Mihaela DicuTraduceri

Despre căsătorie – extrase din ”Antologia”, de Vettius Valens (cca. 160 e.n.)

Extras din volumul ”Astrologia relațională”, de Mihaela Dicu, Editura Polirom, 2015. Fragmentul apare în carte la Anexa 2, pg 225-234.

Notă preliminară:
S-a folosit traducerea din limba greacă în limba engleză realizată de Mark T. Riley, Profesor Emerit de Limbi Clasice la California State University, Sacramento, SUA.
Varianta în limba engleză este free of copyright şi poate fi consultată online, aici.
Acolo unde traducătorul a avut nedumeriri, a fost consultată şi traducerea în limba engleză a lui Robert Schmidt: Vettius Valens: The Anthology Book II (concl.) & Book III, Editura The Golden Hind Press, Berkeley Springs, SUA, 1994.

II – 38. Despre căsătorie, viaţa conjugală şi fericire. Diverse teoreme şi configuraţii

Vettius Valens, „Antologii”, Cartea a II-a

Am expus, cu explicaţii, toate metodele care, conform experienţei mele, par să fie corecte. Acum voi clarifica subiectul căsătoriei, foarte complex desigur, dar lesne de înţeles de către cei care îi acordă atenţie.

Ştiinţific vorbind, Casa Căsătoriei este considerată a fi al VII-lea semn de la Ascendent.

De asemenea, este necesar să se vadă cum este situată Venus, ce alte astre se mai află în acelaşi semn cu ea, precum şi cu ce planete se află în aspect şi ce planetă o stăpâneşte1.

Venus aflată într-o casă productivă2 şi într-un semn tropic3 sau bicorporat, în special în naşteri nocturne, face oameni poligami sau promiscui, în special dacă Mercur este în acelaşi semn cu Venus şi, mai ales, dacă este aspectată de Marte. În acest caz nativul ajunge chiar să aibă relaţii sexuale cu băieţi. Iar dacă semnul în care se află Venus se întâmplă să fie mai viril, nativul are succes în împlinirea pasiunilor sale.

Dacă Venus este în casă productivă, iar stăpânului/dispozitorul ei fie apune [este în casa a VII-a], fie se află în casa Spiritului Rău [casa a XII-a], sau dacă o planetă distructivă o afectează pe Venus, sau dacă Venus este mizerabil amplasată, atunci nativii au căsătorii şi relaţii nefericite. În cazul în care o planetă distructivă se întâmplă să anuleze eficienţa lui Venus aspectând-o direct şi, mai ales, aspectându-l pe stăpânul ei, aceasta va provoca decesul, rănirea sau alte necazuri soţiei. Dacă Venus şi stăpânul ei sunt bine situaţi la naştere, atunci aduc moşteniri; dacă sunt situaţi prost, aduc boli şi suferinţe.

Dacă Saturn se uită înainte4 către Venus, în timp ce ea se află la apus, în cele mai multe cazuri rezultă bărbaţi necăsătoriţi şi cu care este dificil să te înţelegi. Dacă Venus este în semnul sau în termenul lui Saturn, sau se întâmplă să fie în opoziţie cu Saturn direct pe linia isoscelă5, şi nu este aspectată nici de Marte, nici de Jupiter, iar Mercur nu este în acelaşi semn cu Venus, nativii vor fi văduvi sau virgini. De fiecare dată când Saturn este în opoziţie cu Venus, aduce neveste bolnăvicioase sau sterpe, iar în cazul nevestelor, aduce soţi bolnăvicioşi sau sterili/impotenți.

Dacă Saturn este în casa a X-a şi este în opoziţie cu Venus, aduce soţii care sunt sclave. Dacă Venus este într-un semn stăpânit de Saturn şi este în aspect cu Jupiter sau dacă se separă de Jupiter şi aplică spre Saturn, sau dacă vine în contact cu Saturn şi este aspectată de Marte, în aceste cazuri nativul are relaţii sexuale cu doica lui, cu soţia tutorelui, cu mama vitregă sau cu unchii ori mătuşile. În cazul în care mai este şi Soarele în aspect cu ei <Marte sau Saturn> sau cu Luna, nativul va fi implicat în perversiune chiar şi mai mult, mai ales dacă Luna este în aspect cu ei sau este aspectată de aceştia.

