CaleidoscopMelania MarinSerial: O doamnă pe Lună (M. Badea)

O doamnă pe lună: femeia cu Luna în Pești

femeia-luna-pesti

Fiecare început este promițător deoarece ne aflăm în fața unui teren nou, neexplorat și suntem plini de entuziasm și așteptări optimiste. Dar același început are obligatoriu și un sfârșit – care, spre deosebire de acesta, nu se știe niciodată cum este, pentru că depinde de

Ajunsă la finalul șirului zodiacal, Luna vibrează într-un registru total diferit față de punctul său de start. Dacă în Berbec ea determină femeia să acționeze rapid sub impulsul primei trăiri, a primei scântei, Luna aflată în semnul Peștilor se supune influenței mediului și reacționează la factorii psihici externi.

Noțiunea care desemnează cel mai bine, cred eu, asocierea Lunii cu Neptun (stăpânul Peștilor) este subconștientul colectiv – cea mai abstractă, instabilă, nemăsurabilă și imprevizibilă componentă a existenței umane. În situația unei bune aspectări (în HN) a Lunii în Pești, ea favorizează legătura cu forțele supreme ce guvernează viața, iar în cazul unei aspectări tensionate, ea reprezintă haosul ce determină risipirea până la disoluție. Luna aflată în semnul Peștilor mai poate fi comparată și cu o conjuncție Lună-Jupiter (stăpânul tradițional al semnului) – dar, și în acest caz, avem de-a face cu o formă de depășire a conturului, de revărsare exagerată a conținutului afectiv – ce ne duce cu gândul de asemeni la o percepție sau reacție nepotrivită cu contextul.

Neptun, stăpânul modern al zodiei Peștilor, este și semnificatorul a tot ceea ce nu este concret, a ceea ce credem că este, dar de fapt nu este: o iluzie, un vis, un crez, o speranță, o amăgire, o năzuință. Chiar și noțiunile cu conotație pozitivă fac referire la o ipoteză, și nu la o certitudine. L-aș defini mai degrabă prin cuvintele ”dacă” și ”parcă” și sintagmele ”cred că”, ”s-ar putea” și ”este posibil să”… O multitudine de posibilități fără repere sigure.

Nativii Pești sunt cel mai dificil de identificat și de descris din punct de vedere astrologic, deoarece prezintă cea mai mare varietate de personalități și caractere. Corespund întru totul denumirii zodiei în care sunt născuți deoarece respectă o particularitate a acestei categorii de animale vertebrate: diversitatea extraordinară – se cunosc aproximativ 29.000 de specii de pești(!) foarte diferite între ele, atât ca înfățișare, cât și ca mod de supraviețuire. Făcând o comparație metaforică, putem întâlni nativi Pești de toate felurile, de la guvizi până la balene și de la delfini până la rechini…

coco-chanelÎn aceeași manieră pot spune că întâmpinăm dificultăți în descrierea nativei cu Luna în Pești. Există, din câte am observat, mai degrabă categorii de native care prezintă unele elemente comune din punct de vedere al atitudinii, fără a se putea spune ca există trăsături generale ce se pot regăsi la întreaga grupă de native.

Cea mai importantă observație pe care am făcut-o și pe care o voi sublinia este aceea ca Luna în Pești își manifestă înclinația de a se supune și de a servi total, necondiționat, poziția Soarelui din harta natală. Este, poate, cea mai slabă poziție a Lunii, în sensul că nevoile proprii sunt subsumate, aservite (cerințelor) poziției Soarelui.

În funcție de semnul zodiei natale putem avea, deci, o nativă ale cărei trăsături de personalitate sunt accentuate în bine sau în rău. De exemplu, putem vedea o nativă Berbec mai directă și hotărâtă decât suratele sale, ori una care acționează haotic; o nativă Taur, care excelează prin frumusețe și bun gust sau una care achiziționează haotic; o nativă Fecioară dotată cu luciditate, un spirit analitic și de observație ieșite din comun sau una care se îngrijorează pentru orice fleac în mod haotic, șamd.

Deși este o încercare dificilă, voi încerca să creionez totuși profilul acestei native, așa cum o întâlnim în viața de zi cu zi.

