RubriciSerial: Casa regală a României (V. Grădinaru)Studii & CercetariValeria Grădinaru

Casa Regală a României – începuturi

Analizele astrologice asupra unor evenimente și personalități aparținând secolului al XIX-lea și începutului de secol XX în România sunt destul de puține și se ocupă cu predilecție de Marea Unire și de momentele premergătoare acesteia1.

Consider interesantă o analiză având că subiect central formarea României moderne și modul în care instaurarea dinastiei de Hohenzollern, ulterior Casă Regală a României, a fost percepută și a influențat evenimentele. Desigur, se includ aici prezentări și comentarii asupra hărților unor membri ai Familiei Regale.

Harta natală a regelui Carol I

Astrograma regelui Carol l face parte din marea bază de date Astro Dienst, o puteți regăsi la adresa: https://www.astro.com/astro-databank/Carol_I,_King_of_Romania.

Având în vedere chiar mențiunile din Astro-databank, acuratețea orei este relativă (Rodden rating C): anunțul nașterii princiare apare în “Journal de La Haye” din 27 April 1839, la o săptămâna după fericitul eveniment.

Fig. 1

Ascendentul în Gemeni din harta de mai sus nu poate fi însă corect, având în vedere mărturiile rămase de la cei care l-au cunoscut pe rege. Persoanele din preajma sa (oameni politici, miniștri) inclusiv membri ai familiei, respectiv nepoata sa, viitoarea regina Maria, l-au descris fără excepție ca o persoană sobră, rigidă, reticentă, tăcută, suspicioasă, orgolioasă. Principesa Maria, proaspăt căsătorită cu nepotul regelui, Ferdinand, menționează în Memoriile sale că i s-a sugerat de către “der Onkel” să nu lege prietenii cu persoane din anturajul regal. În lumina acestor numeroase mărturii, consider că ascendentul în Rac este conform cu personalitatea nativului și harta de mai jos poate fi valabilă.

Fig. 2

O privire asupra anului 1866

Pentru a judeca personalitatea viitorului rege și modul în care s-a implicat în evenimente, cred că se cuvine mai întâi să aruncăm o privire asupra perioadei istorice când a fost chemat la cârma țării.

Anul 1866 începuse cu detronarea domnitorului Cuza la 11/23 februarie; elitele doreau consolidarea Unirii prin chemarea la conducere a unui prinț străin și, oricum, nu erau mulțumite de măsurile politice adoptate de Cuza, în special de reforma agrară. Existau facțiuni care cereau revenirea la situația de dinainte de 1859. Pe plan extern, cele trei imperii (Otoman, Țarist și Habsburgic) puneau în discuție realitatea Unirii și căutau să deschidă calea spre desfacerea acesteia. În chiar ziua de 11/23 februarie, Locotenența Domnească a propus Adunării Elective pe prințul Filip de Flandra în calitate de domn al României. Acesta declinand însă onoarea ce i se făcuse, guvernul provizoriu a încuviințat ca propunerea să i se facă unui membru al Casei de Hohenzollern. Tânărul Carol a acceptat în principiu poziția propusă de guvernul de la București, dar sub condiția primirii aprobării de la regele Prusiei, în calitate de șef al familiei de Hohenzollern, și de la Napoleon al III-lea, care tocmai convocase conferința Puterilor Garante. Imperiul Otoman solicită la această conferință ocuparea “teritoriului moldo-valah” de trupe turcești, “pentru menținerea ordinii publice”. Urmărind să pună Marile Puteri în fața faptului împlinit, la 30 martie/11 aprilie 1866 guvernul a publicat o proclamație, recomandând alegerea prin plebiscit a principelui Carol ca domn al României. Acțiunea s-a desfășurat între 2/14 – 8/20 aprilie, fiind o formă de legitimare a propunerilor făcute de guvern și acceptate de principele Carol. Situația în țară era însă deosebit de tensionată: țărănimea se temea ca noul domn să nu le ia înapoi pământurile dobândite în 1864, iar grupările politice potrivnice Unirii, sprijinite de Rusia țaristă, au declanșat chiar la începutul lunii aprilie o mișcare separatistă, la Iași, la care a trebuit să intervină în forță armata. Se găsise chiar un candidat , un boier Rosetti-Roznovanu, care se dorea domnitorul Moldovei.

Ingresul Soarelui pentru anul 1866 arată această situație extrem de dificilă, “pe muchie de cuțit”, cum am spune noi astăzi.