Venus aflată împreună cu Saturn în casa a VII-a sau într-a IV-a îi hărăzeşte nativului o căsătorie sub condiţia sa şi-i aduce durere în această căsătorie.

În general, toţi cei care o au pe Venus împreună cu Saturn, ca stăpână a semnului în care se află Saturn sau în aspect superior cu Saturn6, Jupiter fiind în aspect cu ambii, au relaţii intime cu femei mai în vârstă sau care le sunt superioare. În cazul nativităţilor feminine se aplică aceeaşi regulă. Dacă Luna şi Venus se află împreună într-o casă angulară nativul/nativa va avea relaţii amoroase cu fraţii sau surorile, mai ales în cazul în care sunt în aspect cu Jupiter şi Marte.

Careul sau opoziţia dintre Lună şi Venus face oameni geloşi; iar dacă sunt în aspect şi cu Marte, tendinţa la gelozie se intensifică.

Luna şi Venus în trigon în propriile semne şi în special în case angulare, produc căsătoria cu o rudă; cu atât mai mult dacă Marte şi Jupiter sunt în aspect.

Soarele în domiciliu sau exaltare şi în aspect cu Jupiter şi Venus arată căsătoria cu rudele tatălui.

Venus situată în domiciliu, exaltare sau termen şi în aspect cu Mercur şi Luna provoacă căsătorie cu rudele mamei.

Venus în casa a IV-a, împreună cu Luna sau Venus în opoziţie cu Luna, în special cu una în casa a X-a şi cealaltă în casa a IV-a, produce căsătorie cu fraţii sau rudele.

În toate cazurile în care Saturn face un careu superior7 cu Venus, se află în opoziţie cu Venus, în acelaşi semn cu ea sau este dispozitorul ei, răceşte sau întinează căsnicia, mai ales dacă Mercur este în aspect.

Saturn în aspect cu Venus în case angulare sau succedante face oameni neruşinaţi, desfrânaţi, care au căsătorii turbulente, care au relaţii cu inferiorii sau sclavii, din cauza cărora intră într-o mulţime de necazuri; face excepţie situaţia în care o altă planetă intervine şi reduce influenţa malefică. În cazul în care <Venus şi Saturn> sunt în aspect şi cu Jupiter, cele mai multe nereguli ale căsătoriei vor fi ascunse, iar nativul nu va fi făcut de ruşine; nativul se va culca cu femei proeminente, cu femei care au un statut înalt. Nativul nu va avea mulţi copii; partenera sa va fi stearpă sau va concepe cu dificultate, iar când concepe, poate să piardă sarcina. În cazul nativităţilor feminine se aplică un raţionament similar.

Dacă Saturn este în aspect cu Venus sau în termenul lui Venus, iar Venus este totodată în configuraţie cu Jupiter şi Marte, nativul va atinge succesul cu ajutorul copiilor sau al femeilor şi va avea parte de prosperitate, dar în final va eşua total, cu excepţia cazului în care astrele se întâmplă să fie în propriile lor domicilii sau exaltări, în case productive. Dacă Luna este lovită de razele lui Jupiter sau este în configuraţie cu Jupiter, iar, pe lângă aspectele lui Jupiter, le mai primeşte şi pe cele ale lui Saturn, nativul va trăi cu femei fără valoare sau cumpărate, căci Saturn dăunează valorii. În această configuraţie <privind căsătoria>, dacă Venus este în exaltare şi este aspectată de Jupiter, nativul va avea parte de avansare şi proprietăţi şi va fi cunoscut de oameni importanţi.

Din nou, în cazul în care şi Mercur este configurat în acest aranjament, nativul va fi eficient, iscusit, inteligent şi fermecător; în acelaşi timp, promiscuu şi inconstant în căsătorii. În general vorbind, Jupiter în aspect cu Venus, în aceeaşi casă cu Venus sau în acord cu ea la grad, dă oameni care fac căsătorii bune, care se bucură de beneficii prin intermediul femeilor (sau în nativitate feminină, prin intermediul bărbaţilor). Chiar dacă Venus este afectată, <Jupiter> aduce sprijin, astfel încât nativul să nu fie distrus în întregime.

Venus în casă angulară (în special în casa I sau a X-a) şi neafectată de Saturn face oameni fericiţi în căsnicie. Iar dacă este şi în aspect cu Jupiter, limitează orice influenţă malefică, astfel încât nici un dezastru are loc, şi se ajunge la afinitate şi căsătorie.

