Astro-Festival 2015Luminita Ristea

Modelul Johari aplicat în astrologie

Foto: Ian Britton
Foto: Ian Britton

Într-o zi de primăvară a acestui an, la malul mării, m-am întâlnit cu unul din mentorii mei la un prânz pescăresc. În aşteptarea mâncării am deschis harta natală a mentorului meu şi am început să avem o conversaţie despre Ascendentul lui şi semnificaţia acestuia, despre “masca” noastră pe care o prezentăm celorlalţi şi sinele nostru reprezentat de Soarele natal. În timpul discuţiei, mentorul meu (un om de business) mi-a spus că a citit despre un model interesant despre cum sunt eu, cum mă văd ceilalţi care se numeşte “Johari window”. Imediat am accesat pagina de căutare şi am descoperit cele patru pătrate magice. Instantaneu s-a creat o legătură specială cu astrologia şi anume cu principalii semnificatori în harta natală: Soarele, Luna şi Ascendentul. Mai târziu am introdus în ecuaţie pe cel de-al patrulea “jucător”: Axa Nodurilor Lunare.

Ce este de fapt “Modelul Johari”*?

*Johari window

Modelul Johari este o tehnică creată de doi psihologi americani: Joseph Luft (1916–2014) şi Harrington Ingham (1914–1995) şi însuşi numele provine din anagramarea numelor celor doi specialişti (Joseph şi Harrington).

Care este scopul “Modelul Johari”?

Modelul Johari este utilizat pentru a îmbunatăţi comunicarea dintre persoane şi a fost creat pentru a ajuta oamenii să înțeleagă mai bine atât relaţiile cu ei însişi, cât şi relaţiile cu ceilalţi. De asemenea, este utilizat să ajute membrii unei echipe să dea, să accepte şi să înțeleagă valoarea unui feed-back constructiv.

Care sunt cele două concepte cheie utilizate de “Modelul Johari”?

Modelul Johari oferă un cadru simplu pentru a compara ceea ce comunicăm noi despre noi şi ceea ce percep ceilalţi despre noi şi, în acest context, operează cu două concepte cheie:
1. Poţi construi încredere cu ceilalţi prezentând informaţii despre tine însuţi (Eu şi Ceilalţi)
2. Ulterior, cu ajutorul feed-back-ului oferit de ceilalţi, poţi învăţa despre tine însuţi şi îţi poţi lămuri aspecte personale (Ceilalţi şi Eu)

Cum se prezintă “Modelul Johari”?

Modelul Johari se prezintă sub forma unui pătrat “magic” format din interacţiunea între Eu şi Ceilalţi şi din care derivă alte patru arii de interes pentru individ:

johari1

Modelul Johari este format din „panouri“, rezultate prin intersecţia rândurilor şi a coloanelor care reprezintă informaţiile cunoscute şi necunoscute pe care un individ le posedă sau nu despre el însuşi (pe verticală), precum şi acelaşi tip de informaţii pe care grupul în care acesta activează le cunoaşte despre respectivul individ (pe orizontală).

Datele conţinute în aceste rânduri şi coloane îşi schimbă poziţia, trecând dintr-un panou în altul, pe măsură ce nivelul încrederii reciproce şi schimburile de feedback variază în interiorul grupului. Aceste modificări de poziţie determină variaţia dimensiunii şi a formei panourilor ferestrei.

Q1-„Arena“ – conţine informaţii despre individ, cunoscute atât de persoana în cauză, cât şi de grup. „Arena“ creşte semnificativ în dimensiuni în măsura în care creşte nivelul încrederii dintre indivizi sau dintre un anumit individ şi grup. Membrii grupului împărtăşesc din ce în ce mai multe informaţii, în special date relevante legate de propria persoană (fapte, sentimente, motive, comportamente, nevoi, şi dorinţe).
CUVÂNT CHEIE: Comunicare

Q2- „Zona oarbă“, conţine informaţii legate de personalitatea individului pe care acesta nu le cunoaşte, dar pe care grupul este posibil să le deţină. Ceilalţi membri ai grupului receptează aceste date din replicile individului, maniere, modul de prezentare al datelor sau stilul de relaţionare al acestuia (ex. 😮 pată de pe haină sau despre obiceiul tău de a evita privirea interlocutorului la un interviu).
CUVÂNT CHEIE: Întreabă