Fig. 3

Cu Ascendentul în Scorpion și guvernatorul acestuia, Marte, pe cuspida casei a patra, în cuadratura de Semn, situația era un fel de “bombă cu explozie întârziată”. Alți malefici, Saturn și Pluto, fac conjuncție cu axa Ascendent-Descendent, exprimând încleștarea de forțe care acționa atât din interior cât și din exteriorul țării. Guvernatorul casei a patra, Saturn, care exprimă în Mundană acțiunile partidului de opoziție, este puternic, este planeta levantă în hartă. Conjuncția sa cu Luna Neagră, în Casa a douăsprezecea, oglindește temeri legate de asumarea unor responsabilități, dar și temeri legate de acțiunile unor dușmani ascunși ai țării.

Planeta dominantă este Marte, conjunct cu Fundul Cerului și conectat cu Luna, Uranus și Ceres. Predomină deci atât planetele “dure” cât și aspectele dinamice. Luna, în exaltare, la 24 de grade Taur, este conjunctă cu Algol, cea mai nefastă stea. Indică de obicei suferințe, dificultăți, obstacole, boli; cred că se poate interpreta aici ca o “otrăvire” a opiniei publice (“își pierde capul”) vis-à-vis de conducător, rege, lider; sau, la propriu: poporul era lipsit de conducător.

În altă ordine de idei, Luna în casa a șaptea arată și concentrarea atenției populației asupra relațiilor externe ale țării, nu neapărat relațiile cu aliații tradiționali (Taurul), cât apariția unor crize, transformări profunde în parteneriatele externe.

Mijlocul Cerului este afectat de opoziția la Marte, dar guvernatorul său este Soarele în exaltare în Berbec. Trigonul pe Semne de Foc, Leu- Berbec, ajută la menținerea puterii centrale, oferă speranța unei reușite. Stellium-ul din Berbec: Soare, Venus, Neptun, Mercur, cu Nodul Sud în același Semn, marchează un început de ciclu. Mijlocul Cerului pare “asediat”, schimbări bruște oferă atât inconjunctia cu Jupiter cât și sextilul cu Uranus. De altfel, cu doar câteva luni înainte, în vara lui 1865, a intrat Uranus în Rac, apoi urmând o scurtă retrogradare în Gemeni, în momentul ingresului Solar pe care îl analizăm aflându-se deja în mers direct spre a intra, în câteva zile, definitiv în Rac; deci un alt început.

Începutul dinastiei de Hohenzollern

Am considerat interesantă și astrograma momentului de început al domniei viitorului rege Carol l, implicit începutul dinastiei de Hohenzollern, viitoare Casă Regală a României.

Aici sunt datoare o explicație: toate datele istorice pe care le analizăm din punct de vedere astrologic au fost culese din lucrările istoricului prof.dr. Ioan Scurtu: “Istoria Românilor în timpul celor patru regi (1866-1947)” apărută la Editura Enciclopedică, București 2004, respectiv “Monarhia în România”, apărută la Editura Danubius, București, 1991. Informațiile referitoare la ziua de 10/22 mai 1866 au avut drept surse, conform autorului, “Cuvântările regelui Carol l”, dar și “Monitorul Oficial”nr. 102 din 10/22 mai 1866.

“În jurul orei 14 a ajuns la Cotroceni, iar de aici s-a îndreptat spre Șosea, unde domnitorul a fost întâmpinat de primarul Dimitrie Brătianu, care i-a înmânat cheile orașului adresându-i următoarele cuvinte…”. Deci au urmat discursuri, apoi cortegiul a defilat pe Podul Mogoșoaiei (actuală Calea Victoriei), pe lângă Palatul domnesc, până în dealul Mitropoliei, unde a fost întâmpinat de mitropolitul Nifon. “După un scurt TeDeum, oficialitățile au intrat în Camera Deputaților; aici Carol a depus jurământul”. Am presupus astfel ca ora cea mai probabilă a depunerii jurământului ora 16.

Fig. 4

Personajul istoric care își începe astfel lunga domnie nu se născuse, cu 27 de ani în urmă, ca viitor rege. Era aristocrat, desigur, născut într-o familie princiară, dar nimeni nu ar fi putut prevedea atunci că va ajunge rege, mai ales al unei țări îndepărtate de Baden-Wurttemberg-ul natal.