Domnișoara Lună în Pești are, deseori, o voce ușor tremurândă, privirea rătăcitoare, oferă o oarecare senzație de nesiguranță și pare a fi ușor impresionabilă și ușor influențabilă. Desigur, aceste tușe se acordează personalității sale de bază, așa cum am precizat. Comportamentul ei emoțional pare mereu vulnerabil și aflat într-un balans perpetuu. În momentele în care acumulează mari tensiuni și frământări interioare, ea poate suferi un blocaj la nivelul exprimării verbale, devenind ”mută ca un pește”…

Așa cum am spus, în funcție de poziția Soarelui din HN și de felul în care Luna în Pești este aspectată, Doamna poate fi o mare fatalistă sau poate crede cu putere în forța benefică a gândului, universului, protecției divine, etc. Poate avea o atitudine blândă, bună și înțelegătoare ori se poate complace, permanent ori alternativ, în stări de neliniște, nefericire, descurajare, indolență, bârfă, lăcomie. Nu acordă întotdeauna importanța cuvenită chestiunilor materiale, dar manifestă interes față de slăbiciunile omenești, unde toleranța ei fluctuează între compasiunea sinceră și credulitate inconștientă.

Ca oricărei persoane aflate sub influența planetei Neptun, și Doamna Lună în Pești tinde să respingă realitatea găsind scuze și forme diverse pentru a se delimita de ea. De la refugiul în muncă, artă, lectură și diverse forme de spiritualitate până la deformarea informației (selectarea elementelor acceptabile și respingerea celor neplăcute, fixarea pe elemente despre care crede sau își dorește a fi adevărate) și desigur toleranță față de consumul ori consumatorii de substanțe și orice formă de dependență: alcool, droguri, jocuri de noroc și alte vicii.

O altă particularitate a acestei native este dorința secretă – sau manifestă, în funcție de posibilități – de a călători sau de a vagabonda. Atât cu gândul, cât și concret. Călătoriile pe distanțe foarte mari, pe apă sau pe deasupra unor întinderi vaste de apă, fac parte din dorințele ei cele mai puternice. Undeva în profunzime, se visează ori se simte asemeni unei păsări ce plutește în văzduh traversând mările și oceanele lumii cât mai sus, acolo unde nu mai există legături nici cu lumea, nici cu pământul, ci doar sentimentul infinitului, al perfecțiunii, al detașării totale.

hillary-clintonDoamna Lună în Pești deține o imaginație puternică și activă, dar care poate fi îndreptată atât în sens constructiv, cât și distructiv: se poate refugia atât în vise idilice, cât și în coșmaruri negre – toate fiind produse de imaginația sa. Ea poate avea calități artistice deosebite, pe care, în funcție de celelalte elemente ale structurii de personalitate, le poate pune cu mare succes în valoare, ori se poate mulțumi să viseze o viață întreagă la felul cum ar trebui sau cum ar fi putut să arate lumea, și inclusiv viața ei.

Nativa are tendința de a vedea lumea mai bună ori mai periculoasă decât este în realitate. Manifestă temeri frecvente ori naivitate, și, datorită aspirației sale către ideal, poate da evenimentelor banale, cu totul alte interpretări, dar în care ea crede cu putere. Intuiția specifică semnului Peștilor îi poate conferi abilități profetice, de adevărată ”prezicătoare”, dar și tendințe periculoase către ocultism exagerat, misticism, superstiții (credința în spirite bune/rele, farmece și vrăji), fantasme și credințe iraționale, până la psihoze…

Sentimental, Domnișoara/Doamna Lună în Pești trece prin procese afective fluctuante – uneori intense, alteori neutre. Ea este pe rând senzuală sau nehotărâtă, visătoare și romantică – în esență inconsecventă. Dornică de diversitate, dar întâmpinând piedici în relațiile afective, se lasă ușor impresionată, acceptă cu ușurință legăturile duble pe care le consideră tolerabile în numele unor iubiri pe care le idealizează și în urma cărora suferă decepții. Dorința ei de a atinge un ideal se manifestă inclusiv în această sferă a vieții, dar ca orice ideal, el este de regulă imposibil de atins.

Dacă Luna în Vărsător lăsa Soarele să își exprime trăsăturile în voie, Luna în Pești însă ”îi face galerie” acestuia, îi cântă în strună, îl încurajează, îl răsfață, îl hrănește. Așa se exprimă ea – prin intermediul lui. Și frecvent, doamna cu Luna în Pești, trăiește pentru persoana care întruchipează Soarele în harta sa, respectiv pentru și pe lângă partener. Nu există o susținătoare mai bună pentru un bărbat ambițios decât o Doamnă Lună (bine aspectată, atenție!) în Pești.

