Corina ChiraEditia aniversara - 10 aniStudii & Cercetari

O perspectivă astrologică asupra teoriei inteligenţelor multiple (I)

de Corina Chira

inteligente-multipleCele 7 tipuri de inteligenţă, aşa cum le-a identificat psihologul Howard Gardner şi prezentat în lucrarea Frames of Mind (Cadrele Mentale), sunt cea verbală/lingvistică, logico-matematică, vizuală/spaţială, corporală/kinestezică, muzicală/ritmică, intrapersonală, interpersonală.

Conform teoriei sale, fiecare om posedă un tip de inteligenţă dominant, un mijloc prin care înţelege şi se raportează la lumea din jur.

Procesele pshice, în special în cele legate de învăţare, utilizează toate tipurile de inteligenţă, acestea tinzând să se combine în anumite proporţii, în funcţie de necesităţile cerute în rezolvarea unor probleme sau însuşirea unor deprinderi.

Aplicabilitatea teoriei sale îşi găseşte un loc important în educaţie; astfel observând ce tip de inteligenţă caracterizează un copil, el poate fi ghidat spre activitatea sau activităţile în care să-şi poată manifesta, dezvolta şi utiliza cât mai eficient propria înzestrare.

În prezentarea care urmează, mă voi ocupa de primele două.

 

1. Inteligenţa lingvistică implică uşurinţă în folosirea limbajului vorbit şi scris, capacitatea de a învăţa limbi străine şi de a mijloci atingerea scopurilor prin intermediul limbajului. De asemenea, include abilitatea de a utiliza eficient limbajul pentru a se exprima sau ca tehnică de memorare şi amintire a informaţiilor.

Ca potenţial vocaţional, este caracteristică scriitorilor, poeţilor, avocaţilor.

 

Modalităţi în care planetele influenţează procesele de gândire şi învăţare:

 

Soarele integrează şi coordonează energiile celorlalte planete şi procesele cognitive stimulate de acestea. Guvernează gândirea care percepe lucrurile integral şi are capacitatea de a face ca ȋntregul să prevaleze asupra părților.

Luna influențează aspecte ale limbajului care ȋşi au rădăcina ȋn percepții corporale, senzații, emoții sau experiențe subiective. Conferă sensibilitate pentru exprimări poetice şi induce starea de empatie cu eroii din cărți sau cu o audiență.

Mercur reprezintă materia primă a inteligenței, gândirea, capacitatea de a raționa, mentalul concret. Asigură cunoaşterea şi ȋnvățarea ȋn urma legăturii şi contactului direct cu realitatea ȋnconjurătoare prin simţuri. Răspunde de dexteritate şi coordonarea mână/ochi, utilizate pentru scriere şi citire. Guvernând Fecioara, controlează percepția, discriminarea, diferențierea, iar guvernând Gemenii controlează abilitatea de a articula şi pronunța corect cuvintele şi de a face conexiunea ȋntre gând şi exprimarea acestuia prin limbaj.

Venus asigură recunoaşterea diferitelor tipare şi utilizarea lor, element esențial pentru ȋnvățarea cititului, scrierii, ȋnsuşirii ortografiei, utilizării inflexiunilor vocii şi a tehnicilor literare ca aliterația, metafora, analogia şi similitudinea. Venus, ca dublă guvernatoare, are o funcție receptivă de tip Taur şi alta expresivă specifică Balanței.

Marte ȋnseamnă scop şi focalizare, asigură funcționarea sistemul muscular şi coordonarea mişcărilor ȋn spaţiu (control proprioceptiv) şi menținerea activă a procesului de feedback. Arată felul ȋn care se acționează atunci când există un țel de ȋndeplinit.

Jupiter reprezintă mentalul elevat, logica, abilitățile cognitive abstracte, care nu pot fi corelate cu elemente perceptibile, cu ajutorul simțurilor. Este prezent ȋn procesele mentale ȋn cadrul cărora cuvintele se transformă ȋn idei şi sunt utilizate ȋn forme variate. Asigură logica limbajului care exprimă idei complexe de tip filozofic.

Saturn se autodefineşte prin rigoare şi este prezent ȋn operații de gândire cu idei exprimate ȋntr-o formă bine structurată. Arată felul ȋn care se operează cu elementele structurale ale limbii – sintaxa, compoziția, fonetica. Guvernează auzul, iar ȋmpreună cu Mercur, asigură funcționarea discernământului şi discriminării. Coordonează simţul tactil (guvernând pielea) şi cel al echilibrului (ȋmpreună cu Venus).

Elemente ale horoscopului care oglindesc acest tip de inteligență:

 

  • Aspecte ale planetelor aflate ȋn semne mobile şi/sau de aer

Axele importante sunt Gemeni-Fecioară, guvernată de Mercur şi axa Săgetător-Peşti, guvernată de Jupiter. Procesul de ȋnțelegere prin simboluri (cuvinte) constituie punctul forte, semnele de aer facilitând “curgerea” energiei, ȋn timp ce fiecare semn ȋn parte o nuanțează ȋn felul său.

T.S. Eliot, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, are şapte planete ȋn semne de aer şi Ascendentul ȋn Balanță. Motivația juriului Nobel a fost legată de contribuția sa remarcabilă, de pionierat poeziei zilelor noastre, justificată astrologic de Uranus ȋn casa I, care-i dinamizează conjuncția Venus-Mercur şi Soarele, aflate ȋn acelaşi semn. Mai mult, Luna, stăpâna Mijlocului Cerului, Neptun şi Pluto din Gemeni se află ȋn casa a IX-a, casă a mentalului elevat şi a rafinamentului ȋn gândire şi exprimare.

