afle în aspect bun cu stăpânul casei a XII-a din natal. Regulile de mai sus sunt doar unele generale şi nu trebuie luate la modul strict, fiindcă sunt supuse modificării în funcţie de specificul subiectului elecției, aşa cum se va vedea în capitolele următoare.

MIHAELA DICU,
membru fondator și președinte AAR, senior editor Astrele

Despre Mihaela

Așteptăm cu interes întrebările voastre la revista@astrele.ro, pe pagina noastră de facebook sau pe canalul de YouTube. Cele mai bune întrebări astrologice – de interes general – vor primi glas și răspuns!

Dacă încă nu v-ați abonat la newsletter, vă invităm să o faceți chiar acum:

doneaza-banner-astrele


Note

Note
1 Dispozitor = planeta care stăpâneşte semnul în care se situează un anume element astrologic (nota MD)
2 Autorul se referă la casa I (nota MD)
3 Semnele de lungă ascensiune sunt Racul, Leul, Fecioara, Balanţa, Scorpionul şi Săgetătorul (nota MD)
4 Semnele de scurtă ascensiune sunt Capricornul, Vărsătorul, Peştii, Berbecul, Taurul şi Gemenii (nota MD)
5 Prescurtare uzuală a sintagmei Pars Fortunae, care în limba latină înseamnă Sorţii Norocului.
6 Condiţia ca o Lună Nouă sau o Lună Plină să se transforme în eclipsă este ca Axa Dragonului (NN-NS) să fie conjunctă cu Soarele şi Luna (nota MD)
7 Aspectul separant este cel în care reperul cu mişcare mai rapidă se îndepărtează de aspectul exact cu reperul mai lent. În cazul de faţă, Pars Fortunae trebuie să se apropie, şi nu să se îndepărteze de aspectul exact cu Luna  (nota MD)
8 Horoscopul radical este cel iniţial, adică, cel mai adesea, horoscopul natal  (nota MD)
Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close