Q3-„Faţada“ conţine informaţii legate de propria persoană pe care individul le conştientizează, dar care sunt necunoscute grupului. Individul menţine aceste date ascunse de percepţia grupului. El manifestă teama că, dacă va face cunoscute propriile trăiri afective, percepţii, opinii legate de grup sau de anumiţi membri ai grupului, va fi respins, atacat sau rănit. În consecinţă, aceste date sunt păstrate secrete.
CUVÂNT CHEIE: Împărtăşeşte

Q4- „Necunoscutul“, conţine informaţii legate de personalitatea individului, neaccesibile nici grupului, nici persoanei vizate. Este posibil ca niciodată individul să nu acceseze informaţii situate în profunzimea inconştientului său, dar ele se pot pot recepta prin feedback. Această zonă necunoscută conţine elemente legate de dinamica intrapersonală, amintiri din copilăria timpurie, potenţialităţi latente şi resurse necunoscute. Aici sunt resursele tale nebănuite.
CUVÂNT CHEIE: Dezvoltare personală

Inspirată de acest model, m-am gândit că putem formaliza şi din punct de vedere astrologic aceste conexiuni între mine ca individ şi ceilalţi şi am obţinut modelul Johari aplicat în astrologie.

Cum se prezintă “Modelul Johari” aplicat în astrologie?

Soarele, Luna, Ascendentul şi Nodurile Lunare reprezintă punctul de început în studiul unei hărţi natale şi cei mai influenţi factori şi, de aceea, am considerat că ei pot fi semnificatorii din cele patru cadrane, fiecare în cadranul în care eu am considerat că se poate manifesta.

johari2

Q1-„Arena“ = ASCENDENTUL conţine informaţii despre individ, cunoscute atât de persoana în cauză, cât şi de grup. Ascendentul reprezintă atât calităţile, limbajul nonverbal al unei persoane cât şi modalitatea de interacţiune cu ceilalţi în procesul devenirii de sine prin experienţă. El este “masca noastră”, cum interacţionez eu cu ceilalţi pentru a fi acceptat de ceilalţi. Deghizarea Ascendentului ne protejează de lumea exterioară care adesea este prea raţională şi neplăcută. Prin Ascendent ne formăm o platoșă de protecţie pentru sinele nostru câteodată fragil reprezentat de Soare. Noi putem să ne super-identificăm cu rolurile noastre (masca noastră) în detrimentul nostru… devenim actorii propriei noastre vieţi încât îi convingem şi pe ceilalţi. Iar ceilalţi încep să-şi seteze aşteptările faţă de noi într-un mod care nu corespunde deloc cu sinele nostru adevărat, nevoile sau sentimentele noastre.

Q2-„ Zona oarbă“ = LUNA, conţine informaţii legate de personalitatea individului pe care acesta nu le cunoaşte, dar pe care grupul este posibil să le deţină şi reprezintă sufletul nostru, emoţiile noastre pe care ne simţim comfortabili să le exprimăm; amprenta maternă, partea din noi care s-a dezvoltat din braţele mamei când înca nu aveam nicio capacitate verbală şi nu ştiam cine suntem (Soarele) sau cum ne raportăm faţă de ceilalţi (Ascendentul). Luna înglobează atitudinile şi reacţiile noastre pe care le exprimăm instinctiv şi adesea ceilalţi ne pot “citi” prin micile gesturi pe care le facem: cum ne aranjăm părul, cum bem cafeaua, cum vorbim la telefon, cum râdem, cum ne bucurăm. Din acest punct de vedere Luna este mai puţin condiţionată din punct de vedere social, în comparaţie cu Ascendentul şi este o componentă foarte intimă pe care adesea noi nu o putem înţelege.

Q3-„Faţada“ = SOARELE conţine informaţii legate de propria persoană pe care individul le conştientizează, dar care sunt necunoscute grupului. Soarele reprezinta sinele nostru/EU-l/Identitatea noastră, noi ca entităţi unice faţă de divinitate, centrul nostru aşa numitul “sens of self”: self-expression (auto-exprimare), self-confidence (încrederea în sine), self-esteem (stima de sine), self-worth (auto-valoarea), self-development (auto-dezvoltare), self-sabotage (auto-sabotaj) , self-centeredness (egocentrism), selfishness (egoism).