Venus în casa Spiritului Rău <casa a XII-a> , în domiciliu sau exaltare, în careu superior cu Jupiter (Jupiter se află în al zecelea semn de la Venus) sau în trigon cu Jupiter, dă o căsătorie bună, dar cauzează durere prin moartea preabunei soţii. În cazul în care Venus şi Saturn sunt în casa Spirtului Rău <casa a XII-a> şi nu sunt în aspect cu Jupiter, nativul devine văduv sau soţ nefericit, întristat de moarte şi abandon. Dacă configuraţia anterioară (de exemplu, Venus în casa Spirtului Rău, fără să fie în aspect cu Jupiter) este aspectată de o planetă distructivă, precum Marte, nativul devine un soţ adulter sau o victimă a adulterului, un om sordid, lipsit de dragoste şi, prin urmare, predispus la dificultăţi. În toate cazurile <Maleficele> în conjuncţie sau în opoziţia cu Venus cauzează despărţire sau moartea perechii sau uniuni aducătoare de necazuri/durere, sau chiar de mai rău, dacă afectează concomitent şi Luna.

Luna aflată sub razele Soarelui nu este favorabilă căsătoriei. Marte în conjuncţie cu Mercur provoacă adulter, prostituţie, desfrâu; dacă se află în semn tropic sau bicorporat, provoacă chiar mai rău: nativul păcătuieşte mai des, îi umblă ochii în toate părţile, dar nu-şi atinge dorinţele. Uneori se alătură unor oameni care-i seamănă şi suferă în mâinile lor lucrurile teribile pe care le-a făcut el <altora> . Se întâmplă chiar mai rău, dacă Mercur este în aspect cu ei. La fel şi în cazul nativităţilor feminine. În cazul în care mai este şi Saturn în aspect, se întâmplă chiar mai mult de atât: nativul este tratat nerecunoscător chiar şi atunci când se poartă frumos cu femeile, atât de mult, astfel încât ajunge să comploteze împotriva lor, ca urmare a relelor tratamente suportate. Pentru femei este la fel în relaţie cu bărbaţii.

În cazul în care Marte și Venus sunt sub razele Soarelui, nativii se implică în relaţii adultere clandestine şi în păcate secrete. Dacă aceste astre sunt orientale sau în case angulare, lucrurile vor fi mai vizibile. În cazul în care Mercur este oriental şi în aceeaşi casă cu ei, adulterul şi calomnia vor fi mult mai periculoase. În cazul în care Jupiter este şi el în aspect, nativul scapă; dacă nu, el va fi prins şi ucis, dacă este sortit la acest gen de moarte. Dacă nu este, atunci el va evita moartea plătind însă mulţi bani pentru asta. Dacă Venus este situată nefavorabil, iar Marte este în casa Spiritului Rău <a XII-a>, iar dacă ambele sunt productive/operative, dar nu se află în propriile secte, sau dacă sunt în Descendent (casa a VII-a), sau într-o casă stăpânită de un astru care aparţine aceleiaşi secte, cu astfel de configuraţii, ruina va fi mai mare pentru nativ, adulterul va fi mai periculos şi va primi sentinţă de condamnare.

În cazul în care Marte şi Venus sunt în opoziţie, pot produce efecte asemănătoare celor descrise mai sus, dar intensifică predispoziţia către divorţ, neplăceri, gelozie şi mânie şi produc mai multe comploturi şi pericole. Dacă este implicat un aspect al lui Mercur, nativul este un păcătos înrăit. Are relaţii cu sclavi şi servitori, este promiscuu, se culcă cu oricine şi i se duce vestea. Este sedus de prieteni, sclavi şi duşmani şi implicat de aceştia în revolte şi otrăviri. Dacă Jupiter se află în aceeaşi casă sau în aspect cu Venus, efectele menţionate mai sus se produc, dar nu sunt date în vileag. Nativul are parte de proprietăţi mai mari, mai ales în cazul în care Jupiter este oriental sau situat în casă angulară.

Ori de câte ori Marte este în aspect armonios cu Venus, nativul şi perechea sa se unesc în urma unui adulter. Ori de câte ori Mercur este în aspect cu Venus orientală, fără ca Saturn să aibă de-a face în vreun fel cu Venus sau cu dispozitorul ei, nativul se uneşte cu o fecioară sau cu femei tinere. Iar în cazul în care există un aspect de la Marte, cu atât mai mult. În cazul în care există un aspect de la Jupiter, situaţia este mai onorabilă.

