Aplicatii & ConcepteCorina ChiraSerial: Tranzitul lui Saturn prin Case (C. Chira)

Tranzitul lui Saturn prin casa a IX-a

Foto: Thomas Huang
Foto: Thomas Huang

Aflată vis-a-vis de casa a III-a, cea a mentalului concret, casa a IX-a reprezintă mentalul superior, în corespondenţă cu planeta Jupiter.

Semnifică tot ceea ce extinde un domeniu al activităţii de cunoaştere şi învăţare, prin călătorii în zone îndepărtate, contacte cu alte culturi sau civilizaţii, experienţe spirituale, studii aprofundate în domeniul filosofiei, religiei, metafizicii şi, nu în ultimul rând, al astrologiei.

Studii şi erudiţie

Tranzitul saturnian prin această casă este unul rodnic, conferind plăcere şi răbdare pentru învăţătură, capacitate sporită de concentrare şi claritate în gândire, ajutându-i pe cei vizaţi să-şi stabilească o scară de valori, de principii şi credinţe funcţie de care să se ghideze atunci când doresc să întreprindă ceva în viaţa personală sau în cea profesională.

Pentru cei care au terminat studiile medii şi nu şi-au definit încă o opţiune legată de viitoarea profesie care să le asigure o bună inserţie socială, este momentul în care se pot gândi cu luciditate şi pot opta pentru o formă de învăţământ superior. Cei care au absolvit deja o astfel de formă de învăţământ, se pot îndrepta spre formule de perfecţionare cum sunt studiile postuniversitare, masteratele sau doctoratul, în aşa fel încât să se situeze la un nivel superior faţă de cel de până acum.

Condiţia este renunţarea la false pretenţii şi disponibilitatea de a face eforturi susținute.

Fiind vorba despre Saturn care restricţionează, îngreunează tot ceea ce ar trebui să fie elan, speranţă, dorinţă de construcţie pe termen lung, ţinte care se doresc a fi atinse, este posibil ca efortul care trebuie depus să fie mai mare decât cel scontat. În unele cazuri, este posibil ca totul să pară imposibil de depăşit, să apară condiţionări greu de îndeplinit, dar cu răbdare şi tenacitate se pot găsi soluţii, analizând și cântărind cu raţiune, luciditate şi pragmatism situațiile ivite.

Opţiunea pentru o formă de învăţământ poate fi condiţionată sau pusă sub semnul întrebării de notele obţinute sau de insuficienta însuşire a noţiunilor din şcoala parcursă până acum şi să fie necesară o instruire suplimentară care să suplinească aceste neajunsuri.

Abordarea unei forme de învăţământ indiferent de vârstă este binevenită, pentru că tot ceea ce este însuşit acum, va da măsura maximei eficacităţi atunci când Saturn va tranzita casa a X-a, punând în valoare ceea ce se acumulează acum sau când Saturn va tranzita casa a XI-a, când alţii vor aprecia efortul depus.

Există totuşi un risc, anume acela că cineva, ispitit de faptul că a parcurs numeroase forme de instruire, că şi-a însuşit o înţelegere profundă în ceea ce priveşte viaţa, să devină dogmatic, limitat şi mărginit, să nu accepte că există şi alte perspective şi ţeluri de atins. Este de dorit ca mintea să rămână deschisă pentru noi achiziţii şi pentru desluşirea altor faţete ale propriei existenţe sau ale vieţii.

Călătorii, năzuințe spirituale

Casa a IX-a este şi cea a explorărilor, expediţiilor, a vastelor orizonturi şi lungilor călătorii, a contactelor cu ţări, ţinuturi şi civilizaţii situate la mari depărtări.

Este zona în care spiritul uman caută să-şi depăşească propriile limite şi aspiră la atingerea unui ideal dincolo de sine, dincolo de ceea ce a avut ocazia să cunoască şi să experimenteze până acum. Se face simţit spiritul de aventură şi dorinţa de a scăpa din încorsetările impuse de cadrul limitat al ţării de baştină, al limbii vorbite, al unui anumit tip de civilizaţie şi cultură. Sporeşte dorinţa de a descoperi şi cunoaşte alte meleaguri, de a stabili contactul cu locuri de excepţie, cum sunt cele de pelerinaj, sau încărcate de cultură, care să permită o experienţă religioasă, izolarea de forfota cotidiană, meditaţia, regăsirea de sine.