Femeia născută sub această configurație resimte puternic senzația de a nu-și aparține sieși. Este foarte receptivă la contextul emoțional în care se află la un moment dat, la stările celor din jur. Într-un fel sau altul, voit sau datorită împrejurărilor, viața sa ajunge să fie strâns legată de a altora. În varianta în care nivelul ei de instruire și înzestrare sunt ridicate, ea se dedică cu bună știință nevoilor societății prin activități ce țin de legătura cu oamenii (în domeniul medical, artistic, politic). Unul dintre scopurile sale se referă la înțelegerea propriei naturi psihice, a împăcării cu sine si a atingerii înțelepciunii.

Am subliniat, în finalul acestui articol, numărul mare de native cu Luna în Pești care au fost (ori sunt) soțiile unor bărbați cu funcții supreme în stat. Desigur că viața lor de familie a fost în felul acesta supusă presiunii funcției deținute de soț, rolul Doamnei Lună în Pești fiind cel de a susține un bărbat de care depinde soarta unei țări și, prin delegație, siguranța ei emoțională se afla în stransă legătură cu interesele țării, supunându-se acestora.

grace-kelly

Am vorbit despre predispoziția situării Lunii în Pești către a susține necodiționat tot ceea ce Soarele semnifică în harta unei femei, și anume renumele – trăsăturile de personalitate prin care se poate face remarcată și poate obține succesul, și ca persoană soțul, prin intermediul căruia, de asemeni poate obține un anumit statut. De aceea, când vorbim despre viața personală (conjugală) a Doamnei Lună în Pești, vorbim despre renumele său – fie în bine, fie în rău. Am explicat cum această nativă renunță la o viață personală discretă sau construită după propria ei dorință deoarece alte circumstanțe, independente de voința ei, o determină să facă compromisuri și să renunțe la dorințele ce le animă îndeobște pe majoritatea femeilor. Este, însă, esențial pentru ea să își ordoneze și stabilizeze această viață personală, chiar așa cum este, neobișnuită, traversată de renunțări și ieșită din tipare. Dăruirea și capacitatea de a-și pune inteligența și înțelepciunea în slujba trăsăturilor solare este cea mai bună și satisfăcătoare variantă pentru ea.

Aș sintetiza specificul nativei în felul următor: pentru a avea o viață împlinită este necesar să înlocuiască idealul unei vieți personale fericite cu succesul obținut prin carieră ori soț (dacă acesta deține un rol important în societate) – deoarece aceste obiective presupun o formă de sacrificiu și de dăruire specifice semnului zodiacal.

Pentru a păstra formatul acestei serii de articole, mă voi referi pe scurt la influența Lunii în Pești asupra sănătății fizice, atunci când aceasta este sensibilizată de activitatea psihică:

  • Tulburările de dispoziție – sunt cele mai frecvente și specifice acestei poziționări – necesită împăcarea cu sine și întărirea încrederii că pentru orice problemă există o rezolvare. Se referă la o anumită formă de dependență emoțională preluată ca pattern din familia de proveniență. Uneori rezolvările nu depind de voința noastră, iar alteori este necesar să acționăm pentru a ieși dintr-un blocaj (puseurile nervoase sunt cauzate de dificultatea de a lua decizii). Este necesară dezvoltarea discernământului și a simțului responsabilității.
  • Nevroze de orice tip – se referă la tendința de a îngloba în sistemul propriu de gândire principii diferite, divergente, incompatibile (de ex: neîncredere, scepticism și dorința de înălțare spirituală prin aderarea la o credință, un curent de gândire sau o practică spirituală)
  • Tulburările de metabolism – se referă la orice formă de exagerare, atât a evenimentelor cu impact negativ, cât și a celor cu impact pozitiv. Necesită o evaluare realistă a evenimentelor și un reglaj al reacțiilor emoționale față de acestea.
  • Orice formă de afecțiune a labei piciorului – se referă la indecizie, teamă și necesitatea de a lua o anumită direcție în viață, chiar cu riscul unei pierderi importante.

yulia-timoshenko

Marile schimbări au început în anul 2003, odată cu intrarea lui Uranus în Pești care acompania prezența lui Pluton în Săgetător (în cuadratură). De atunci, tot ce știa Doamna Lună în Pești despre ea și despre viața ei s-a modificat. Locuri noi, oameni noi, succese, dureri, zbucium, bucurii, pasiuni – toate au apărut în mod neașteptat, tulburându-i liniștea și schimbându-i viața definitiv. În același an Jupiter a tranzitat Fecioara (în opoziție) aducând despărțiri sau cel puțin tensiuni în cuplu.