În general, ori de câte ori Mercur este în aspect cu Venus nativul are relaţii cu persoane tinere şi cu persoane sub rangul său. Asta, atât în cazul unei nativităţi masculine, cât şi feminine.

Marte în aceeaşi zodie sau în careu cu Venus, face adulterini, desfrânaţi, oameni care se cuplează cu persoane fără valoare, produce reproşuri, despărţire, moartea perechii. Este şi mai rău dacă Saturn este în opoziţie: această configuraţie uneşte nativul cu femei în vârstă sau sterpe; dacă Jupiter <este în opoziţie>, se uneşte cu femei de rang înalt. Dacă Saturn este configurat cu Jupiter, în timp ce Jupiter este în acelaşi semn cu Venus, nativul se cuplează cu femei puternice sau de rang înalt. Şi în mod similar în nativitate feminină. În plus, ori de câte ori Marte şi Mercur îi sunt ostili lui Venus, femeile sunt celibatare, se căsătoresc târziu în viaţă, sunt abstinente şi caste. În cazul în care Saturn şi Jupiter sunt în aceeaşi zodie sau în trigon cu Venus, situaţia este mai stabilă. Bărbaţii născuţi pe Venus orientală vor domina femeile; cei născuţi când Venus este sub razele Soarelui sunt ei dominaţi de femei. Reversul este valabil pentru nativităţile feminine.

Calculaţi Partea Căsătoriei, după cum urmează: pentru naşteri diurne, se determină distanţa de la Jupiter la Venus, apoi se adaugă această distanţă la Ascendent; pentru naşteri de noapte, invers, de la Venus la Jupiter.

Partea Căsătoriei
Hartă diurnă: Asc. + Venus – Jupiter
Hartă nocturnă: Asc. + Jupiter – Venus

Casa8 aflată în opoziţie <cu Partea Căsătoriei> va fi semnificatoarea adulterului. În cazul în care stăpânul Părţii Căsătoriei se găseşte în opoziţie, iar stăpânul Părţii Adulterului9 este în Partea Căsătoriei, nativul va comite mai întâi adulter şi abia apoi va încheia contractul marital, iar dacă a încheiat un contract se va separa şi se va reuni apoi prin adulter.

Dacă stăpânul Părţii Căsătoriei este oriental, nativul se va căsători de tânăr; dacă este occidental, se va căsători târziu. În cazul în care stăpânul Părţii Căsătoriei este la apus şi este productiv/operativ, nativul va avea un partener gelos sau o căsătorie ilegală. Stăpânul Părţii Căsătoriei aduce prima căsătorie, iar beneficele în configuraţie armonioasă cu Partea Căsătoriei sau cu stăpânul Părţii Căsătoriei aduc de asemeni căsătorii, şi chiar mai multe, dacă zodiile în care se află astrele care aspectează sau Partea Căsătoriei însăşi se află în zodii bicorporate.

Mai multe despre Căsătorie. Exemple.

<Locul Căsătoriei>: pentru bărbaţi, se determină distanţa de la Soare la Venus, iar pentru femei, de la Lună la Marte. Se adaugă apoi această distanţă la Ascendent.

Indicatorul Căsătoriei, Bărbaţi
Hartă diurnă şi nocturnă: Asc. + Venus – Soare
Indicatorul Căsătoriei, Femei
Hartă diurnă şi nocturnă: Asc. + Marte – Luna

Venus şi Marte, ambii distrug Luminătorii, fiindcă Soarele are exaltarea în Berbec şi căderea în Balanţă, zodia în care zilele devin mai scurte10. Luna are exaltarea în Taur şi căderea în Scorpion, care determină o diminuare cosmică a luminii ei.11 Deci, în general, Venus va da Indicatorul Căsătoriei pentru bărbaţi, iar Marte va da Indicatorul Căsătoriei pentru femei. Pentru bărbaţi, este necesar ca Locul Căsătoriei12 să fie în armonie cu Daimon13; iar pentru femei, ar trebui să fie în armonie cu Partea Norocului, din cauza conjugării şi a uniunii Soarelui şi Lunii14. În acest fel va fi judecată armonia sau ilegitimitatea căsătoriei.