  • Planetele Mercur, Venus, Marte şi Saturn ȋn semne mobile

Marte ȋn semne mobile şi, mai ales, ȋn semne de aer, facilitează feedback-ul ca formă de conexiune inversă necesară ȋn actul ȋnvățării.

Scott Fitzgerald, cu cele şase planete ȋn semne de aer, a surprins şi redat cu mijloacele artistice cele mai corespunzătoare perioada care a urmat Primului Război Mondial, atmosfera şi starea de spirit specifică generației sale – Marte, guvernatorul casei a III-a, ȋn Gemeni, conjunct cu Neptun şi Pluto şi toate cele trei planetele ȋn trigon cu conjuncția Venus-Mercur din Balanță şi casa a IX-a dau expresivității sale artistice o notă de fascinație lucidă, ȋn timp ce Luna ȋn Taur din casa a IV-a ȋi intensifică receptivitatea şi trăirile interioare.

  • Guvernatorii semnelor mobile, Mercur, Jupiter sau Neptun dispozitor final

Gabriel García Márquez – Neptun ȋn sistemul domiciliilor moderne, Jupiter ȋn sistem tradiţional; Mario Vargas Llosa – Jupiter şi Marte; Jorge Luis Borges – recepția mutuală Soare-Mercur; Alan Dershowitz, influent avocat şi remarcabil apărător al drepturilor individuale – Mercur şi Venus dispozitori finali, unde Mercur este conjunct cu Soarele şi Neptun, iar Jupiter stă pe Mijlocul Cerului.

 

Modalități de exprimare:

  • Luna, Neptun, Pluto ȋn poziții proeminente şi/sau ȋn semne de apă ȋi caracterizează pe cei care, prin argumente emoționale, cuceresc un auditoriu ca vorbitori, scriitori sau autori de piese de teatru.

Nicolae Titulescu, orator desăvârşit şi convingător prin logică şi rigoare argumentativă, considerat de un scriitor francez drept cel mai mare orator de limbă franceză avea Luna, guvernatoare a casei a III-a ȋn casa a X-a, Neptun, Pluto, Saturn şi Jupiter ȋn casa I. Ȋn plus Venus, stăpâna Ascendentului, este ȋn Punctul Mijlociu Jupiter-Luna, punct care semnifică popularitatea, succesul, realizările ȋn demersuri ce țin de contactele şi relațiile cu străinătatea.

Ernest Hemingway, a cărui operă este expresia unei profunde experiențe de viață exprimate ȋntr-o proză energică, aspră, dură, cu o mare economie a mijloacelor stilistice are conjuncția Neptun-Pluto pe MC, ȋn Gemeni şi Marte la Ascendent, ȋn Fecioară.

  • Luna ȋn semn fix este tipică exprimărilor de tip subiectiv

Denotă o mare receptivitate şi abilitate de a transmite cititorului/auditoriului propriile trăiri emoționale. Indică, de asemenea, o foarte bună capacitate de memorare şi arată importanța elementelor din trecut care, rememorate, devin lucrări de factură epopeică, pline de fantezie şi lirism, capabile să transmită trăiri sufleteşti de mare intensitate.

Selma Lagerlof, laureată a Premiului Nobel pentru literatură, are Luna şi Pluto ȋn Taur ȋn casa a X-a; Guillaume Apollinaire ȋn Taur, ȋn casa a X-a ȋn conjuncție cu Neptun şi Pluto, Tennessee Williams ȋn Vărsător; Jules Verne ȋn Scorpion, conjunctă cu Jupiter.

Un exemplu de măiestrie şi ȋmbinare fericită a mai multor tipuri de abilități le regăsim ȋn tema natală a lui Paul McCartney. Este autor a nu mai puțin de 50 de piese de top 10, este pianist, chitarist, toboşar şi, bineȋnțeles, interpret. Este Gemeni, semn mobil, cu axele zodiacului tot în semne mobile. Stellium-ul din Gemeni adună la un loc Soarele, personalitatea, Mercur, guvernatorul Ascendentului şi Mijlocului Cerului, Saturn, guvernatorul casei a V-a, talentul şi Uranus, noutatea, unicitatea, ieşirea din tiparele tradiționale, originalitatea, inovaţia şi, nu ȋn ultimul rând, muzica pop şi rock. Soarele şi Saturn sunt ȋn Hayz, aflându-se, ȋntr-o temă diurnă, deasupra orizontului şi ȋn semn diurn, ȋn casa carierei şi a impactului la public.

McCartney
Paul McCartney, 18.06.1942, 14:00, Liverpool

Neptun din Ascendent ȋn relație cu Venus din Taur, semn al vocii, ȋl face şi un inspirat compozitor, ȋn timp ce Luna ȋn semn fix denotă o mare receptivitate şi abilitate de a transmite, pe calea muzicii, propriile sale trăiri.

Venus ȋn domiciliu şi ȋn casa a IX-a, casă ce semnifică viziunile, experiențele psihice aflate la granița dintre vis şi realitate, dă credibilitate afimației sale conform căreia piesa muzicală “Yesterday”, interpretată de peste 3.000 de artişti, i-a apărut ȋn vis şi că nu este sigur că ar fi creația sa.

Observații:

Pentru temele luate ȋn discuție, am folosit sistemul caselor pe semne ȋntregi.
Sursa datelor de naştere:

*Articolul face parte din numarul aniversar “Astrele – 10 ani”: http://10ani.astrele.ro/

Continuarea, aici: https://www.astrele.ro/2012/04/29/o-perspectiva-astrologica-asupra-teoriei-inteligentelor-multiple-ii/ 

Share

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Detalii

Cookie-urile ne ajuta sa ne furnizam serviciile. Prin utilizarea serviciilor noastre si navigarea prin acest site va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Close