Cei aflaţi încă la vârsta desăvârşirii studiilor pot opta pentru o formă de şcolarizare în străinătate, se pot înscrie la concursuri pentru burse, pot studia în centre universitare care să le ofere o mai mare deschidere sau care să-i conducă la nivelul de performanţă dorit. Alţii vor simţi nevoia să-şi depăşească condiţia plecând din ţară în vederea unei mai bune valorificări a unui talent, a unei meserii sau pur şi simplu pentru a câştiga mai mulţi bani.

În cazuri nefericite poate fi vorba de vise, planuri şi idealuri spulberate, în altele doar de blocaje de moment sau întârzieri.

În astfel de situaţii, fie direcţia aleasă nu este cea corectă, fie mijloacele, modalităţile prin care dorinţele se vor îndeplinite, nu sunt cele potrivite şi totul trebuie reevaluat şi cântărit cu o mai mare luciditate şi pragmatism.

Aplicaţii practice

Jacques-Yves Cousteau

În 1943, când Saturn trecea prin casa sa a IX-a, Jacques-Yves Cousteau, împreună cu inginerul Emile Gagnan, pune la punct „aqualung-ul”, un echipament care permite unui scufundător să rămână sub apă pentru câteva ore.

De fapt, cei doi au inventat aparatura de respirat în timpul scufundărilor, dispozitivul Aqua-Lung fiind primul aparat autonom de respiraţie subacvatică, denumită în prezent regulator de presiune subacvatică şi folosită în mod curent la scufundări. Pasiunea acestor tineri avea să deschidă astfel drumul unei noi ştiinţe, oceanografia.

Datorită lui, milioane de oameni au trăit, odată cu el, bucuria descoperirilor într-o lume căreia foarte puţini înaintea sa îi descifraseră tainele, lumea oceanelor, folosind imaginea filmată pentru a arăta minunile lumii submarine.

harta-cousteau-cc

În tema sa natală se vede o polarizare a casei a VIII-a, care pune în evidenţă atracţia pentru lucruri misterioase, ascunse şi explică interesul său pentru descifrarea tainelor pe care adâncul oceanelor le ascunde. Aici îl găsim pe Mercur, stăpânul casei aIX-a, în conjuncţie cu stăpânii Ascendentului prin domiciliu şi exaltare, Venus şi Saturn.

Combinația celor trei planete arată deosebitele sale capacităţi intelectuale, subliniază înclinaţia spre latura ştiinţifică, perseverenţa, gândirea cuprinzătoare şi profundă.

În casa a IX-a, stăpânită de Mercur, găsim conjuncţia Soare/Pluto care amplifică atributele casei a VIII-a, îi dă determinare, forţă, voinţă şi capacitate de a lupta pentru scopurile sale, lucru subliniat şi de cardinalitatea lui Marte din casa a X-a.

Saturn, trecând prin casa a IX-a, activează conjuncția Soare/Pluto din semnul Gemenilor, îl activează prin trigon pe Jupiter (planeta călătoriilor) din Ascendent şi este semnificativ prin faptul că stăpânește triplicitatea de aer în temele diurne, cum este cea de faţă.

În plus, Saturn era însoţit de Uranus, planeta inventivităţii, care dă idei noi, moderne, ingenioase.

Între altele, casa a IX-a este şi casa viselor şi valorilor supreme pe care cineva vrea să le atingă. Iată în continuare câteva gânduri ale acestui minunat om, care, prin exemplul, dăruirea şi curajul său, a dovedit că nimic nu este imposibil pentru cei care doresc să-şi împlinească visele:
„Fiecare om îşi are o Atlantidă a sa, pe care o caută toată viaţa. Este drept, nu întotdeauna o găseşti. În ceea ce mă priveşte eu am descoperit realmente un continent legendar: Oceanul mondial. El este visul, soarta şi victoria mea.”
„Marea, odată ce şi-a aruncat vraja, te ţine prins în mrejele ei pentru totdeauna.”

