Nicoleta EsanuStudii & Cercetari

Relațiile de destin. Exercițiu de astrologie relațională

[Lucrare prezentată la Simpozionul Ritmuri Astrale 2014, eveniment organizat de Cabinetul Astro Mercur] Grad de complexitate: mediu (intermediari).

Foto: Pablo Fernández
Foto: Pablo Fernández

Relațiile de destin

Când încetezi să mai crezi că relațiile umane sunt total întâmplătoare, relative și nesigure, devii curios, firește, să deții explicația pentru care doi oameni se află împreună și interacționează. În astrologia relațională, o compatibilitate de fond între parteneri presupune, prin tradiție, să existe interaspecte minim armonioase la Soare și Lună, la Ascendent ori guvernatorul lui. Un consens fizic ori/și sexual se exprimă la nivelul unei armonii de Venus și de Marte (în special Venus a ei cu Martele lui), unul pe criterii intelectuale și de comunicare la nivel de Mercur. Și se pare că un cuplu e funcțional și are șanse să reziste în timp cu atât mai mult cu cât există interaspectări favorabile de planete personale ori Ascendent la Saturn, fiindcă acesta din urmă e apt să te sincronizeze mecanic la ritmul de viață al celuilalt, dincolo de orice implicare cu risc emoțional și afectiv. Dacă însă e să fii instalat într-o relație de destin*, care să te marcheze fundamental pe viață, aceasta e o indicație dată de axa nodurilor lunare (NN-NS).

*Relațiile de destin nu sunt în mod necesar relații pe viață. Așa cum relațiile pe viață nu sunt musai relații de destin [poți sta lângă cineva o viață întreagă fără să ți se întâmple nimic important, evolutiv vorbind; harta natală arată cât de presantă e chestiunea evoluției personale pentru tine: o axă natală a nodurilor lunare cuadrată la un luminariu (Soare, Lună), la stăpânul hărții, la regentul de Nod Nord poate face ca evoluția să devină o urgență, o neliniște permanentă]. Relațiile de destin au impact colosal asupra ta, fie ele și consumate într-un interval scurt de timp. Poate fi vorba de-o iubire de-o vară, un prieten ce te-a inițiat într-o lecție esențială de viață, un profesor ce ți-a furnizat un conținut de înțelepciune ce te-a modificat ireversibil, un necunoscut cu care ai împărtășit o experiență covârșitoare, prin care ai crescut interior. Într-o lume imperfectă, ce nu-i a absolutului, perfecțiuni care să dureze sunt rarisime. Totuși, eventual un Saturn puternic, armonios și exclusiv implicat la NN (*regent de NN) poate fi un indiciu de relație de destin durabilă, de cursă lungă.

Relațiile de destin pot fi experimentate și însușite în două moduri:
1. The hard way, când evoluția personală decurge zbuciumat, cu efort și consum suplimentar de energie. Interaspectele dinamice (cuadraturi, opoziții planetare ce dublează și tensionează axa) la axa nodurilor lunare forțează procesul evolutiv.
2. The easy way, într-un ritm mai pașnic, mai liniștit. Interaspectele armonioase (sextil, trigon) la axa nodurilor lunare întrețin lin și coerent, ca de la sine, evoluția. Totuși, e puțin probabil ca, în cazul extrem al unei hărți puse într-un acord general, construită exclusiv din trigoane și sextile, să fii stimulat realmente la evoluție. Ca să te urnești la treabă, se impun cel puțin câteva cuadraturi între planete personale, fără să solicite neapărat axa evolutivă.

Axa nodurilor lunare. Definiții în scurt

Numită și axa evoluției, axa nodurilor lunare descrie cadrul general de evoluție cu care trebuie să rezoneze întreaga hartă natală. Câteva definiții, pe scurt, ar fi:

Astronomic, axa e constituită de punctele virtuale în care planul orbitei Lunii (în jurul Pământului) intersectează planul orbitei Pământului (în jurul Soarelui).