Daca mai multe astre se află în locul unde se află Indicatorul Căsătoriei sau în aspect cu acesta, vor fi mai multe căsătorii. Dacă sunt împreună cu Luna şi în aspect cu Jupiter, uniunile vor fi legitime. Dacă sunt în aspect cu Saturn, căsătoria se va încheia cu moarte. Dacă Mercur se separă de Jupiter, nativul va fi criticat pentru căsătoria cu o sclavă. În cazul în care Jupiter este în aspect cu Saturn, căsătoria va fi legitimă sau va produce vlăstare nobile. În cazul în care, în plus, aceste astre sunt în acelaşi semn cu Venus sau în aspect cu Venus, căsătoria se va produce din dragoste. În cazul în care Jupiter este în aspect, căsătoria va fi legitimă, profitabilă şi armonioasă. Dar dacă Mercur şi Marte sunt în aspect cu Saturn, fără aspect din partea lui Jupiter, căsătoria va fi cu o femeie vulgară, sterilă, urâtă sau infirmă. În cazul în care, în plus, Luna este în acelaşi semn cu Venus, femeia poate fi amantă lascivă şi pot apărea gelozie şi dezacorduri, dar există în acelaşi timp şi cooperare.

Dacă Soarele este stăpânul indicatorului căsătoriei şi este configurat favorabil, în timp ce Jupiter este în aspect cu Luna, căsătoria va fi legitimă, solidă şi respectată. Dacă Luna este în aspect cu Saturn, căsătoria va fi cu o orfană sau sub îndrumarea unui tutore. În cazul în care Venus şi Marte sunt împreună sau sunt în aspect cu Luna, căsătoria va fi cu o femeie care are un trecut sau pe care nativul a sedus-o. În cazul în care Luna şi Venus sunt configurate cu Jupiter şi cu Soarele, fără aspecte de la alte planete, nativul se va căsători o singură dată.

Atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, va fi necesar să se examineze Partea Norocului şi Partea Spiritului, cuadraturile şi opoziţiile lor, stăpânii lor, pentru a se vedea dacă sunt benefice sau malefice. Dacă acestea sunt configurate în propriile secte, căsătoria va fi bună şi armonioasă. În cazul în care aceste părţi şi stăpânii lor sunt în opoziţie şi primesc aspecte de la malefice, atunci vor apărea eşecuri, certuri, gelozie, ostilitate şi acuzaţii în ceea ce priveşte căsătoria. În unele cazuri, nativul va suferi sancţiuni juridice. Dacă Saturn este în aspect <cu aceste părţi sau stăpânii lor> în timp ce toate celelalte astre sunt configurate corect, cei doi soţi vor fi despărţiţi de moarte.

Dacă Mercur este stăpânul Părţii Spiritului, iar Luna stăpâna indicatorului căsătoriei şi cei doi sunt în acelaşi semn sau în aspect unul cu altul, nativul se va căsători cu doamne din înalta societate sau cu femei care le sunt superioare prin stil de viaţă sau prin origine. În cazul în care Jupiter este, de asemenea, în aspect, uniunea va fi profitabilă şi armonioasă; dar dacă sunt în aspect Saturn sau Marte, se vor isca supărări, ură şi despărţiri şi vor urma acuzaţii dăunătoare.

În cazul în care Jupiter este stăpânul <Părţii Spiritului> şi este configurat cu Luna si este în aspect cu Saturn, nativul se va uni cu mama lui sau cu mama vitregă; dar în cazul în care Luna nu are nicio legătură cu Partea Mamei, el va uni cu femei în vârstă. Dacă Jupiter este stăpânul semnului în care este Partea Spiritului şi Venus este stăpâna indicatorului căsătoriei, nativul se uneşte cu sora sau alte rude. Dacă Saturn este în aspect, asta se va întâmpla în secret; dacă sunt în aspect Mercur şi Marte se vor produce despărţiri şi expuneri publice. În cazul în care Soarele este în aspect, în timp ce Saturn nu este în aspect, căsătoria va fi legitimă, plină de iubire, armonioasă şi profitabilă.

În cazul în care Soarele este stăpânul <Parţii Spiritului>, iar Luna este stăpâna indicatorului căsătoriei şi este în aspect cu Soarele, iar Jupiter este şi el în aspect, căsătoria va fi armonioasă, caracterizată prin egalitate între cei doi soţi, legalizată, respectată şi ilustră. În cazul în care Soarele este stăpânul <Parţii Spiritului>, iar Venus este stăpâna indicatorului căsătoriei şi este în aspect cu Saturn, nativul va fi vinovat <pentru legătura> cu o fiică.