Louis Pasteur

În anul 1854 Louis Pasteur, chimist imunolog şi microbiolog francez, unul dintre cei mai importanţi fondatori ai microbiologiei medicale, a fost numit profesor de chimie şi decan al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii din Lille. Având această calitate, i s-a cerut să ajute la rezolvarea unor probleme legate de  producţia alcoolului la o distilerie locală, începând astfel o serie de studii privind fermentarea alcoolului.

Saturn păşea în casa a IX-a, casă a gândirii superioare, anticipative, în semnul Gemenilor, semn ce  patronează activitatea intelectuală. Conjuncţia pe care o alcătuieşte cu Luna, stăpâna casei a X-a, a carierei şi posturii sociale, vorbeşte despre impactul pe care îl va avea activitatea demarată acum asupra notorietăţii sale.

harta-pasteur-cc

Fiind Capricorn cu Ascendent în Balanţă, având în tema natală cinci planete în semnul Capricornului, Saturn are o influenţă sporită, pe de o parte ca dispozitor al celor cinci planete, iar pe de altă parte ca stăpân prin exaltare al Ascendentului. Conjuncţia strânsă Soare/Mercur/Venus, unde Venus este stăpâna Ascendentului, cu Neptun – intuiţia şi cu Uranus – inovaţia, inventica, îi dau un enorm poatenţial în domenii patronate de Capricorn, cel al ştiinţelor exacte acolo unde a dat măsura profunzimii şi clarităţii mentale atât de necesară unui savant. Marte aflat şi el aici, în semnul exaltării sale, îi dă curaj, determinare, tenacitate şi coeziune de gândire şi acţiune, iar Saturn, dispozitorul acestei conjuncţii, stă în semnul pragmatic al Taurului determinându-l să facă afirmaţia: „Nu există ştiinţă pură şi ştiinţă aplicată; există numai ştiinţă şi aplicarea ştiinţei”.

Cercetările pe care începe acum să le întreprindă constituie momentul de debut pentru descoperirile şi inovaţiile care mai târziu vor deschide o eră nouă în medicină.

Hermann Oberth

Născut la Sibiu, cunoscut, din păcate, mai mult pe plan internaţional decât în România, este considerat, alături de rusul Konstantin Tsiolkovsky şi americanul Robert Goddard, unul dintre cei trei părinți fondatori ai rachetei și astronauticii.

Fascinat de celebrele romane de anticipaţie ale scriitorului Jules Verne, De la Pământ la Lună și În jurul Lunii, a fost convins că ideile prezentate nu erau întru totul fanteziste, Hermann construind primul model de rachetă, elev fiind în școala generală.

După efectuarea sudiilor de medicină la Universitatea din München îşi dă seama că nu acesta este drumul său şi se întoarce la aceeași universitate, de data aceasta studiind fizica.

În anul 1922, cu Saturn, stăpânul Ascendentului, trecând prin casa a IX-a, îşi prezintă teza de doctorat despre știința rachetelor, lucrare care a fost respinsă, fiind considerată utopică. Studiul a cunoscut totuşi lumina tiparului, fiind publicat un an mai târziu sub titlul „Racheta în spațiul interplanetar”, utilizate fiind fonduri private și producând controverse în presă.

harta-oberth-cc

Deşi Jupiter tranzita şi el aceeaşi casă, aducând noroc şi oportunităţi, Saturn, ca stăpân al Ascendentului şi revenit la poziţia sa natală, are ultimul cuvânt. Aici se arată latura restrictivă, limitativă a planetei Saturn, marcând un posibil moment de descumpănire în faţa viitorului.

Neşansa a acţionat însă ca o provocare, savantul nu a fost deloc descurajat, având-o pe Venus, stăpâna casei a IX-a, în domiciliu şi în sextil cu Luna (dispozitoarea Soarelui) şi pe Marte (ambiție, determinare), stăpân deopotrivă al casei a X-a (cariera) şi a III-a, tot în domiciliu şi în aspect bun cu Soarele. Toate acestea îi conferă motivaţie, determinare şi suficiente resurse interioare pentru ulterioara sa evoluţie care a presupus excelenţă şi performanţă.

CORINA CHIRA

corina-chira-autor

Share

Lasă un răspuns

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close