Astro-psihologic, e un cumul de Soare cu Lună, al unui punct de maxim conștient (Soare) cu unul de maxim inconștient (Luna). E culoarul pe care-l traversezi în drumul tău de la un nivel de conștiință dobândit/de referință (NS) la un nivel de conștiință nou/diferit (NN), impropriu numit superior, pe principiul că orice salt de conștiință nu poate avea loc haotic, ci doar secvențial, direcționat în axă (NS spre NN). Culoarul pe care rulezi de la trecut spre viitor, de la un comportament reflex și o rutină mecanică de fapte (NS) la o experiență ce dă semnificație și logică existenței tale (NN). La NN găsești sensul vieții, vezi pentru ce anume merită să trăiești [1].

Axa nodurilor lunare. Analiză*

* Precizări de tehnică astrologică:
1. s-a lucrat cu aspecte de la semn la semn, micșorarea orbului intensificând, firește, direct proporțional aspectul;
2. s-au folosit guvernatorii tradiționali (Marte pentru Scorpion, Saturn pentru Vărsător, Jupiter pentru Pești);
3. au fost excluse din interpretare planetele universale, grele, transsaturniene (Uranus, Neptun, Pluton), mai puțin când acestea au intrat în componența unor conjuncții cu planete personale.

1. La nivel individual, în harta natală se urmăresc:
1.1 Poziționarea axei nodurilor lunare, dispunerea ei într-un tip de energie/element;
1.2 NS/regentul NS și NN/regentul NN; natura relației dintre cei doi regenți;
1.3 Raporturile axei nodurilor lunare cu planetele personale, ASC și guvernator ASC;

Am ales, spre exemplificarea tezei evolutive aflate în discuție, o speță astrologică relevantă, și anume cazul actriței Demi Moore.

Demi Moore
Harta natala Demi Moore

Există o mare presiune în vederea împlinirii unor timpi de evoluție personală:
– axă evolutivă masculină (NS/Vărsător-NN/Leu), activă, ofensivă, care cere însușirea unor abilități de autonomie, individualism, exprimare de sine; dublată de opoziția Saturn – Marte, semnificația ei crește;
– Soare (regent NN) /Scorpion în careu cu axa evolutivă complică scenariul evolutiv;
– Luna Plină, prin opoziția sa (Soare/Scorpion – Lună/Taur), închide o cruce fixă, în care sunt angrenate toate planetele personale; nativa e supusă unei tensiuni evolutive riscante.

2. La nivel de sinastrie se urmăresc:
2.1. Interaspectarea axelor nodurilor lunare și a regenților NN/NS:

2.1.1 NN/NS în semne de același tip de energie (masculină- foc/aer ori feminină- apă/pământ):

2.1.1.1 NN/NS în același gen de element: semn de foc (film de acțiune și aventură, thriller), semn de apă (film romantic, telenovelă), semn de aer (talk-showuri, emisiuni intelectuale, documentare știintifice), semn de pământ (emisiuni culinare, de bricolaj și de business);

2.1.1.2 NN/NS în același semn zodiacal (nativi născuți în intervalul aceluiași an-jumătate de viață sau la interval de aprox.18/36 ani): relații de însoțire, nu te modelează cu adevărat, sunt prieteniile permanent cu tine, cu care împărtășești aceleași repere de bine/de rău de viață, partenerul de drum cu care ai aceleași nedumeriri și întrebări; poate fi o poziționare anostă în cazul a două hărți dinamice, care caută preponderent noutate, aventură și stimulare reciprocă;

2.1.2 Axele nodurilor lunare și regenții de NN/NS în semne inversate: complementaritate sau irtitabilitate, fiecare știe ce trebuie să devină celălalt; pot da relații stabile, dar și nesigure, în sensul unei predictibilități neproductive – fiecare știe cum se termină filmul celuilalt, lipsește suspansul, miza (poziție limitativă pentru doi parteneri cu hărți cu marcaje puternice de foc, unde primează factorul surpriză, experiment, noutate, incitare)

2.1.3 Axele nodurilor lunare și regenții de NN/NS în semne adiacente (inconjuncție; nu se văd, nu se înțeleg): doi indivizi între care nu există musai un interes comun evolutiv; se manifestă un decalaj, o sincopă de înțelegere și intervenție asupra lumii;