Dacă indicatorului căsătoriei este în acelaşi semn cu Saturn, iar <Saturn> sau Marte stăpânesc <Partea Spiritului>, nativul va rămâne necăsătorit. Dacă Saturn este stăpânul <Părţii Spiritului>, iar Venus stăpâneşte Locul Căsătoriei şi se întâmplă să fie în aceeaşi zodie cu Mercur şi în aspect cu Marte, nativul va căsători cu o femeie stearpă sau cu reputaţie proastă.

Dacă Indicatorul Căsătoriei nu este în casă angulară şi este în aversiune15 cu Partea Spiritului, nativul se căsătoreşte cu o femeie străină, sau de altă rasă, sau se căsătoreşte în străinătate. Iar natura zodiilor şi a astrelor va indica din ce ţară este femeia.

În mod similar, pentru femei este necesar să se examineze Partea Norocului şi Indicatorul Căsătoriei de la Lună la Marte, şi să se compare aceştia.

În cazul în care Luna stăpâneşte Partea <Norocului>, iar Mercur este stăpânul indicatorului căsătoriei şi este în acelaşi semn sau în aspect cu Luna, nativa se va uni cu un sclav sau cu un sclav eliberat; dacă Jupiter este în aspect, această căsătorie va fi legitimă. Dacă în timp ce lucrurile stau ca mai sus, Jupiter este în casa copiilor, iar Saturn este, de asemenea, în aspect, nativa se va uni cu un copil sau cu cineva având poziţia unui copil mai tânăr. Dar în cazul în care casa copiilor se întâmplă să fie stăpânită de Saturn, iar Luna este în aceeaşi zodie cu Saturn, nativa va rămâne necăsătorită.

În cazul în care Luna e stăpâneşte Partea , iar Saturn este stăpânul indicatorului căsătoriei şi este în acelaşi semn sau în aspect cu Luna, ea se va mărita, dar îşi va urî soţul ei şi va avea o viaţă instabilă.

În cazul în care Luna stăpâneşte Partea Norocului, iar Marte este stăpânul indicatorului căsătoriei şi este în aspect cu Luna, uniunea se va produce prin forţă, prin răpire, război sau captivitate. În cazul în care Jupiter este şi el în aspect, mai târziu uniunea va fi legalizată. Dacă Marte e în opoziţie cu Luna şi, în acelaşi timp, este în aspect cu Saturn şi cu Soarele, soţul va fi recunoscut ca fiind homosexual.

Pentru nativităţile feminine, dacă Venus stăpâneşte Partea Norocului şi este în aspect cu Saturn, în timp ce Soarele este în aceeaşi zodie cu ea16 fiind, în plus, stăpânul indicatorului căsătoriei şi al Părţii Tatălui,17 nativa se va uni cu tatăl ei. Dacă Soarele este stăpânul Părţii Tatălui, se va casatori un bărbat mai în vârstă, care va juca rolul unui tată.

În cazul în care Venus stăpâneşte Partea Norocului, în timp ce, Mercur stăpâneşte indicatorul de căsătorie, iar Saturn este în aspect cu amândoi, nativa va fi promiscua sau va trăi în bordeluri; dar dacă Jupiter este de asemenea în aspect, va fi cumpărată şi va deveni o soţie iubitoare. În cazul în care Jupiter nu este în aspect, va avea un trai neruşinat, în mizerie. În cazul în care, în configuraţia precedentă Venus este situată în Peşti sau Capricorn, ea va fi, de asemenea, depravată.

Dacă Marte stăpâneşte Partea Spiritului18, iar Luna este stăpâna indicatorului căsătoriei, uniunea se va produce prin viol. În cazul în care cei doi sunt în opoziţie şi în aspect cu Saturn sau cu Soarele, autorul va fi recunoscut şi prins.

Dacă Venus este stăpâna indicatorului căsătoriei şi Marte stăpâneşte Partea Norocului, uniunea va fi consecinţa actului în sine. În cazul în care, în plus, Saturn este în aspect cu Mercur, iar Jupiter este absent <din configuraţie>, nativa va fi condamnată pentru adulter.