Anii 2005, 2006 au fost mai buni, Jupiter în Scorpion și Saturn în Rac oferind șanse de câștig sau/și călătorii. Finele anului 2006 și întreg 2007, Jupiter și Pluton în Săgetător (în cuadratură) și NN în Pești, au reprezentat un amestec de dușuri calde și reci, tristețe și bucurie, dureri în anumite sectoare de viață și sprijin în altele. Anii 2008, 2009 au produs tristeți, depresii chiar, și pe alocuri despărțiri, datorită tranzitului lui Saturn prin Fecioară (în opoziție). Începutul și finele anului 2010 au adâncit unele dezamăgiri ori au oferit recompense celor care nu și-au pierdut speranța, prin tranzitul lui Jupiter prin Pești, unde se afla și Uranus.

Doamna Lună în Pești a cunoscut o schimbare sensibilă în modul în care se percepe atât pe sine, cât și mediul, odată cu intrarea lui Neptun în Pești, în aprilie 2011. Mai sensibilă decât de obicei și mai receptivă, dar beneficiind și de intuiții geniale uneori, ea și-a putut dezvolta capacitățile artistice si abilitățile psihice, inclusiv prin recunoașterea profesională a acestora.

Finele anului 2012, prin tranzitul lui Jupiter prin Gemeni (cuadratură) și a lui Saturn prin Scorpion (trigon), i-a oferit posibilitatea unei mutări într-o altă locuință, pentru un termen lung. Între iulie 2013 – iulie 2014 au existat șansele de a dezvolta tot ce a construit sau realizat în anul precedent datorită piramidei pe semne de apă, formate cu Jupiter și Saturn, cu condiția să fi eliminat din viața sa tot ce era nociv (NN în Scorpion).

michelle-obamaÎncepând din decembrie 2014, Saturn în tranzit în Săgetator (cuadratură) aduce încercări grele și pe alocuri despărțiri de persoane dragi. Sfârșitul anului 2015 reprezintă o cotitură în viața personală, poate un nou drum, poate decizii care se iau sub presiunea împrejurărilor exterioare – Jupiter în Fecioară (în opoziție), Saturn în Săgetător (în cuadratură). Este o perioadă importantă, destul de grea, care necesită o atenție deosebită și mai cu seamă un raționament foarte lucid, mai ales că NS se află tot în Pești, reprezentând o tendință către renunțare la tot ce a reprezentat siguranță emoțională pentru această nativă, până în prezent. Recomand foarte mare atenție, cântărirea cu grijă a situațiilor care necesită schimbări și mai ales o raportare corectă la realitate.

Finele anului 2017 și 2018 vor reprezenta o nouă șansă de prosperitate prin tranzitul lui Jupiter în Scorpion și Saturn în Capricorn.

La finele acestui articol prezint o listă a personalităților feminine născute cu Luna în Pești. Elementul comun este acela că toate, la un moment dat, au făcut un compromis în viața personală, au renunțat la ceva ori au acceptat consecințele unor evenimente (uneori neplăcute) care îl aveau în centrul atenției pe soț. Multe dintre ele au avut mai multe căsătorii, au renunțat la ideea căsătoriei ori au păstrat un mariaj formal, îndreptându-și interesul către alte activități.

Astfel, Doamnele cu Luna în Pești pot fi împărțite în mai multe categorii:

  • care au fost ori sunt soțiile unor conducători de stat importanți, renunțând în felul acesta la o viață personală obișnuită: Michelle Obama, Hillary Clinton, Laura Bush, Yvonne de Gaule, Bernadette Chirac, Regina Fabiola a Belgiei (soția Regelui Baudouin), Grace Kelly (soția prințului Rainier III de Monaco), Ann Boleyn (a doua soție a regelui Henric al VIII-lea)
  • care s-au implicat și și-au sacrificat confortul personal în favoarea convingerilor, a interesului social sau de grup: Segolene Royal, Yulia Timoshenko, Simone de Beauvoir, Anna Politkovskaia, Mata Hari
  • care au obținut un renume folosindu-și (fiecare în domeniul ei) imaginația, intuiția și abnegația, pentru a oferi celorlalți o variantă nouă, inovatoare, de îmbunătățire a calității vieții: Coco Chanel, Marie Curie, Elizabeth Teissier
  • care au reprezentat modele de frumusețe, feminitate sau talent, conform standardelor vremii fiecăreia : Audrey Hepburn, Ava Gardner, Rita Hayworth, Cyd Charisse, Ginger Rogers; Kirstie Alley, Kathy Bates, Cybill Shepherd, Catherine Zeta-Jones , Winona Rider, Cindy Crawford, Laura Pausini, Alicia Silverstone, Lisa Marie Presley, Kim Kardashian, Rita Ora.

MELANIA MARIN
melania-marin-autor

Share

Lasă un răspuns

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close