2.1.4 Axele nodurilor lunare și/sau regenții de NN/NS în semne adiacente inversate: un proces comun de evoluție în orb, foarte frustrant; sentimentul acut ca celălalt “e pe lângă”, nu pricepe nimic din ce e important pentru tine și viceversa; direcțiile de evoluție diferă semnificativ, încât doar niște legături solide între regenții de Nod Sud, dar mai ales între cei de Nod Nord, mai pot drege din busuioc;

2.1.5 Axele nodurilor lunare și/sau regenții de NN/NS în semne cuadrate (în cruce/careu) – parteneri care greu pot construi ceva împreună. Ca doi indivizi care, deși s-au întâlnit în centru la Universitate, unul are treabă în Băneasa, iar celălalt în Balta Albă. Se ajunge destul de repede la impas și la trădare naturală de interese evolutive. Oricât de mare ar fi atracția dată de niște interaspecte între planete personale, celălalt te blochează, te deturnează de la ce ai tu de făcut, ispitindu-te într-o direcție nepotrivită, stricându-ți socotelile, punându-se de-a curmezișul evoluției tale. E vorba de un cadru general complicat, impropriu evoluției în doi.

2.1.6 Axele nodurilor lunare și/sau regenții de NN/NS în sextil/trigon: legături care curg instinctiv, ca un râu, pe aceeași albie.

2.2 Interaspectarea axei nodurilor lunare A și a regenților NN/NS cu planetele personale B (ASC B și guvernatorul ASC B):

2.2.1 Planete B conjuncte cu NS A: aduc în discuție un tip comun de experiență/conștiință; B nu e străin de evoluția lui A, oferindu-i niște repere clare de dezvoltare personală conforme cu starea lui actuală de conștiință; totuși, B îl poate face pe A să fie mulțumit cu starea de fapt existentă (NS), să nu resimtă acut nevoia unui salt evolutiv;

2.2.2 Planete B conjuncte cu NN A: B e resimțit exigent, fie maestru, fie ghid, pedagog, predându-i lui A un tip de cunoaștere ce-l împlinește, putându-l așeza pe drumul său de dezvoltare (în cazul unui NN/Săgetător – pe o libertate a sa, a unui NN/Taur – pe construirea unui tip de confort personal necesar, a unui NN/Rac – pe încropirea unui mediu de siguranță personală, ș.a.m.d.); legături extrem de solicitante, în care se împinge sistematic înainte o limită, prin colosal efort și mobilizare din partea lui A. B e prezent acolo unde aspiră A și, deși pune legitim o presiune uriașă pe A să-și depășească zona/starea de confort (NS), îi conferă acestuia din urmă cea mai clar posibilă strategie evolutivă;

2.2.3 Planete B conjuncte cu NS A și cu NN A: necesită analiză amănunțită, trebuie văzut ce concentrare de planete cântărește mai puternic. Dacă atârnă mai greu NN, poate fi vorba de un proces evolutiv dus în reluare, cu frâna de mână (NS) trasă; dacă e NS, legătura poate stagna, în ciuda unui fascinant miraj comun de NN;

2.2.4 Planete B în cuadratură la NS/NN A: planeta B împiedică evoluția lui A; există mereu între parteneri un contratimp greu de abolit; eforturile permanente de ajustare pot eroda în timp relația și duce la ruptură;

2.2.5 Planete B în sextil/trigon cu NN A: parteneriate fecunde, care se ajustează spontan, fără efort maxim de voință, din mers; NN A se folosește de forța și experiența planetelor B în scopul împlinirii sale.

S-ar putea emite, prin urmare, aprecierea de principiu că Demi Moore s-ar putea bucura de o regie evolutivă favorabilă în cazul unor parteneriate cu nativi ce au axa nodurilor lunare sau planete personale în semne de sextil (Gemeni și Balanță) sau trigon (Berbec și Săgetător) cu NN/Leu al nativei. Iată care au fost două dintre opțiunile relaționale importante ale nativei:

a. Sinastrie Demi Moore + Bruce Willis

noduri-moore-willis-nm
Interior: Demi Moore. Exterior: Bruce Willis

– axele de destin se află în semne adiacent-inversate, sugerând două destinații de evoluție diferite;
– relație de rezistență și durabilitate saturniană (beneficiază de dublă conjuncție Venus-Saturn, conjuncție Saturn-Soare, conjuncție Saturn-Luna); poziționarea acestor cuplaje-conjuncție la NS (Demi) și în cuadratură cu NN (Demi) conferă însă inerție extremă, stagnare, blocând evoluția nativei;
– NN/Leu (Demi) nu e susținut de planete (Bruce) în semne/unghiuri de compatibilitate, în sensul că Bruce nu deține planete nici în sextil cu NN/Leu (Demi) – Gemeni, Balanță -, nici în trigon de foc (Berbec, Săgetător).