Q4- „Necunoscutul“ = NODURILE LUNARE, conţine informaţii legate de personalitatea individului, neaccesibile nici grupului, nici persoanei vizate. Axa Nodurilor Lunare (Axa Destinului) ne ghidează misiunea personală, suma lecţiilor pe care am venit să le învăţăm, firul neştiut şi nevăzut al vieţii noastre; zona unde suntem acordaţi cu noi înşine şi propriul destin. Destinul nostru evoluează permanent fiind necunoscut atât de persoană, cât şi de ceilalţi la data evaluării.

Pleacând de la acest cadran magic putem începe studiul unei hărţi natale cu analiza relaţiilor care se stabilesc între cele patru dimensiuni astrale şi care ne ajută să ne înţelegem pe noi înşine şi să fim înţeleşi şi de ceilalţi. Soare, Luna, Ascendentul pot fi privite ca un trio de persoane, fiecare cu un rol precis alocat, dar fiecare cu personalitatea şi agenda lui (tehnica ASTRODRAMA) în care alocăm pentru fiecare persoană un rol pe care-l va juca pe scena reprezentată de “ Axa Destinului” configurată de Nodurile Lunare, astfel:

  • Când Soarele este în armonie cu Luna atunci totul merge de la sine. Ceea ce dorește Soarele pentru încrederea în sine, Luna este pregătită să ofere ușor și instinctiv. Soarele știe cum să creeze cadrul de securitate și bunăstare de care are nevoie Luna.
  • Dacă Soarele nu este în armonie cu Luna atunci emoþiile și nevoile devin străine ego-ului care trece prin perioade dificile de timp căutând să le concilieze cu acea parte de sine.
  • Atunci când Ascendentul și Soarele sunt în armonie, calitățile Ascendentului contribuie la “șlefuirea” Sinelui ceea ce conduce la creșterea încrederii în sine.
  • Atunci când Ascendentul și Soarele sunt în dizarmonie, atunci avem o imagine inadecvată a Sinelui și persoana se confruntã cu un Sine care nu este înțeles și subevaluat.
  • Atunci când Ascendentul și Luna sunt în zodii complementare atunci pot conspira să ne protejeze în a ne arăta prea multă vulnerabilitate (prea emoționali, prea deschiși, prea nesiguri). Dacă folosim această protecție la extrem atunci se poate crea o platoșă prea rigidă pe care cu greu o putem purta cu noi tot timpul și devenim rigizi în relația cu ceilalți în exprimarea sentimentelor, în implicarea în relații și vom altera autenticitatea noastră.
  • Dacă Soarele, Luna şi Ascendentul sunt în armonie atunci ceea ce se regăseşte în interiorul persoanei se transmite celor din exterior (în imaginea pe care ceilalţi o au faţă de persoană)
  • Dacă Soarele şi Luna sunt în armonie unul cu celălalt, dar în dizarmonie cu Ascendentul atunci în interiorul persoanei poate fi o armonie care nu se transmite celor din exterior (în imaginea pe care ceilalţi o au faţă de persoană).
  • Dacă Luna şi Ascendentul sunt într-o conspiraţie secretă, dar Soarele este diferit de ceea se aşteaptă de la persoană, atunci dezvoltarea individuală este afectată.
  • Dacă Soarele şi Ascendentul sunt armonioase dar Luna nu este conectată, atunci individul are o faţadă care sprijină egoul şi identitatea dar nevoile de securitate şi emoţiile sunt reprimate.

Haideţi să ne redescoperim pe noi înşine şi pe noi în relaţia cu ceilalţi pornind de la acest model simplu şi intuitiv!

Bibliografie:
1. Alan Chapman adaptation, review and code 1995-2014, based on Ingham and Luft’s original Johari Window concept
2. Col. Nicu Beganu, Mr. Marcel Nițan – Un model de feedback şi autodezvăluire în instruire: fereastra Johari -www.armyacademy.ro/reviste/2_2006_ro/a4.pdf
3. Donna Cunningham- How to Read Your Astrological Chart: Aspects of the Cosmic Puzzle; Kindle Edition
4. Melania Marin – O doamna pe luna: femeia cu Luna in Berbec, https://www.astrele.ro/2015/03/20/o-doamna-pe-luna-femeia-cu-luna-in-berbec/
5. http://www.empower.ro/coaching/fereastra-johari-o-fereastra-deschisa-catre-noi-si-lume/
6. http://www.businessballs.com/johariwindowmodel.htm

LUMINIȚA RISTEA

luminita-ristea-autorMaterial prezentat în cadrul simpozionului Astro-Festival Craiova, iunie 2015

Share

Lasă un răspuns

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close