În ceea ce priveşte restul de configuraţii, tot ceea ce s-a spus în cazul nativităţilor masculine se va aplica la fel şi la femei. Chiar dacă pare destul de complicat, va deveni foarte clar pentru cei care au citit <atent>.

mihaela-dicu

Traducere din engleză și note de MIHAELA DICU,
Senior editor și președintă de onoare a AAR

Despre Mihaela

 1. Planeta care stăpâneşte zodia în care se află Venus.
 2. Casele productive/operative (chrematizousi topois): după metoda lui Timaeus, menţionată de Antiochus, Rhetorius şi Porfir, sunt casele I, X, VII, IV, IX, V, XI; după metoda lui Nechepso, menţionată de Antiochus si Serapion, sunt casele/zodiile aflate în unghiuri şi în epanaphora (casele angulare și succedante).
 3. Semnele tropice sau cardinale sunt semnele care încep la echinocţii şi solstiţii: Berbec, Rac, Balanţă şi Capricorn.
 4. Relaţia elenistică între doua planete presupune că una se uită înainte către o alta, care îşi aruncă înapoi razele către prima. Planeta care se uită înainte este situată într-o zodie care precede zodia în care se află cea care îşi aruncă razele. Planeta care se uită înainte este cea care porunceşte, planeta care îşi aruncă razele este cea care ascultă. Ex.: Saturn în Berbec priveşte înainte către Venus în Rac, iar Venus în Rac aruncă raze către Saturn în Berbec. Venus îi este subordonată lui Saturn.
 5. Cf. Robert Schmidt, care îl citează pe Antiochus, ar fi vorba despre o distanţă de 180 de grade calculată în timpi ascensionali sau grade ascensionale.
 6. Este vorba despre sextilul superior, format de o planetă cu o alta, aflată în al unsprezecelea semn de la ea (ex. Venus în Berbec, Saturn în Vărsător), careul superior, format de o planetă cu o alta, aflată în al zecelea semn de la ea (ex. Venus în Berbec, Saturn în Capricorn) şi trigonul superior, format de o planetă cu o alta, aflată în al nouălea semn de la ea (ex. Venus în Berbec, Saturn în Săgetător). Planeta aflată în aspect superior o domină pe cealaltă (în exemplele date, Saturn, aflat în aspect superior, o domină pe Venus).
 7. Al zecelea semn, ca şi casa a X-a, este un indiciu de superioritate. Aici, Saturn este în al zecelea semn de la Venus, dominând-o. Ex. Venus în Berbec şi Saturn în Capricorn, unde Saturn este în careu superior faţă de Venus. Careul superior este mai distructiv decât careul inferior. Careul inferior, care îl plasează pe Saturn în al patrulea semn de la Venus (ex.: Venus în Berbec şi Saturn în Rac) nu este la fel de nociv.
 8. Astrologii elenişti nu considerau diversele „Părţi” ca fiind nişte puncte, cum există tendinţa în astrologia modernă, ci ca pe nişte spaţii, care se suprapun peste câte o întreagă casă/zodie.
 9. Partea Adulterului este locul aflat în opoziţie cu Partea Căsătoriei.
 10. Zodia Balanţei începe la echinocţiul de toamnă.
 11. V. Valens vrea să spună că Soarele este distrus de Venus, fiindcă are căderea în Balanţă, semn stăpânit de Venus, iar Luna este distrusă de Marte, fiindcă are căderea în Scorpion, semn stăpânit de Marte.
 12. La Valens, se pare că Locul Căsătoriei este ceva diferit de Partea Căsătoriei şi de casa căsătoriei. Denumirea originală, grecească, este diferită. În text, Locul Căsătoriei mai este numit şi Indicatorul Căsătoriei.
 13. Partea Spiritului.
 14. Partea Norocului mai este numită şi Partea Lunii, iar Partea Spiritului mai este numită şi Partea Soarelui.
 15. Două semne/case/planete/părți sunt „în aversiune” (sau „nu se văd”) atunci când între ele nu există un aspect major, socotit de la zodie la zodie, fără orb.
 16. Cu Venus.
 17. Partea Tatălui, în naştere diurnă este AS+Saturn–Soare, iar în naştere nocturnă, AS+Soare-Saturn.
 18. Probabil că este o greşeală. Fiind vorba despre hărţi feminine, ar trebui să fie vorba despre Partea Norocului.
Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close