b. Sinastrie Bruce Willis + Demi Moore

Interior: Bruce Willis. Exterior: Demi Moore
Interior: Bruce Willis. Exterior: Demi Moore

– stăpânii hărților celor doi, Jupiter (Demi) și Mercur (Bruce), în conjuncție partilă/Pești; ASC/Pești (Demi) conjunct Soare/Pești (Bruce); acest cuplaj puternic de tip Pești e în folosul împlinirii NN/Capricorn (Bruce), cele două semne aflându-se în raport de sextil;
– NN/Capricorn (Bruce) mai e susținut de stelium/Scorpion (Demi) și Luna/Taur (Demi); nu există plantele ale lui Demi la NS al lui Bruce sau în cuadratură cu el, care să îi împiedice procesul evolutiv.

Avantaj evolutiv în cuplu: Bruce Willis.

c. Sinastrie Demi Moore + Ashton Kutcher

Interior: Demi Moore. Exterior: Ashton K.
Interior: Demi Moore. Exterior: Ashton K.

– axele nodurilor lunare în sextil conferă un climat inițial comun de evoluție armonioasă;
– cuplaj puternic de tip Vărsător, stelium (Ashton) poziționat static la NS (Demi), descriind repetate cuadraturi la planete personale: dublă cuadratură Soare-Lună, cuadratură Soare-Soare, cuadratură Lună – Lună, cuadratură Mercur – Mercur, cuadratură Venus – Venus;
– conjuncția Venus-Saturn amplasată la NS (Demi) ar putea fi o indicație de durabilitate a relației, dacă n-ar exista o opoziție între Saturnul celor doi, iar Saturn (Ashton) n-ar intra în cuadraturi cu ambele luminarii (Demi);
– identic ca-n sinastria cu Bruce, NN/Leu (Demi) primește prea puțin sprijin în sensul dezvoltării personale (exceptând sextilele cu NN/Balanță și Jupiter Rx/Gemeni- exil);

d. Sinastrie Ashton Kutcher + Demi Moore

Interior: Ashton K. Exterior: Demi Moore
Interior: Ashton K. Exterior: Demi Moore

– NN/Balanță (Ashton) e în sextil cu Marte/Leu -exaltat (Demi) și Saturn/Vărsător(Demi).

Avantaj evolutiv în cuplu: Ashton Kutcher.

În concluzie, ca o sinastrie să manifeste, în mod echilibrat, un potențial evolutiv ridicat e indicat:

1. Să existe un context comun de evoluție cu partenerul, dat de armonia axelor nodurilor lunare și/sau a regenților NN/NS;

2. Axele nodurilor lunare și/sau regenții NN/NS să se interaspecteze armonios cu planete personale;

3. Să existe un minim de interaspecte armonioase strânse (*orb 0-5grade) ce implică planete personale; conjuncții, dar și trigoane/sextile.

Astfel că, dacă vrei să-ți organizezi viața la un maxim al ei, e necesar să-ți (re)cunoști NN. Să ieși din inerția istoriei tale personale (NS) și să începi să trăiești în orizontul de căutare al NN, să-ți fixezi o direcție de așteptare funcție de el. Să-l provoci, să-i ieși în întâmpinare, să i te arăți disponibil.

Nicoleta Eșanu

Note:

[1] pentru detalii de definire a conceptului vezi https://www.astrele.ro/2012/01/24/fat-frumos-și-nodurile-lunare/și https://www.astrele.ro/2014/01/21/karma-nekarma-o-viziune-in-astro-psihanaliza/

Share

Lasă un răspuns

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close