Astrograma natală (vezi Fig. 2) arată Luminătorii puternici (Soarele în exaltare și într-o Casă norocoasă, Casa a unsprezecea, Luna în domiciliu dar în Casa a doua), care se aspectau printr-o cuadratura. Luna este, conform hărții considerate valide, guvernator de ascendent, fără a-l “vedea”pe acesta. Ceea ce “salvează” situația este aspectul de trigon, respectiv sextil al Lunii cu axa Nodurilor. Sextilul Luna-Venus, ambele în demnitate, arată echilibru afectiv, afecțiune față de familie, abilitate de a fi agreabil în societate. În afară de Venus și de transsaturniene, planetele sunt retrograde, ceea ce sugerează o anumită interiorizare în manifestarea funcțiilor lor. Deci nativul acționează bine sub presiune, își continuă activitatea fără a reacționa necontrolat la tensiuni exterioare. Curajos, desigur (Marte în Casă cardinală opoziție la Uranus și trigon cu Mercur) a dovedit acest lucru în războiul din 1877, dar cu măsură și precauție, ambițios, chiar intransigent (Soare și Saturn în Semne de Foc, Marte cuadratura la Saturn, Jupiter sextil Saturn). Inconjunctia Mercur-Jupiter, interesant aspect, cred că este unul din factorii care i-au schimbat destinul: i-a oferit capacitate de a lua decizii bruște legate de viitor, capacitate de a construi proiecte, strategii mai puțin obișnuite, de a reforma.

Alți factori interesanți sunt Vesta și Partea Norocului. Vesta, la 11 grade Rac, este conjunctă cu steaua Sirius, care dă nativului onoruri, renume, bogăție. Pars Fortunae, la 25 de grade Fecioara, este conjunct cu Nodul Sud. “Pars Fortunae are legătură cu capacitatea nativului de a-și crea oportunități norocoase în viață, de a materializa anumite dorințe, intenții”2. Poziționarea sa la 2 grade de Nodul Sud indică însă o relaționare cu bagajul karmic al nativului, care l-a activat; nativul are capacitatea de a atrage Norocul, Șansa, în viața lui, capacitate provenită din experiențe anterioare, din lucrurile bune pe care le-a făcut în alte vieți sau chiar în această viață.

Cu Mijlocul Cerului în Vărsător și Uranus conjunct – o conjuncție mai largă, e adevărat – cu Nodul Nord, această hartă are un marcaj uranian. După părerea mea, acest marcaj uranian îl au și ceilalți membri ai dinastiei fondate de Carol l, după cum voi arăta mai târziu. De altfel, în aceste prime luni din 1866 când a început domnia sa, Uranus intra în Rac; peste 81 de ani, când regele Mihai a abdicat, Uranus se afla la 23 de grade Gemeni: cercul se închidea.

Ziua de 10 mai 1866 pentru Carol I

Cum a primit tânărul Carol înalta însărcinare în țara de adopție? Ce a simțit în ziua de 10/22 mai 1866? Iată o întrebare al cărei răspuns ni-l oferă progresiile secundare ale hărții sale natale pentru ziua de 10/22 mai 1866:

Fig. 5

În progresie, Soarele traversează Casa a unsprezecea, a proiectelor de viitor și strategiilor, dar gradul 25 Taur se regăsește în natal în Casa a douăsprezecea: este de presupus că tânărul avea unele rezerve, părăsindu-și țară și familia de origine, pentru a începe o viață cu totul nouă, într-o terra incognita. Soarele progresat primește însă un sextil de la Luna natală: nativul a depășit conflictul interior generat de cuadratura dintre Luminători din natal, este echilibrat, are încredere în sine. Sextilul cu Mijlocul Cerului progresat îl ajută să se conecteze, ca personalitate, cu poziția de șef de stat către care este chemat. Pe Mijlocul Cerului se află Juno, asteroid care, aici, arată rolul relațiilor sociale în ascensiunea sa, iar Juno face trigon cu Luna natală (familia sa de origine).

Luna progresată la 21 de grade Rac aplică spre o conjuncție cu Luna natală la 24 Rac. Interesantă este poziția sa în harta progresata, unde tocmai a trecut peste ascendent, acesta fiind conjunct cu Vesta la 20 de grade Rac. Să ne amintim că, în natal, Vesta este conjunctă cu Sirius, ca o promisiune de înălțare în ierarhia socială.

În Casa întâi a hărții progresate, Luna începe un nou ciclu, necesar pentru adaptarea sa la noul statut. Venus progresată a schimbat Semnul, se află la 1 grad Rac. Având în vedere aspectul favorabil din natal între Luna și Venus, având în vedere că în progresie ambele planete sunt out of band, deci puternice, putem afirma că tânărul Carol era pregătit, din punct de vedere emoțional, să se atașeze de noua sa țară.

Și iată și tușa finală, marcajul special al hărții progresate: Partea Regilor și a Sultanilor se află la 13 grade Fecioara, conjunct cu Marte. În natal, această Parte arabă nu era activată.

Va urma…

VALERIA GRĂDINARU

  1. Vezi ”Nașterea României” de Firicel Ciarnău sau ”Părțile arabe – partea a VIII-a (Partea Regilor)” de Dan Ciubotaru.
  2. Curs astrologie previzională – online, Dan Ciubotaru.
Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close